donderdag 28 januari 2016

De Moslim Broederschap is volgens de AIVD een radicaale beweging


De AIVD had de Moslim Broederschap al in 2010 tot een radicale organisatie bestempeld. De AIVD had het volgende geschreven ( klik hier voor het artikel ).
De Moslimbroederschap is een van oorsprong Egyptische, maar nu internationale islamitische beweging die in het Midden-Oosten politieke aspiraties heeft. De Moslimbroederschap in Europa, die in de jaren zestig is ontstaan, is een meer zelfstandige en nauwelijks politieke koers gaan varen. Zij streeft naar herislamisering van de moslimgemeenschap waarbij de islam leidend moet zijn in het dagelijks leven van de moslims.
Zij richt zich daarbij vooral op het verspreiden van het religieuze gedachtegoed van de Moslimbroederschap en het vergroten van haar invloedssfeer. De Moslimbroeders in Nederland stellen zich gematigd op en streven actief een betere positie voor moslims in Nederland na. De Nederlandse Moslimbroederschap bestaat uit een klein aantal invloedrijke en hoogopgeleide individuen, die het vooralsnog ontbreekt aan voldoende invloed om de beoogde positie te verkrijgen. De AIVD acht het voorstelbaar dat de zeer orthodoxe interpretatie van de islam op gespannen voet komt te staan met de beginselen van de democratische rechtsorde......

Dit is een zeer deskundig opgestelde bericht waaruit blijkt dat de AIVD en Team Chessy de zelfde beoordeling van de Moslim Broederschap delen. Maar vreemd genoeg weigeren diverse personen die lid zijn van de organisatie of daarvan verdacht worden om hun standpunten ten opzichte van de volgens de AIVD radicale organisatie duidelijke te maken.
De AIVD zei: De Nederlandse Moslimbroederschap bestaat uit een klein aantal invloedrijke en hoogopgeleide individuen, die het vooralsnog ontbreekt aan voldoende invloed om de beoogde positie te verkrijgen.

Hieruit blijkt dat de AVID zich realiseert dat de Moslim Broederschap er naar streeft om de Nederlandse overheid als de advies organen te infiltreren om zo de Westerse doelstellingen van de organisatie te behalen, maar waarom zijn ze niet gestopt?
Want wij bemerken dat de Moslim Broeders de afgelopen jaren constant door een select groepje van Islamitische politici politieke bijval kregen, waardoor hun invloed was gestegen resulterend dat de organisatie momenteel in minimaal 70 procent van de Nederlandse Moskeeën met de scepter zwaait.
De AIVD zei verder: De AIVD acht het voorstelbaar dat de zeer orthodoxe interpretatie van de islam op gespannen voet komt te staan met de beginselen van de democratische rechtsorde......
Hieruit blijkt dat de AIVD net als team chessy vind dat de Moslim Broederschap een bedreiging vormt voor de democratische rechtsorde. Vandaar dat wij vinden dat de overheid mede door onze artikelen aangaande de Moslim Broederschap, waaruit blijkt dat de leer van de organisatie gefundeerd wordt door deelnamen aan de globale jihad, het haten van de ongelovigen, het bestrijden van anders denkenden, de stichting van een kalifaat en de creatie van slapende cellen voor terroristische doeleinde, zou moeten overwegen om de volgens de AIVD radicale organisatie in Nederland te verbieden.
Hoe kan het zijn dat bepaalde Moskeeën in Rotterdam en Amsterdam geld krijgen van bekende in de Arabische golfstaten wonende Moslim Broederschap leiders? Hoe kan het zijn dat Ahmed Marcouch aan de lopende band enkel zijn tegenpolen de schuld geeft van de huidige terroristische problematiek. Terwijl de Moslim Broederschap volgens de AIVD en Team Chessy de hoofdoorzaak is van de huidige terroristische problematiek.
TEAM CHESSY

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.