zaterdag 22 augustus 2015

Zoals door Chessy voorspeld is er daadwerkelijk een aanslag in Frankrijk gepleegd dit keer in een Thalystrein

Artikel van onze terrorisme expert, inlichtingen specialist en radicaliseringsdeskundigen Chessy


Als gevolg van opgevangen inlichtingen als de analyse daarvan aan de hand van de door de terroristische organisaties gehanteerde oorlog strategieën en ideologie. Kon ik in Juli 2015  al opmaken dat ISIS aanslagen zou gaan plegen in Engeland, Nederland, Frankrijk en België.Zij waren en zijn nog steeds bezig met het aantrekken en ronselen van personen die bereid zijn om aanslagen te plegen in de het Westen en de Arabische wereld. En helaas bleek ook deze voorspelling een realiteit te zijn. Want bij een schietpartij op een Thalystrein van Amsterdam naar Parijs zijn drie reizigers gewond geraakt bij een terroristische aanslag. Drie Amerikaanse militairen van de NAVO die toevallig op de trein zaten, konden de dadeAyoub El-Khazzaniovermeesteren en kregen daarbij de steun van enkele andere passagiers.
"Door hun moedig optreden werd een verschrikkelijk drama vermeden", aldus de Franse minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve.

Bij de aanslag zijn wel drie mensen gewond geraakt. Een Amerikaan en een Brit liepen ernstige verwondingen op. Eén van hen werd neergeschoten en de andere kreeg een messteek.


De terreur verdachte


De verdachten de 26-jarige Marokkaanse ayoub el-Khazzani, die in Spanje woonde staat bekend bij de Franse inlichtingendiensten als een persoon die radicale opvattingen deelt. Hij had voordat hij naar Syrië was afgereisd zijn eed van trouw en loyaliteit aan ISIS afgestaan.  
Hij heeft zich een lange tijd in Antwerpen opgehouden. Volgens diverse bronnen was de man ook een bekende van de Belgische veiligheidsdienst de Staatsveiligheid. Helaas worden nu pas al zijn activiteiten in kaart gebracht, terwijl dat bij een persoon van zijn profiel al een feit had moeten zijn.

Ik ben van mening dat er momenteel door de diensten een contraproductieve strategie wordt gehanteerd. Het zou verstandig zijn als de verantwoordelijken hun huidige beleid zouden herzien. 

Deze raid bevestigd weer dat je elke geluid serieus moet nemen vooral nadat is gebleken dat Belgie en Frankrijk, een dag voor de mislukte aanlag door een Belgische Syriëganger met aanslagen werden bedreigt. 

Dit was ook het geval in Denemarken die weken voor deaanslag via sociale media werd bedreigt met aanslagen. 
Franse recherche

Het onderzoek is momenteel in handen van de Franse recherche. De schutter is intussen naar de kantoren van de Franse antiterreurdiensten overgebracht. Federaal procureur Frédéric Van Leeuw bevestigde dat het Belgische federaal parket ook een onderzoek heeft geopend.

En zoals ik te 11/07 als 29/07 had getweet was ISIS gretig bezig om vrijwilligers te zoeken die bereid waren om aanslagen te plegen in onder andere Frankrijk en helaas is dit ook weer een realiteit geworden.

Onder mijn voorspellingen van 2014 en 2015 die zijn uitgekomen 


Ik schreef 28-01-2014 in mijn artikelISIS dreigt met 700 zelfmoordterroristen, waaronder Belgen en Nederlanders het volgende

Het is niet uitgesloten dat terugkerende westerse Syriëgangers ook voor veiligheidsproblemen in het Westen kunnen zorgen.
Deze verwachting is uitgekomen terwijl velen deze stelling ontkrachtte door het af te schilderen als bang makerij.Ik schreef 19-04-2014 in mijn artikel dreigende taal en oproep tot jihad door woordvoerder ISIS, dat ISIS, al-Qeada van haar troon had gestoten en dat zij Europese Moslims zouden gebruiken voor Westerse aanslagen.


Ik schreef; na het beluisteren van de audioboodschap van de terrorist Abu Muhammad al-Adnani kunnen we een aantal conclusies trekken:
1.     ISIS heeft al-Qaida van de troon gestoten en is nu de nummer één terreurorganisatie.
2.     ISIS zal zeker verwikkeld raken in een bloedige strijd in Syrië, evenals daarbuiten tegen haar tegenpolen.
3.     ISIS zal internationale aanslagen plegen en Europese moslims hiervoor inzetten.
4.     ISIS heeft slapende cellen in het Westen.
5.     Europa zal binnenkort kennis maken met ISIS.

Ik tweete in December 2014 als eerste na analyse van opgevangen indicaties dat Abu Bakr al-Bagdady, gewond was geraakt als gevolg van de coalitie bombardementen.
En vier maanden later heeft ISIS  als de intelligence community bevestigd dat Abu Bakr al-Bagdady daadwerkelijk gewond was geraakt.
Ik voorspelde dat de eerst volgende grote ISIS aanslag in een Arabische  zal gaan plaats vinden. 

004

005

En niet veel later kregen we de aanslagen in Tunesië en de huidige reeks van aanslagen in Saudi Arabië. 


Op 30 april tweete ik nadat bekend werd dat ISIS leider Abu Bakr al Bagdaad gewond was geraakt waardoor onduidelijkheid was ontstaan of hij nog in leven was. Dat hij spoedig van zich zou gaan laten horen en een maand later was dat daadwerkelijk ook het geval. 

