vrijdag 26 februari 2016

Marcouch ontmaskerd; De Ashari - Moslim Broederschap coalitie ontmanteld
In onze voorgaande artikelen hebben wij diverse radicale opvattingen van de Moslim Broederschap de revue laten passeren. In dit artikel willen wij een aantal toevalligheden aan de kaak stellen waaruit geconcludeerd kan worden dat er een  Ashari - Moslim Broederschap coalitie achter de schermen opereert.

apolitieke salafistische geleerden ontmaskerd Marcouch en de Ashari-Moslim Broederschap coalitie

Velen hebben na analyse van de handelingen van diverse politici geconcludeerd dat de Nederlandse overheid wordt misbruikt om de dogmatische tegenpolen van de Ashari - Moslim Broederschap stelselmatig uit te schakelen.

De net genoemde coalitie heeft zo blijkt de taken onderling bewust of onbewust goed verdeeld en lijken hun handelingen op elkaar af te stemmen. Het is opgevallen dat bepaalde Ashari politici die hun liefde voor de Moslim Broederschap niet onder stoelen of banken steken, hun ideologische tegenpolen constant stelselmatig aanvallen.

Waarna de zelfbekroonde prominente moslims op hun beurt weer bewust on-Islamitische uitspraken doen, waardoor ze met behulp van bepaalde politici een podium krijgen, nadat ze door de overheid als gevolg van hun handelingen als gematigde moslims werden beschouwd.

De gematigde Islam van: Ahmed Marcouch         

Hierboven maakt Badr Youyou duidelijk wat de doelstellingen van de coalitie zijn

 Badr Youyou beweerd dat het toegestaan is om je schuldig te maken aan Godslastering


De net gedane uitspraak werpte zijn vruchten af want het heeft er toe geleid dat Badr Youyou een podium kreeg


Hierboven beweerd Jasin el-Forkani dat het toegestaan is om vrouwen de hand te schudden


  


Hierboven doet el-Forkani overkomen dat hij tegen radicalisatie is maar zich vreemd genoeg tot op de dag van vandaag weigert uit te spreken tegen de Moslim Broederschap


el-Forkanis uitspraken hebben hun vruchten afgeworpen want ook hem is ook een podium gegeven

Hier beweerd Azedine Karat dat Moslims kunnen deelnemen aan niet Islamitische feestdagen

En zo ook heeft Imam Karrat in navolging van Badr Youyou en el-Forkani een podium gekregen 


Het spelletje zit zo in elkaar bepaalde politici vallen hun tegenpolen aan waarna deze prominente moslims onislamitische uitspraken doen die weer door bepaalde politici worden gepromoot. En als gevolg daarvan krijgen de net geschetste personen van de overheid een landelijke podium om hun roeping te verspreiden.


Nadat deze zelfbekroonde prominente Moslims door de Nederlandse overheid als gematigde Moslims werden beschouwd, creëerde zij diverse gematigde Islam projecten die allen enkel door bepaalde politici die voldoen aan een bepaald profiel werden gepromoot.

Deze prominente moslim staan in de spotlight, geven interviews, vergaderen met politici en blijven door gaan met het doen van onislamitische uitspraken die sommigen in de overheid graag willen horen. Ondertussen bleven bepaalde politici bewust of onbewust doorgaan met de creatie van een grimmige sfeer rondom hun dogmatische tegenpolen, waardoor deze so called gematigde moslims hun plekken kunnen overnemen.

En in de laatste fase van het mogelijke Nederlandse project begonnen deze politici de overheid te stimuleren om diverse projecten als het polder imam project te realiseren, die de overheid dan uiteindelijk met de zelfbekroonde prominente Moslims zou moeten vormgeven.

Wat uiteindelijk zou moeten resulteren in de benoeming van de Ashari theologen waarvan velen van haar internationale aanhangers lid zijn van de Moslim Broederschap, om de diverse door de overheid gesteunde theologische functies te bekleden. Met als doel om de Ashari dogma en de methodiek van de Moslim Broederschap te verspreiden.


 

          

Want is het niet opmerkelijk dat enkel de Ashari - Maturudi theologen de door de overheid geboden theologische functies bekleden? Gaat het de overheid daadwerkelijk om de dogmatische  standpunten van de Ashari sekte aangaande hun visie van de Goddelijke entiteit? Of bekleden zij deze theologische functies omdat zij zich tegen terrorisme keren? 

