zaterdag 27 februari 2016

Feiten waar Marcouch niet over spreekt: alle terroristische leiders waren lid van de Moslim Broederschap en zijn enkel door hun boekwerken geradicaliseerd

 
Hoelang zal de PvdA leiding het nog tolereren dat Ahmed Marcouch zijn eenmans oorlog tegen zijn dogmatische rivalen door kan blijven voeren. Waardoor electorale partij belangen op lange termijn geschaad zullen worden.
 
 
Wanneer zal de leiding van de PvdA hem eindelijk een halt toe roepen, zodat de geloofwaardigheid van de partij bij velen van haar trouwe stemmers, niet als gevolg van zijn pestende handelingen wordt geschaad.
 

 
Wat opvalt uit de bovenstaande tweede kamer debat is dat Marcouch het weer gemunt heeft op de theologische tegenpolen van de Ashari- Moslim broederschap coalitie, die volgens velen momenteel achter de schermen gebruik makend van de overheid proberen om hun theologische aartsrivalen stelselmatig uit te schakelen.
 
Aboe 'Abdillaah over de aantijgingen van Ahmed Marcouch
 
Velen menen dat Marcouch steeds vaker buiten zijn parlamentarische functie treedt omdat hij zich volgens velen de afgelopen jaren steeds meer is gaan profileren als een staatsmoefti. Terwijl er in Nederland een scheiding tussen kerk en staat bestaat waar iedere burger, religieuze stroming of organisatie wordt onderwerpen aan de Nederlandse grondwet.
 
Tevens is het velen ook opgevallen dat Marchouch tijdens deze debatten zonder verdere gedetailleerde uitleg constant strooit met beschuldigingen en spreekt met algemene termen als het salafisme.
 
Helaas weigert Marchouch tot op de dag van vandaag om zijn bevindingen feitelijk te onderbouwen. En los van zijn theologische zwakte zorgt zijn opstelling ervoor dat zijn zelf ingebeelde Islamologische expertise als zijn claim de Nederland tegen radicale Islam te willen beschermen in twijfel wordt gebracht. 
 
 
De afgelopen jaren heeft Marcouch het vaak gehad over radicalisme en de kweekvijvers daarvan. Los van het feit dat Marcouch zijn bevindingen nooit feitelijk heeft onderbouwd en daar als gevolg van zijn theologische zwaktes nooit toe instaat zal zijn.
 
Vinden wij het dan toch zeer opmerkelijk dat hij zich dan tot op de dag van vandaag nog steeds niet heeft uitgesproken tegen de radicale opvattingen van de Moslim Broederschap?
 
Geert Wilders vs. Diederik Samson over Ahmed Marcouch & Yusuf al-Qaradawi
 
Daarin tegen wilde hij in 2005 een van de radicaalste theologie van de Moslim Broederschap, Yussuf al-Qaradawi gesubsidieerd naar Nederland halen. Zo ook heeft hij volgens Wilders nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij de bij twijfels aangaande religieuze vraagstukken grijpt naar de bevindingen van Yussuf al-Qardawi. 
 
 
Zijn deze radicale opvattingen van de Moslim Broederschap hem als gevolg van zijn theologische zwakke onderlegging niet duidlelijk geworden of is hij gewoon onwetend aangaande het vraagstuk? 
 
Mede door zijn theologische zwakte lijkt ons het tweede scenario het meest voor de hand liggend. Maar zou dit dan niet voldoende aanleiding voor de PvdA moeten zijn om haar onwetende parlementariër een halt toe te roepen?
 


 Marcouch strooit graag met beschuldigen en debatteert graag vooral alleen en weigert te regeren
 
Vandaar dat wij in dit artikel nogmaals een aantal onweerlegbare feiten aangaande de Moslim Broederschap de revu willen laten passeren. Hopend dat deze feiten hem zullen aanzetten om voor een algemeen verbod op de Moslim Broederschap te pleiten.
 
Geachte Marcouch, u beweerd dat het salafisme de enige radicaliserende factor is, waardoor er momenteel duizenden Moslims na indoctrinatie met haar boekwerken deelnemen aan de globale jihad, maar is dat ook zo? Was dat ook het geval met de leiders van ISIS, al-Qeada, Bokko Haram, Takfeer wal Hijra en Ashabaab waar veel van deze geradicaliseerde jongeren naar toe reizen om er voor te strijden?
 