Niet veel later verspreide de radicale website al-Forqaan een audio opnamen van de leider van de terreurbeweging. Waarin hij alle extremisten opriep om de wapens op te pakken in hun landen van herkomst als om zich te voegen bij hun broeders in Syrië en Irak.Op 30 maart tweete ik dat er wellicht een aanslag in Nederland zal gaan plaats vinden en op 4 April tweete ik baserend op wat indicaties dat deze gepaard zal gaan met een combi aanslag in een noord Afrikaanse land.En niet veel later werd er een ISIS cel in Marokko gearresteerd die combi aanslagen wilde plegen in Nederland en Marokko.En ook deze voorspelling bleek te kloppen sterker nog de Marokkaanse veiligheidsdienst heeft haar Nederland collegas hierover op de hoogte gesteld.  
De drijfveer van dit soort aanslagenDe recente mislukte aanslag als de uitvoering ervan door uitgerekend weer een eed van trouw en loyaliteit gever, is een stuk je van een groter plaatje wat velen helaas niet begrijpen. Frankrijk is een van de landen die deelgenomen heeft aan oorlogen tegen Islamitische landen. Hierdoor wordt Frankrijk door de jihadisten als een vijandig land beschouwd. 

Wat inhoudt dat Frankrijk te allen tijde als vergelding door een aanslag getroffen kan worden. Daarnaast staat Frankrijk hoog gerangschikt op het lijstje van ISIS en AQ als gevolg van haar anti Islam beleid en het toestaan van godslastering in de mom van vrijheid van meningsuiting.  

Dit soort aanslagen zullen nooit stoppen totdat de veiligheidsdiensten al hun inschatting fouten en foutieve beoordelingen die zij in het verleden hebben gemaakt gaan toegeven. En de huidige ondeskundigheid en zwaktes gaan inzien. Want enkel dan zal niets ze kunnen tegenhouden om multifunctioneel personeel in dienst nemen die globaal bekend staan, dat zij met hun diverse overwaarde gelijk staan aan minimaal 30 van de huidige agenten.


Velen denken dat het moeilijk is om lid te worden of om in contact te komen met ISIS en AQ. Maar de realiteit duidt er juist op dat het heel erg simpel is om door IS of AQ gebruikt te worden om een aanslag te plegen. Je hoeft enkel maar een eed van trouw en loyaliteit aan hen of aan  een strijder van je land van herkomst te geven. 

Zij stellen wel als eis zodat de gegeven eed een kwalitatieve eed van trouw en loyaliteit zal zijn, dat de gever een bekende moet zijn binnen het netwerk van ISIS en AQ.

Als dat het geval is dan kan je de eed van trouw en loyaliteit geven aan de aangewezen personen in het land van herkomst of aan een bekende IS strijder op sociale media. Nadat je de eed van trouw en loyaliteit hebt afgestaan ben je officieel lid en kan je je vrijwillig aanmelden of bevolen worden om aanslagen te plegen.


Hieronder een officiële IS acceptatie van een van de velen in Nederland gegeven bayha –eed van trouw en loyaliteit.

006


Als dit pad bewandeld wordt dan zal ISIS of AQ de gepleegde aanslag opeisen zoals het geval was met  de recente aanslagen in Tunesische, Koeweit, Frankrijk en Saudi Arabië. Anders zal de gepleegde lone wolf aanslag enkel maar door hen voor propaganda doeleinde worden verheerlijkt. Uit eerdere globale terroristische aanslagen als de recente mislukte Franse Thalystrein aanslag, zouden de AIVD als het NCTV bepaalde conclusies moeten trekken. 

Ze moeten zich realiseren dat het grootste gevaar zich momenteel niet enkel schuilt achter de terug gekeerde Syriëgangers maar vooral achter de lonewolfs die een eed van trouw en loyaliteit hebben gegeven aan ISIS en AQ.

De lone Wolfs die een eed van trouw en loyaliteit hebben afgestaan zijn in mijn optiek nog gevaarlijker dan de terug gekeerde Syriëgangers. Want die zouden bekend moeten zijn bij de diensten waardoor hun activiteiten zonder complicaties gemonitord kunnen worden. De sympathisanten vormen naar mijn optiek ook niet het grootste gevaar, want die maken zoveel amateuristische dodelijke fouten, waardoor ze makkelijk traceerbaar zouden moeten zijn voor de inlichtingendiensten.


In tegenstelling tot de lone wolfs die achter hun PC met het genot van een zak chips en een glas cola steeds verder en verder vast komen te zitten in de radicalisatie spinnenweb.  


Ik heb een strategie ontwikkeld waarmee de terroristische dreiging in Nederland binnen een tijdsbestek van twee jaar met zeker 40 procent zal gaan dalen. Een rechtvaardige effectieve strategie waardoor de strijd tegen deze ideologie op alle fronten gevoerd zal worden. Ik ben van mening dat we een aanslag in Nederland hoe goed de AIVD haar werk ook doet niet kunnen voorkomen. 

Vandaar dat de overheid zich moet focussen om de dreiging op langere termijn te reduceren. Ik ben er heilig van overtuigd dat mijn ontwikkelde strategie dit kan bewerkstelligen. Ik ben van mening dat velen enkel maar contra productieve handelingen verrichten die de problematiek enkel maar verder verergeren. Ik adviseer bepaalde elementen om hun foutieve onfeitelijke beoordeling aangaande bepaalde te herzien. De huidige dreiging hoeft niet zo extreem te zijn en ongeacht alles kan deze dreiging worden terug gedrongen. Alleen moeten enkel bepaalde zaken anders want de huidige strategie werkt niet. 

Ook moeten de diensten multifunctionele personeel werven die op alle fronten qua inlichtingen inwinning inzetbaar zijn. Maar zolang bepaalde, inlichtingen, hulp en adviezen als een persoonlijke aanval beschouwen zal er niets veranderen.

Chessy

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.