En zijn zij de enigste Islamitische stroming die zich distantiëren van alle terroristische ideologieën en daar tegen waarschuwen? Of is het toch een regelrechte gevolg van de door haar belijders gedane on-Islamitische uitspraken, waardoor ze door toedoen van hun sekte genoten in de overheid door de overheid als gematigde Moslims werden beschouwd? Wat opvalt is dat al deze personen die door de overheid of bepaalde elementen daarin als gematigd worden beschouwd in verband worden gebracht met de moslim broederschap.

el-Forkani samen met de radicale extremist de Moslim Broeder leider Salah Sultan

el-Forkani met Ashari theologen die vanuit Marokko zijn overgevlogen

Hierboven staat Azzedine Kerrat samen op de foto met Yusuf al-Qarawi een van de grootste spirituele leiders van de Moslim Broederschap.

Dezelfde Azzedine Karrat is student geweest van de bekende Ashari theoloog Mohamed Aarab die met hem de Asharie dogma deelt.

Wat deze stelling bekrachtigd is het feit dat Marcouch en zijn gelijken constant het salafisme zonder onderscheid te maken, ervan beschuldigt van het zijn van de oorzaak van de huidige terrorisme problematiek.


Vreemd genoeg blijft Marcouch zoals hierboven te zien is met algemene termen spreken zonder dat hij zijn bevindingen feitenlijk onderbouwt. Spijtig genoeg weigert Marcouch tot op de dag van vandaag om zijn bevindingen feitelijk te beargumenteren noch voert hij een theologisch debat of spreekt hij zich uit tegen de Moslim Broederschap .


Maar laten we Marcouch het voordeel van de twijfel geven en stellen dat het hem echt gaat om de bestrijding van alle radicale Islamitische opvattingen. Waarom heeft hij zich dan nog nooit uitgesproken tegen de extremistische ideologie van de Moslim Broederschap en zich ingezet om de organisatie te laten verbieden?
Terwijl wij in diverse artikelen de boekwerken van de Moslim Broederschap hebben geanalyseerd en onweerlegbaar hebben aangetoond, dat de organisatie radicale organisatie is. Waarin de jihad centraal staat, oproept tot de stichting van een streng door de sharia geregeerde kalifaat, vind dat alle ongelovigen of moeten bekeren tot de Islam of de ongelovigen tax dienen te betalen of na weigering gedood dienen te worden.

Zo ook hebben wij onweerlegbaar aangetoond dat alle huidige terroristische leiders als Osama bin Laden en IS kalfi abu Bakr al-Bagdady enkel door middel van de boekwerken van de Moslim Broederschap zijn geradicaliseerd, en voor afsplitsing hoge theologische als militaire functies bekleden binnen de Moslim Broederschap, is dit allemaal toeval? Waarom weigert Marcouch tot op de dag van vandaag om in te gaan op deze feiten? En waarom heeft hij zich ongeacht al deze tellastleggingen nog steeds niet uitgesproken tegen de Moslim Broederschap?  klik hier voor het artikel.
Hieronder bevestigd de favoriete geleerden van Ahmed Marcouch de door Interpol gezochte Yusuf al-Qardawi dat ISIS kalief abu Bakr al-Bagdaady voor diens afsplitsing een hoog geplaatste leider was van de Iraakse Moslim Broederschap


Hieronder erkend de ex-Moslim Broederschap leider en huidige leider van Al-Qeada  dat Osama bin Laden lid was van de Moslim Broederschap


Vreemd genoeg zijn Marcouch en zijn gelijken wel bereid om stelselmatig met beschuldigingen te strooien maar weigeren zij om een reactie te geven op kritische vragen waardoor hun verborgen  drijfveren duidelijk zullen worden. Het is heel simpel mister Marcouch of u bent onwetend aangaande het vraagstuk of er spelen andere zaken  een rol waarom u zich zo opstelt.Dus Mister Marcouch, is de Moslim Broederschap een radicale organisatie waar deelnamen aan de jihad centraal staat? Zijn Osama bin Laden en IS kalief Abu Bakr al-Bagdady door de boekwerken van de Moslim Broederschap geradicaliseerd? Klopt het dat de oprichters van al-Qeada, ISIS, Bokko Haram, ashabaab en het al-Nusra front eerder leiders of leden waren van de Moslim Broederschap?

Vindt u dat de collectieve schrijfwerken van Hassan al-Banna als de overige Moslim Broederschap boekwerken in Nederland verboden dienen te worden? Waarom heeft u zich nooit ingezet om de activiteiten van de Moslim Broederschap in Nederland te laten verbieden? En vind u dat de AIVD een onderzoek moet inlasten naar alle Nederlandse Moslim Broeders, hun advies organen, stichtingen en moskeeën?
Team Chessy


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.