donderdag 25 juni 2015

AIVD over de jihadistische ideologie


Jihadistische ideologie


In deze politieke ideologie gaat het om
  • de beëindiging van de westerse invloed in de islamitische wereld;
  • de herovering van het land van de islam en bevrijding van de heilige plaatsen van de islam: Mekka, Medina en Jeruzalem;
  • de stichting van een wereldwijd islamitisch rijk, herstel van het kalifaat met invoering van de sharia.
Jihad betekent letterlijk ‘inspanning voor God'. De term jihad heeft binnen de islam twee betekenissen.
  1. De innerlijke of grote jihad is de innerlijke strijd van een gelovige om als goed moslim te leven.
  2. De uiterlijke of kleine jihad betekent de gewapende strijd om de islam te verdedigen.
Tenzij anders vermeld, wordt in dit dossier jihadisme in de tweede betekenis bedoeld. Echter, jihadisten rekken deze betekenis op naar een offensieve strijd die ook buiten het gebied van de islam moet worden gevoerd. Wij hanteren de definitie: ‘Extremistische ideologie waarin de verheerlijking van de gewelddadige jihad centraal staat'.

Heilige oorlog

Jihadistisch terroristen zijn van mening dat ze een heilige oorlog voeren tegen de vijanden van de islam. In hun visie is deze jihad een permanente strijd die ook in zichzelf waardevol is en als doel op zich gezien kan worden. In hun jihad komen ze op voor de belangen van de islam en voor de belangen van alle moslims, overal ter wereld. Jihadisten beschouwen zich als de voorhoede van deze wereldwijde moslimgemeenschap, de ummah.

Ummah

De wereldwijde moslimgemeenschap is een belangrijk aspect van de islam. De wereldwijde gemeenschap geeft aan dat er een band is tussen alle moslims. Sommige jihadisten vinden daarom dat ieder conflict waarbij moslims zijn betrokken, van belang is voor hun broeders en zusters elders in de wereld. Dit schept vervolgens voor alle moslims de verplichting om deel te nemen aan de strijd die bijdraagt aan de bevrijding van andere moslims.
Sommige jihadisten beschouwen de jihad als de zesde zuil van de islam - het is een religieus gebod. Deze verbondenheid betekent voor moslims in andere landen een rechtvaardiging voor het plegen van een aanslag in bijvoorbeeld Nederland, omdat Nederland gerekend wordt tot ‘de vijanden van de islam'. Bijvoorbeeld vanwege de deelname van Nederland aan de strijd tegen Islamitische Staat in Irak en al-Sham (ISIS). Jihadisten hebben vaak een combinatie van argumenten.

Ontstaan van de ideologie

De wereldwijde gewelddadige jihad tegen het Westen werd in de jaren '80 verwoord door een van de grondleggers van Al Qaida, de Palestijnse Abdullah Azzam. Osama bin Laden en Ayman al-Zawahiri hebben deze ideologie uitgebouwd. Deze strategie is vooral gericht op beëindiging van de westerse invloed in de islamitische wereld, de herovering van het land van de islam en de stichting van een wereldwijd kalifaat. Het betreft een mengsel van gewelddadig jihadisme dat zich vooral in Egypte heeft ontwikkeld, de strijd tegen de Sovjet-Unie in Afghanistan en de samenwerking van Saoedi-Arabië met de Verenigde Staten in de strijd tegen Saddam Hoessein na de Irakese bezetting van Koeweit.
Het gewelddadige jihadisme richt zich op de gewelddadige politieke strijd tegen de machthebbers in de islamitische wereld die door het Westen gesteund worden. Deze gewelddadige stroming is met name gepropageerd door de Egyptenaar Sayyid Qutb in de jaren zestig van de vorige eeuw.
Daarnaast is er ook de strijd tegen de ‘verre vijand', dat zijn met name de Verenigde Staten, die de corrupte regimes in de islamitische landen in het zadel zouden houden. De ideologie gaat gepaard met een puriteinse revolutie van cultuur en maatschappij, onder meer via de invoering van de sharia.

Gewelddadige jihad

De gedachte van deze ideologie is dat de islamitische wereld in een crisis verkeert. Die crisis zou worden veroorzaakt door corrupte regimes die door het Westen in het zadel worden gehouden. Door de gewelddadige jihad kan de westerse invloed in de landen van de islam beëindigd en een politieke doorbraak geforceerd worden.
De burgeroorlog in Syrië heeft jihadisten het gevoel gegeven dat de rest van de wereld toekijkt hoe moslims door, in hun ogen, ongelovigen de dood in worden gejaagd. Zij voelen zich geroepen om in Syrië zelf te strijden. Dit kan er toe leiden dat jihadisten vinden dat zij het Westen moeten straffen voor de terughoudende opstelling in dit conflict.
Het ingrijpen van de Westerse wereld tegen ISIS zorgt voor woede doordat nu wordt opgetreden terwijl tegen president Assad van Syrië, volgens hen, te weinig is gedaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.