donderdag 27 augustus 2015

Analyse van het voorstel van de Belgische minister Jan Jambon om een databank van gevaarlijke Syriegangers samen te stellen

Artikel van onze terrorisme expert Chessy

Geradicaliseerde Belgen die hebben deelgenomen aan gewapende conflicten of voorbereidingen daartoe treffen, zullen voortaan elk een individueel dreigingsniveau opgeplakt krijgen in een nieuwe, centrale databank.Dat blijkt uit nieuwe richtlijnen van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en zijn collega van Justitie Koen Geens. De individuele screening zal gedaan worden door OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.

Op basis van het opgeplakte dreigingsniveau zullen de lokale autoriteiten weten hoe ze met Syriëstrijders op hun grondgebied aan de slag moeten. "Bij het hoogste dreigingsniveau zal de wijkagent hen bijvoorbeeld echt op de huid zitten", aldus het kabinet-Jambon, zonder verder veel details kwijt te willen.


Databank

De databank zal gegevens bevatten van een ieder die heeft deelgenomen aan globale gewapende conflicten als van personen die hebben gevochten voor terreurgroepen. De databank zal gecreëerd worden aan de hand van de door geleverde inlichtingen van inlichtingen- en politiediensten als door externe samenwerkende partner. 

Analyse

Minister Jambon als de Staatsveiligheid moeten zich realiseren dat het grootste gevaar zich momenteel niet enkel schuilt achter de terug gekeerde strijders, maar vooral achter de lonewolf extremisten. Mede omdat het aantal terug gekeerde strijders in vergelijking met de nog strijdende strijders zeer laag is. Ook duiden de inlichtingen erop dat ISIS juist uit is op lonewolf aanslagen gepleegd door hun ideologische sympathisanten.


Ook zijn de terug gekeerde strijders heel voorzichtig en calculeren zij hun handelingen goed in omdat zij zich realiseren dat zij in de gaten worden gehouden. Waardoor de diensten hun activiteiten zonder complicaties in kaart zouden kunnen brengen. In tegenstelling tot de lonewolf extremisten waarvan naderhand altijd door derden wordt beweerd dat zij beleefde jongeren waren, vandaar dat daar meer aandacht aan geschonken moet worden.

Ook moet Minister Jambom zich de vraag stellen wat de toegevoegde waarde van de samenstelling van een nieuwe databank zal zijn en welke nieuwe doelstellingen er behaald zullen worden. Als het al duidelijk is wie heeft deelgenomen aan globale conflicten. Ik ben van mening dat centraal zou moeten staan hoe de huidige uit de hand gelopen situatie nu aangepakt dient te worden.

"Bij het hoogste dreigingsniveau zal de wijkagent hen bijvoorbeeld echt op de huid zitten", aldus het kabinet-Jambon

Ik ben van mening dat dit een contraproductieve maatregel is waardoor de terug gekeerde strijders en vooral de twijfelaars juist gevoelsmatig worden aangezet om aanslagen te plegen. Deze techniek werd elders in het verleden ook toegepast en heeft de toendertijd voor gezorgd dat de onwetende twijfelende extremisten uiteindelijk zijn gevormd tot de huidige terroristen.

In tegenstelling tot velen contraproductieve oplossingen heb ik een strategie ontwikkeld waarmee de terroristische dreiging in België, binnen een tijdsbestek van twee jaar met zeker 40 procent zal gaan dalen. 

Een rechtvaardige effectieve strategie waardoor de strijd tegen deze ideologie op alle fronten gevoerd zal worden. Ik ben van mening dat een aanslag in België hoe goed de Staatsveiligheid haar werk ook doet niet voorkomen kan worden. 

Vandaar dat ik van mening ben dat de Belgische overheid zich moet focussen om de dreiging op langere termijn te reduceren. Ik ben er heilig van overtuigd dat mijn ontwikkelde strategie dit kan bewerkstelligen. Ik ben van mening dat velen enkel maar contra productieve handelingen verrichten die de problematiek enkel maar verder verergeren. 

CHESSY
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.