dinsdag 23 februari 2016

Het moskeebestuur van As-Soennah is woest op Ahmed Marcouch


 
Het moskeebestuur van As-Soennah is woest over de diverse beschuldigingen van Marcouch aan het adres van de Salafisten. De grens was bereikt nadat Marcouch zich naast deze aantijgingen sterk maakten voor een algemeen verbod op salafistische bewegingen, omdat die volgens hem de oorzaak zijn van de huidige terroristische problematiek.Velen betwijfelen zijn intenties omdat hij zich tot op de dag van vandaag ongeacht alle tellastleggingen weigert om zich uit te spreken tegen de radicale terroristische jihadistische ideologie van de Moslim Broederschap ( lees het artikel ), waarvan diverse terroristische leiders als ( ISIS) abu Bakr al-Bagdaady en (AQ) Osama bin Laden voor hun afsplitsing lid van waren. ( lees het artikel

,,Wij hebben vernomen dat u ons beticht van het onnodig wegzetten van bevolkingsgroepen, het zaaien van haat, het afkeren tegen de Nederlandse samenleving en meer'', schrijft as-Soennah vrijdag in een open brief.


Onzorgvuldig
Moskee as-Soennah noemt de beschuldigingen van Marcouch  'zeer ongepast en zeer onzorgvuldig'. 'Van een volksvertegenwoordiger wordt een feitenrelaas verwacht in plaats van uitlatingen die naar ons inziens louter op vermoedens en verkeerde interpretaties van uitspraken van derden zijn gebaseerd,' schrijft het moskeebestuur.

'Wij betreuren daarom ten zeerste de gespannen sfeer en tweespalt die uw uitspraken binnen de Nederlandse samenleving hebben veroorzaakt. Derhalve verzoeken wij u uw aantijgingen aan ons adres in te trekken.'

Vreemd genoeg weigert Marcouch ook nu weer om een reactie te geven waardoor hij zijn geloofwaardigheid als volksvertegenwoordiger bij velen heeft verloren ( lees het artikel ). Het is zeer opmerkelijk dat Marcouch zich zo opstelt ongeacht de maatschappelijke onrust die zijn uitspraken met zich mee hebben gebracht. Velen hebben gereageerd behalve de persoon in kwestie houdt zich op de achtergrond niet omkijkend naar alle veiligheidsbelangen die hij door middel van zijn handelingen schaadt.


Jammer genoeg realiseert Marcouch zich nog steeds niet dat hij zijn bij velen opgebouwde credit begint te verliezen.


 Voor meer diepgang over Ahmed Marcouch leest het volgende artikel.

Team Chessy


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.