zaterdag 21 november 2015

Syrieganger Jordi voelt zich bedrogen door de AIVD


 
 

Jordi de J. vertrok in 2013 naar Syrië maar keerde nog voor onbekende redenen al na drie maanden terug, waarop de AIVD volgens hem met hem in gesprek ging. Volgens zijn advocaat werd zijn cliënt beloofd dat hij niet vervolgd zou worden als hij de AIVD zou voorzien van informatie. Maar halverwege 2014 werd hij tóch opgepakt en bracht hij enkele maanden door op de terroristenafdeling.
ADVERTENTIE

 

Jordi de J. voelt zich misleid vooral omdat hij ondanks zijn inspanningen toch momenteel wordt berecht en een gevangenis straf van drie jaar riskeert, terwijl hij ervan uit ging dat hij een deal had afgesloten waar hem immuniteit werd beloofd. Jordi de J. wordt er mede van verdacht dat hij deel zou uitmaken van een Haagse ronselorganisatie die jongeren zou hebben gerekruteerd voor de strijd in Syrië. 
Immuniteit
Deze afspraken werden niet ondertekend daarnaast waren er naast Jordi en de AIVD geen derden partij bij aanwezig. Het is dus daarom niet hard te maken dat de AIVD deze toezeggingen heeft gedaan laat staan dat ze de gemaakte afspraken hebben geschonden.


 


Normaliter worden Syriëgangers na terugkeer verhoord door de inlichtingendienst, de RID en de politie. Sommigen beroepen zich op hun zwijgrecht en anderen zijn bereid om verklaringen af te leggen over hun ervaringen in Syrië.

Deze verhoren leveren waardevolle informatie op waardoor de opsporingsinstanties een betere beeld krijgen van de situatie. Zo kreeg de Belgische Syriëganger Jejoen Bontinck van de Belgische Staatsveiligheid opnames en foto’s te zien. Met de vraag wie er voor ISIS hadden gevochten. Zijn verklaringen dienden naderhand als bewijs tegen tientallen teruggekeerde Syriëgangers, waaronder ook een aantal uit Nederland.

 
Protocol
Het is een bekend gegeven dat de AIVD op basis van afbreukrisico en bron bescherming haar gemaakte afspraken altijd nakomt. Ook al worden de afspraken uit strategische overwegingen bewust of onbewust door de desbetreffende samenwerkende partner gedeeltelijk of totaal geschonden. 

In het geval van Jordi zou het onverstandig zijn voor een dienst om zich sofistisch op te stellen en een waanvoorstelling te postuleren. Omdat deze onnodige opstelling  de huidige als toekomstige onderzoeken kan belemmeren als gevolg van het wantrouwen van haar huidige als potentiele externe tijdelijke partners.

Zo ook voldoet het profiel van Jordi  niet aan de eisen waardoor het considerabel is voor een dienst om een exceptionele convenant mee aan te gaan. Hij behoorde namelijk niet tot de invloedrijke gezaghebbende personen binnen het netwerk. Ook zou hij als gevolg van zijn kortstondige belevenis niet interessant moeten zijn voor een dienst..

Een dienst zou haar handen eventueel kunnen terug trekken als zij de conclusie trekken dat de persoon in kwestie bewust foutieve informatie verstrekt. Dergelijke besluiten worden zorgvuldig overwogen en getoetst op alle mogelijke negatieven effecten en scenario's.


Team Chessy

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.