donderdag 25 februari 2016

Marcouch ontmaskerd: oorlog in het voordeel van de Moslim Broederschap en de Ashari sekten


De puzzelstukjes beginnen stapsgewijs op hun plek te vallen waardoor de mogelijke coalitie tussen bepaalde politici, de Moslim Broederschap en de Ashari groepering steeds duidelijker begint te worden. Deze coalitie heeft de taken zo blijkt onderling goed verdeeld en lijken hun daden op elkaar af te stemmen, hoe gaan ze te werk.

De van oorsprong Ashari leden onder de undercover Moslim Broederschap politici vallen stelselmatig hun ideologische tegenpolen aan en de zelfbekroonde prominente Moslims verrichten op hun beurt weer on-Islamitische uitspraken, waardoor ze door de overheid een podium geboden wordt omdat ze als gematigde Moslims worden beschouwd.


Waarna de net geschetste politici de gematigde Islam verspreidings activiteiten van de stichtingen van de zelfbekroonde prominente moslims promoten.

Waarna deze politici uiteindelijk de overheid stimuleren om diverse projecten als het polder imam project op te stellen die ze samen met de zelfbekroonde prominente Moslims weergeven. Resulterend in de benoeming van de Ashari theologen om de diverse door de overheid gesteunde theologische functies te bekleden, met als doel om de dogma van de Asharies en de methodiek van de Moslim Broederschap te verspreiden.


 

Want het is overduidelijk dat de meeste leden van deze coalitie de Ashari dogma belijden en tevens ook onweerlegbaar nauwe banden onderhouden met de Moslim Broederschap. 

el-Forkani samen met de radicale extremist de Moslim Broeder Salah Sultan

el-Forkani met Ashari theologen die vanuit Marokko zijn overgevlogen

Hierboven staat Azzedine Kerrat samen op de foto met Yusuf al-Qarawi een van de grootste spirituele leiders van de Moslim Broederschap.

Dezelfde Azzedine Karrat is student geweest van de bekende Ashari theoloog Mohamed Aarab die met hem de Asharie dogma deelt.

Deze stelling wordt bekrachtigd na analyse van de laagdrempelige handelingen van bepaalde politici en de zelfbekroonde prominente Moslims. Waaruit is gebleken dat enkel de Islamitische PvdA'ers en hun bondgenoten onder de Asharie sekte en de Moslim Broederschap, hun dogmatische tegenpolen stelselmatig aanvallen door middel van ongefundeerde verwijtingen. 

Vreemd genoeg blijven de net geschetste personen beweren dat enkel het Salafisme de oorzaak is van de huidige terrorisme problematiek, terwijl wij in diverse artikelen onweerlegbaar hebben aangetoond dat alle huidige terroristische leiders enkel door middel van de boekwerken van de Moslim Broederschap zijn geradicaliseerd, en voor afsplitsing hoge theologische als militaire functies bekleden binnen de Moslim Broederschap, is dit allemaal toeval???  klik hier voor het artikel.

Deze stelling wordt tevens ook door Ahmed Marcouch favoriete geleerden de door Interpol gezochte Yusuf al-Qardawi als door zijn pupil Ayman al-Dawahiry (AQ) bevestigd. Hieronder bevestigd Yusuf al-Qaradawi dat ISIS kalief abu Bakr al-Bagdaady voor zijn afsplitsing een hoog geplaatste leider was van de Iraakse Moslim Broederschap


Hieronder erkend de ex-Moslim Broederschap leider de huidige Al-Qeada leider dat Osama bin Laden lid was van de Moslim Broederschap


Opvallend genoeg zijn Marcouch en zijn gelijken wel bereid om stelselmatig met beschuldigingen te strooien maar weigeren zij om een reactie te geven op kritische vragen waardoor hun verborgen  drijfveren duidelijk zullen worden. Het is heel simpel mister Marcouch, we weten dat u onze artikelen leest waarin wij de radicale jihadistische ideeën van de Moslim Broederschap hebben behandeld.

Dus Mister Marcouch, is de Moslim Broederschap een radicale organisatie waar deelnamen aan de jihad centraal staat? Zijn Osama bin Laden en IS kalief Abu Bakr al-Bagdady door de boekwerken van de Moslim Broederschap geradicaliseerd? Klopt het dat de oprichters van al-Qeada, ISIS, Bokko Haram, ashabaab en het al-Nusra front eerder leiders of leden waren van de Moslim Broederschap?

Vindt u dat de collectieve schrijfwerken van Hassan al-Banna als de overige Moslim Broederschap boekwerken in Nederland verboden dienen te worden? Waarom heeft u zich nooit ingezet om de activiteiten van de Moslim Broederschap in Nederland te laten verbieden? En vind u dat de AIVD een onderzoek moet inlasten naar alle Nederlandse Moslim Broeders, hun advies organen, stichtingen en moskeeën?