Best Marcouch, in de door ons uitgevoerde onderzoek hebben wij onweerlegbaar vastgesteld dat alle huidige terroristische leiders eerder hoog geplaatste leiders waren van de Moslim Broederschap. En dat de zo komende terroristen na indoctrinatie met hun boekwerken waren geradicaliseerd en uiteindelijk zijn geïnspireerd om de huidige jihad tegen het vrije Westen te voeren.
 

Osama bin Laden de leider van al-Qeada

In de biografie van Osama bin Laden staat dat hij zijn jihadistische loopbaan begon als actief lid van de Moslim Broederschap, en dat zijn visies drastisch beïnvloed werden door twee van haar theologen genaamd Abdulah Azam en Mohammed Qotb.In de opnamen hieronder verklaarde Ayaman al-Zawahiry de huidige leider van al-Qeada dat Osama bin Laden voor diens avontuur in Afghanistan een actieve lid was van de Moslim Broederschap. Ook verklaarde hij dat Osama Bin Laden in de begin face van de Afghaanse oorlog de bevelen opvolgde van de Moslim Broederschap.
 
 
Ayman Azawihri verklaard dat Osama bin Laden een actieve lid was van de Moslim Broederschap 

 
ISIS Khalif Abu Bakr al-Bagdady

De favoriete geleerden van Ahamed Marcouch de door Interpol gezochte spirituele leider van de Moslim Broederschap, Yusuf al-Qardawi, verklaarde onlangs dat ISIS kalief Abu Bakr al-Bagdi, een van de belangrijkste Iraakse leiders van de Moslim Broederschap was.


 


MB leider Yusuf al-Qardawi erkent dat Bagdady een leider was van de MB

 

Ayman al-Zawahiri de spirituele leider van al-Qeada

Ayman al-zawahiry de huidige leider van al-Qeada was voor zijn Afghaanse avontuur een prominente leider van de Moslim Broederschap waar hij als 15 jarige lid van werd. Hij stichten in Egypte vanuit Afghanistan de jihadistische organisatie al-Jihad al-Islami al-Askari die nauwe banden onderhield met de Moslim Broederschap.
 


 
ISIS persvoorlichter Abu Muhammad al-Adnani

In de biografie van de persvoorlichter van ISIS, Abu Muhammad al-Adani, staat dat hij in een rap tempo radicaliseerde na het lezen van de boeken van Sayed Qotb, als de mijlpalen op de weg en in de schaduw van de koran.


 
Ibrahiem Azakzaki en Mohammed Yusuf de oprichter van Bokko Haram
 

Mohammed Yusuf de oprichter van de terroristische organisatie Bokko Haram begon zijn jihadistische loopbaan in de jaren tachtig als student van de Moslim Broederschap leider Ibrahiem Azakzaki, die hem indoctrineerde met de lering van Hasan al-Banna en Sayed Qotb.Hamas

De Islamitische Verzetsbeweging is één van de vleugels van de Moslimbroeders in dat Land. De link tussen de Moslim Broederschap en Hamas is duidelijk, en wordt bevestigd door artikel 2 van het Handvest van Hamas, die luidt: "De Islamitische Verzetsbeweging is één van de vleugels van de Moslimbroeders in Palestina".

 
Chukri Ahad Mostapha de oprichter van al-Takfir wal Hijra
Chukri Ahemd Mostapha was een van de grootste studenten van de radicale prediker Sayed Qotb die hij in 1965 in de gevangenis leerde kennen. Nadat Sayed Qotb werd opgehangen creëerde hij de extremistische jihadistische organisatie al-Takfir wal Hijra baserend op de ideologie van Hasan al-Banna en Sayed Qotb. 
 

Salih Siria de oprichter van Shabaab al-Jihadia

Salih Siria was ooit een prominente leider van de Moslim Broederschap en richten na opsplitsing de radicale jihadistische organisatie shabaab al-Jihadia. Zijn radicale opvattingen worden mede duidelijk in zijn boek het geloof.
 
