vrijdag 17 juli 2015

Moslim Broederschap roept op tot haat en bestrijding van alle ongelovigen
Onder de misleidingen van de Nederlandse Moslim Broederschap leden behoort de bewering dat ze gematigde, moderne, westers georiënteerde democratische Moslims zijn. Om dat te bewijzen grijpen ze elke gelegenheid in de media aan om hun valse bewering door middel van deceptie aan de buiten wereld te bevestigen. 

Dan beweren ze dat elke mens vrij is om te geloven wat hij wil, dan beweren ze dat ze voorvechters van de democratie zijn, dan beweren ze dat ze tegen de gewapende jihad zijn, dan beweren ze dat ze tegen elke vorm radicale opvattingen  zijn, dan verwerpen ze in debatten de stichting van een Islamitische kalifaat en dan beweren ze dat de Islam niet oproept tot het haten van de ongelovigen. 

Alleen blijkt na bestudering van de boekwerken van de Moslim Broederschap die door diverse prominente Moslim Broederschap theologen als Hassan al-Banna, Sayed Qotb, Saied Hawa, al-Mawdudi en al-Qardawi zijn geschreven. Dat zij het hun volgers verplichten om de ongelovigen te haten en te bestrijden.

Zoals onder andere vermeld staat in de officiele website van de Moslim Broederschap waarin zij het alle Moslim verplichten om de vijandschap aan de ongelovigen, de afvalligen, de huichelaars, de  inoveerders en de zondaars te verklaren. Die een andere pad bewandelen dan die van Allah, zijn profeet, zijn metgezellen en gelovige monotheïsten.

Het is volgens de Moslim Broederschap voor elke Moslim verplicht om enkel de bondgenootschap te verklaren aan gelovigen die onderworpen zijn aan de Islamitische wetgeving en deze praktiseren. Omdat Allah volgens hen in de koran gezegd zou hebben dat enkel de gelovige mannen en gelovige vrouwen elkaars bondgenoten zijn.

In tegenstelling tot de ongelovigen die een andere geloof aanhangen dan die van de ware gelovigen. Deze dienen allen volgens de Moslim Broederschap omwille van Allah gehaat en bestreden worden.  Omdat de profeet heeft gezegd wie de bondgenootschap - aan de gelovigen -verklaard omwille van Allah en de vijandschap - aan de ongelovigen -verklaart omwille van Allah en geeft omwille van Allah en inhoudt omwille van Allah, is een ware gelovigen. In de screenshot hieronder wordt deze methodieken aangelegenheid door de Moslim Broederschap tot in de details uitgelegd.


In mijn vorige artikelen heb ik door middel van onweerlegbare feiten aangetoond dat de Moslim Broederschap de ideologische moeder is van alle Islamitische terroristische organisaties. En dat alle leiders van alle huidige jihadistische organisaties eerder gewichtige theologische als militaire functies bekleden binnen de Moslim Broederschap.

En dat Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiry, Abu Bakr al-Bagdady en velen anderen door middel van de boekwerken van de Moslim Broederschap zijn geradicaliseerd, geïnspireerd en uiteindelijk zijn gevormd tot wat ze nu zijn. En dat de Moslim Broederschap volgens haar oprichter Hassan al-Banna een otherdoxe salafistische organisatie is.

Maar ongeacht alles weigeren bepaalde van oorsprong Islamitische politici, theologen, jongeren imams, zelfbenoemde radicaliseringsdeskundigen en voorzitters van stichtingen om een standpunt in te nemen aangaande de Moslim Broederschap. Daar in tegen blijven ze hun pijlen richten op hun theologische tegenpolen.

Maar welke standpunt zullen zij nu gaan in nemen nadat feitelijk is vastgesteld dat de Moslim Broederschap oproept tot haat jegens alle ongelovigen en haar volgelingen beveelt om de ongelovigen te bestrijden? Is dat de reden waarom de door Interpol gezochte Yusuf al-Qardawi, Hitler prees en het aantal vermoorde Joden betwijfelden?

Team Chessy


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.