Het is opgevallen dat er in de aanloop van het plan van Minister Jet Bussemaker om opnieuw een beroepsopleiding tot polder imam te realiseren. Velen personen als Yassine el-Forkani, Azzedine Karat, Badr Youyou en velen anderen bewust diverse onislamitische uitspraken hebben gedaan zodat zij door de Nederlandse overheid als gematigde Moslims beschouwd zouden worden, waardoor zij uiteindelijk de door Minister Jet Bussemaker aangeboden functies kunnen bekleden. De net geschetste Asharies en Moslim Broeders hebben voor deze kwalificatie alles uit de kast gehaald zoals duidelijk wordt in de hieronder weergegeven opnames.

el-Forkani: Terrorisme heeft wel met de Islam te maken

Hierboven beweerd Badr Youyou dat het toegestaan is om God en de Profeten uit te schelden


Hierboven beweerd Jasin el-Forkani dat het toegestaan is om vrouwen de hand te schudden

Hier beweerd Azedine Karat dat Moslims kunnen deelnemen aan niet Islamitische feestdagen
  
De hele Islam heeft een probleem


Hierboven wil el-Forkani overkomen als of hij tegen radicalisatie is maar tot op de dag van vandaag weigert uit te spreken tegen de Moslim Broederschap
Hierboven spreekt Karrat over Jihad maar weigert  hij te waarschuwen tegen de Moslim Broederschap waar de deelnamen aan de Jihad centraal staat

Hierboven wil el-Forkani overkomen alsof zijn visies de juiste gematigde Islam is waar Minister Jet Bussemaker naar opzoek is


Polder Imam
Minister Jet Bussemaker (PvdA) van Onderwijs wil dat er opnieuw een beroepsopleiding tot imam en geestelijk verzorger komt. De opleiding zou de geestelijken moeten opleiden tot polder imam. Zo moet het mogelijk worden om een imam-traject in de vorm van een minor of major te volgen als onderdeel van een opleiding pedagogiek. De eerdere studie was een vierjarige hbo-opleiding, maar de nieuwe opleiding zal korter duren. Bussemaker hoopt dat de nieuwe opleiding een 'medicijn tegen radicalisme' kan worden. zoeken iemand die hen moreel de weg kan wijzen.

Kritische analyse
Het plan op zich is een prachtig initiatief alleen hoe zal de minister instaat kunnen zijn om te bepalen wat een radicale ideologie is en zo ook wat zijn de maatstaven om als gematigd gekwalificeerd te worden? En nu wordt duidelijk hoe groot de opbouwende rol was die diverse PvdA'ers door de jaren heen hebben gespeeld.

Zij hebben door middel van sluwe spelletjes misbruik makend van de huidige politieke sfeer getracht om hun dogmatische tegenpolen uit te schakelen. En er achter de schermen alles aan gedaan zodat hun sekteleden door de Nederlandse overheid als een weerwoord tegen radicalisme werden beschouwd. 

Vandaar dat de docenten van de eerste polderimam studie allen de Ashari-Maturudi dogma belijden waarvan een aantal direct of indirect verbonden waren met de Moslim Broederschap. En als het de minister niet gaat om de dogmatische aangelegen aangaande de entiteit van hun God waarin de Moslims in verschillen. Wat zijn dan de eisen waaraan deze Asharies Maturudies in tegenstelling tot hun dogmatische tegenpolen aan voldoen?

Weet de PvdA minister wel waar ze het over heeft of wordt zij door dubieuze personen als Marcouch beïnvloed? En dit bevestigd onze stelling dat de Asharies sekte momenteel na infiltraties van haar  Moslim Broederschap leden van diverse gevoelige instellingen, momenteel in het voordeel van de sekte schuilend achter radicalisme en terrorisme een oorlog voeren tegen hun dogmatische tegenpolen.

Wij adviseren de Nederlandse overheid om zich niet te laten misleiden door bepaalde politici en de leden van de Moslim Broederschap. We zijn van mening dat de huidige koers een contraproductieve werking zal hebben. De realiteit duidt erop dat de sympathisanten van de jihadistische organisaties totaal niet onder de indruk zijn van het weerwoord van de Moslim Broeders en de theologen van de Ashari sekte.

Wij zijn van mening dat de Nederlandse overheid moet onderzoeken waarom deze jongeren radicaliseren en welke factoren hun haat gevoelens voeden. Als deze factoren worden weg gehaald dan zullen we ook niet te maken krijgen met radicalisatie.

Team Chessy
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.