 
Beste Marcouch, uit de hierboven gepresenteerde onweerlegbare feiten blijkt dat niet enkel het salafisme maar juist de ideologie van Moslim Broederschap, de jihadistische ideologie heeft vormgegeven en de huidige problematiek heeft veroorzaakt.
 
Deze stelling wordt tevens ook door de AIVD gedeeld die de Moslim Broederschap jaren geleden al als een radicale organisatie heeft bestempeld. Zo ook bevestigd de AIVD indirect dat niet het Wahabisme maar de leer van de Moslim Broederschap alle huidige jihadistische leiders heeft geradicaliseerd.
 
Wij hebben alle boeken van Sayed Qotb en Hassan al-Banna bestudeert en kunnen met zekerheid uitsluiten dat de net geschetste zich eenmaal als bekrachtiging van hun meningen hebben beroept op Mohammed ibn Abdulwahaab.
 


 
 

 
Dus waarom heeft u zich nooit sterk gemaakt om de boekwerken van de Moslim Broederschap in Nederland te laten verbieden? Waarom heeft u nooit via de tweede kamer een debat aangevraagd waarin u de invloed van de Moslim Broederschap in Nederland wilt laten onderzoeken?  
 
Vooral nadat onweerlegbaar is gebleken dat alle huidige terroristische leiders als Bin Laden en IS kalief abu Bakr al-Bagdady, voor afsplitsing of leiders of leden of studenten waren van prominente Moslim Broederschap theologen.
 
En als bin laden en abu Bakr al-Bagdady door haar boekwerken zijn geradicaliseerd, kan u dan uitsluiten dat Nederlandse Moslim jongeren niet in navolging van bin Laden en al-Bagdady na bestudering van de boekwerken van de Moslim Broederschap zullen radicaliseren ???????????
 
Dus hoe kan u na alle gepresenteerde bewijzen nog kunnen beweren dat enkel het salafisme de grootste radicaliserende factor is? Terwijl alle huidige terroristische leiders enkel door middel van de boekwerken van de Moslim Broederschap waren geradicaliseerd?
 
Het gaat ons niet om het feit wie extremer is dan de ander of wie meer schuld draagt maar meer om het gevaar wat zich achter de ideologie van de Moslim Broederschap schuilt. Een gevaar waar velen opmerkelijk genoeg wellicht bewust niet naar kijken.
  
 
Als gevolg van alle ontwikkelingen rondom Ahmed Marcouch is de tijd nu echt aangebroken dat Marcouch de volgende vragen beantwoord. 
 
  1. Is de Moslim Broederschap een radicale organisatie waar deelnamen aan de jihad centraal staat?
  2. Klopt het dat de oprichters van al-Qeada, ISIS, Bokko Haram, ashabaab en het al-Nusra front eerder leiders of leden waren van de Moslim Broederschap?
  3. Sprak uw favoriete geleerden de door Interpol gezochte radicale prediker Yusuf Qaradawi de waarheid toen hij beweerde dat IS kalief al-Bagdady een hoog geplaatste leider was van de Moslim Broederschap?
  4. Zijn Osama bin Laden en IS kalief Abu Bakr al-Bagdady enkel of mede door de boekwerken van de Moslim Broederschap geradicaliseerd? Zo mede, waarom blijft de Moslim Broederschap buitenschot?
  5. Vindt u dat de collectieve schrijfwerken van Hassan al-Banna als alle overige boekwerken van de Moslim Broederschap in Nederland verboden dienen te worden?  
  6. Waarom heeft u zich tot op heden nooit ingezet om de activiteiten van de Moslim Broederschap in Nederland te laten verbieden?
  7. Wat is uw huidige houding na het zien van deze feiten ten opzichte van de Moslim Broederschap? Dient de organisatie door de Nederlandse overheid als een terroristische organisatie beschouwd te worden?
  8. Vind u dat alle tegoeden van een Rotterdamse en een Amsterdamse moskee waarvan de bouw door de Moslim Broederschap vanuit Koeweit is gefinancierd bevroren dienen te worden?
  9. Wat vind u van de nu komende citaten van de wetboek van de Moslim Broederschap genaamd de collectie schrijfwerken van Hassan al-Banna? Zij ze radicaal? Kunnen Nederlandse Moslims na bestudering daarvan zich radicaliseren en keren tegen het Westen? Dienen deze boekwerken uit de Nederlandse Moskeeën geweerd te worden of behoren ze tot de gematigde Islam?


