donderdag 18 juni 2015

Hilversumse burgemeester Broertjes staat achter zijn besluit

Team Chessy


De Hilversumse burgemeester Broertjes meldt dat zijn gemeente niet beschikt over informatie waaruit zou blijken dat Bewust Moslim betrokken zou zijn bij de radicalisering van hun volgers. De Burgemeester deed deze onthullingen naar aanleiding van de schriftelijke vragen die het CDA en de ChristenUnie hadden gesteld.

Broertjes melde onlangs dat 'Bewust Moslim bepleit naar wij vernemen een nieuwe, duurzame vorm van islamitisch activisme dat uitgaat van de compatibiliteit met de rechtstaat en alternatief moet bieden voor problematische radicalisering'. Het bezoeken van de bijeenkomst moet worden gezien vanuit zijn betrokkenheid bij het onderwerp radicalisering, niet vanuit enige ondersteuning of goedkeuring van op de bijeenkomst geventileerde meningen.

De wijze burgemeester kreeg de afgelopen week onnodig veel kritiek vanwege zijn toespraak tijdens het symposium van Abu Hafs. Naast CDA-Tweede Kamerleden Peter Oskam en Pieter Heerma hadden ook Esther Voet en Ibrahim Wijbenga kritiek op het voornemen van burgemeester Broertjes. 
Alleen willen bepaalde nog steeds niet begrijpen dat er aan de einde van de dag geen waarde wordt gehecht aan emoties of meningen maar dat toch enkel de wettelijke feiten overeind blijven staan. Ongeacht het feit dat ik het niet eens ben met een aantal zaken waar Dhr. Abou Hafs voor staat, vind ik wel dat hij overdreven wordt neer gezet als een omstreden dubieuze persoon. 

Ik verricht nu al zeker 3 jaar intensief onderzoek naar Abu Hafs als alle stichtingen waarbij hij direct of indirect bij betrokken is. En heb tot op heden nog niets kunnen vinden wat deze ophef rond om zijn persoon wettelijk rechtvaardigt. 

Dat mensen zich uitgeven als deskundigen en met termen strooien die zij niet begrijpen maakt iemand niet dubieus of omstreden. De personen die Abu Hafs betichten van het zijn van een dubieuze persoon gebruiken telkens de volgende tenlasteleggingen. 

Abou Hafs zou volgens hen omstreden zijn omdat hij volgens hen omstreden is, no comment. Ook zou Abou Hafs omstreden zijn omdat hij zich samen met Abou Dhar bemoeide in de zaak van een mishandelde niqab draagster in Eindhoven.
Maar wat is daar wettelijk mis mee, aangezien de mishandelde vrouw de bemoeienis waardeerde en zij het recht niet in eigen hand hadden genomen? Maar verschillen de net geschetste van mening dat je af  moet blijven van vrouwen die gebruik maken van hun democratische rechten en er vrijwillig voor kiezen om een niqaab te dragen? Spijtig voor het slachtoffer werd er meer aandacht geschonken aan Abu Hafs en zijn collega Abou Dhar dan aan de mishandelde vrouw. 


Ook zou Abou Hafs omstreden zijn omdat hij zich samen met stichting WWR  bemoeiden met de vermissing van de 15-jarige Moezdalifa uit Hilversum. Maar dezelfde personen nemen het Abou Hafs aan de andere kant ook kwalijk dat hij zich niet openlijk uitgeeft tegen de strijd in SyriĆ«.

Ook zou Abou Hafs omstreden zijn omdat hij de raad voor de Kinderbescherming bekritiseerde, toen die de zes kinderen van de twee ten terechte aangehouden ouderparen had ondergebracht bij pleeggezinnen in plaats van de grootouders. Ik ben het eens met het besluit van de kinderbescherming en vind sterker nog dat zij nog gewichtigere maatregelen hadden moeten nemen. Alleen heb ik wel diverse Islamitische organen van diverse Islamitische stromingen hierover laten oordelen, en gaven ze allen dezelfde mening die Abou Hafs verkondigde. Ook zou Abou Hafs omstreden zijn omdat hij volgens de Trouw binnen de Nederlandse jihadistische beweging een invloedrijke figuur zou zijn. Alleen toonden zij geen bewijzen waarmee zij hun stelling bekrachtigde en aan het einde van de dag blijven toch enkel en alleen de feiten overeind staan. Ook nemen sommigen het Abou Hafs kwalijk dat hij als spreker aangekondigd stond voor een betoging, die op 21 december 2013 helaas uitliep op een steunverklaring voor ISIS. Alleen had hij daar geen invloed op omdat hij niet behoort tot de invloedrijke personen die instaat zouden kunnen zijn om het te stoppen. 

Hij demonstreerde voor de vrijlating van Islamitische gevangen en kan wettelijk niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verloop van de demonstratie. Sterker nog die ISIS leuzen kwamen pas nadat de demonstratie officieel een uur afgelopen was.Ik ben van mening dat mensen inhoudelijk moeten bekritiseren gebruikmakend van zowel wettelijke als theologische telastleggingen. We kunnen het niet eens zijn met een persoon maar dat rechtvaardigt de huidige gang van zaken niet. Ik ben van mening dat personen als Abou Hafs een goede bijdragen kunnen leveren aan de totstandhouding van de multiculturele samenleving en de openbare orde en veiligheid. 

Als hij radicale uitspraken zou doen of zou ronselen voor de jihad of zou oproepen tot geweld of systematisch zou onderrichten in extremistische leer dan zou dat de huidige gang van zaken rechtvaardigen, alleen is dat niet het geval. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.