Door een van de eerste hoofdstukken van dit boek van Hasan al-Banna genaamd de Jihad, is de huidige ideologie van alle Jihadistische groepen opgesteld en zijn Bin Laden, Ayman Zawahiri, ISIS kalief abu Bakr al-Bagdady als alle grote jihadistische theologen geradicaliseerd en geïnspireerd om een Jihad tegen het westen te voeren.

Hieronder een glimp van zijn radicale oproepen om deel te nemen in de globale Jihad 

    
Uit de bovenstaande screenshots van de collectie schrijfwerken van Hassan al-Banna, wordt duidelijk dat de organisatie een radicale methodiek belijd waar deelname aan de globale jihad centraal staat. Niemand zou kunnen ontkennen dat de ideologie van de Moslim Broederschap die gefundeerd is op twee pilaren 1- vreedzame dawa 2- jihad, geen radicaliserende factor is waardoor jonge Moslims na bestudering van de collectieve schrijfwerken van Hasan al-Banna, vatbaar zijn om uiteindelijk bij ISIS terecht komen.

Het kan ook niet anders aangezien alle huidige leiders van alle terroristische organisaties als bin Laden en abu Bakr al-Bagdady, eerder hoge theologische als militaire leiders waren van de Moslim Broederschap. Ook staat het onweerlegbaar vast dat de Moslim Broederschap het hun leden en sympathisanten verplicht om deel te nemen aan de globale jihad.

Uit de screenshots hieronder wordt duidelijk dat de Moslim Broederschap haar lokale leiders beveelt om trainingskampen op te zetten waar hun geronselde leden en sympathisanten zich kunnen prepareren voor deelnamen aan globale jihad.


Uit de screenshots hieronder wordt duidelijk dat de Moslim Broederschap al haar leden en sympathisanten oproept om slapende cellen voor terroristische doeleinde te creëren. Dit verklaard wel waarom het Westen uit het niets na jaren lange indoctrinatie van haar onderdanen door middel van de boeken van de Moslim Broederschap, opeens te maken hebben met slapende cellen.

 

Uit de screenshots hierboven is onweerlegbaar bewezen dat de Moslim Broederschap de creatie van slapende cellen voor terroristische doelende stimuleert. Ook zijn de leden en sympathisanten van de Moslim Broeders loyaler aan hun leiders die ze te alle tijde niet moge ongehoorzamen dan aan de Nederlandse grondwet.

Uit de screenshots hieronder wordt duidelijk dat de Moslim Broederschap vind dat alle ongelovigen zich of moeten bekeren tot de Islam, of de ongelovigen tax ( jizia ) moeten betalen waardoor ze geen Moslim hoeven te worden of na weigering van deze opties gedood dienen te worden.


Uit de screenshot hieronder wordt duidelijk dat de Moslim Broederschap net als ISIS en al-Qeada een streng Islamitische kalifaat wil stichten wat geregeerd wordt met de sharia, waar geen ruimte is voor anders denkende laat staan voor niet Moslims die volgens de Moslim Broederschap zoals hierboven te lezen is drie opties geboden wordt,

1- bekeren tot de Islam.
2- de ongelovigen tax ( jizia ) te betalen
3- Of na weigering van deze twee opties gedood dienen te worden
Uit de screenshots hieronder wordt duidelijk dat de Moslim Broederschap net als ISIS en al-Qeada vinden dat alle Islamitische landen en vooral het kalifaat enkel geregeerd moet worden met de Sharia.

Regeerbeleid van de Moslim Broederschap: Fondswerving voor en investeren in de jihad als de uitkeringen voor de jihadisten en hun familie leden.


 
Volgens bepaalde undercover Moslim Broederschap leden hebben wij de Moslim Broederschap verkeerd begrepen, alleen liggen de zaken bij de Moslim Broederschap toch anders. Want volgens Hassan al-Banna de oprichter van de Moslim Broederschap, heeft iedereen die een andere conclusie trekt zijn ideologische schrijfwerken verkeerd begrepen.


Team Chessy
 
 
 
  
 
 
 Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.