dinsdag 23 februari 2016

Nederlandse moskeeën nemen afstand van Marcouch en zijn motie om Salafisme te laten verbieden

Diverse Nederlandse moskeeën hebben recent een brief opgesteld naar aanleiding van de motie van onder andere de dubieuze Ahmed Marcouch. Die alles uit de kast haalt om de regering zo ver te krijgen dat zij van het Openbaar Ministerie vraagt te onderzoeken of salafistische organisaties bij wet verboden kunnen worden. Volgens Marcouch zouden diverse Salafistische organisaties zich schuldig maken aan veiligheidsbedreigende activiteiten waardoor een verbod wettelijk mogelijk. 
 

 
Marcouch had zich beter kunnen inzetten om te laten onderzoeken of Nederland tot de landen behoort die door de Moslim Broederschap zijn geïnfiltreerd, zoals het streven was van de organisatie zoals duidelijk is geworden in de in Zweden aangetroffen documenten.

 
Marcouch had zich beter kunnen inzetten om de Nederlandse Moskeeën te verlossen van de greep van de Moslim Broederschap. Zo ook had hij zich moeten inzetten om alle boekwerken van Hassan al-Banna en andere prominente leiders van de Moslim Broederschap in Nederland te laten verbieden.
 
Want team Chessy heeft onweerlegbaar in diverse artikelen bewezen dat de Moslim Broederschap een jihadistische georiënteerde terroristische organisatie is, die zijn volgelingen aanspoort om deel te nemen aan de globale jihad, aanslagen tegen haar tegenpolen verheerlijkt, een streng door middel van de sharia geregeerde kalifaat wil stichten, de mening heeft dat alle in Moslim landen wonende ongelovigen de jizja ( ongelovigen tax ) moeten betalen of bij weigering gedood dienen te worden en oproept tot het vermoorden van alle ongelovigen en afvalligen die het behalen van hun doelstellingen complexere.
 
Want is het allemaal zo toevallig dat alle huidige terroristische leiders als Osama bin Laden en ISIS kalief abu Bakr al-Bagdaady voor afsplitsing allemaal hoge theologische als militaire functies binnen de radicale terroristische Moslim Broederschap bekleden? 
 
Hieronder bevestigd de door Interpol gezochte Yusuf al-Qardawi dat de ISIS kalief al-Bagdaady een prominente leider was van de Moslim Broederschap.
 
 
Hieronder erkend de huidige al-Qeada leider dat Osama bin Laden lid was van de Moslim Broederschap

 
De ondergetekenden vinden dat de ingediende motie haaks staat op onze rechtstaat die de vrijheid van vereniging, de vrijheid van godsdienst en godsdienstbeleving beschermd op constitutioneel niveau. Een gevaarlijke ontwikkeling waar ondergetekenden uit alle gelederen van de moslimgemeenschap zich enorm zorgen over maken.
 
Ondergetekenden zijn ervan bewust dat het interne debat binnen de moslimgemeenschap verder gevoerd moet worden en we hebben de verantwoordelijkheid om dit debat te blijven stimuleren. Geef die ontwikkeling de ruimte. Dergelijke initiatieven vanuit de politiek zorgen alleen maar voor een belemmering van dit proces en een verbod biedt geen ruimte voor perspectief.
 
De ondertekenaars geven aan dat in deze moeilijke tijden waarin wij in strijd zijn met extremisme en terrorisme wij collectief deze strijd louter kunnen winnen als we aan onze rechtsstatelijke vrijheden blijven vasthouden.
 
Dit is een harde klap voor Marcouch die door zijn eigen gemeenschap verstoten lijkt te zijn. Omdat moskee besturen en Moslims zich van hem distantiëren en in Den Haag wordt hij met de bekogeling van eieren hartelijk verwelkomt, dus ja gaat de goede kant op met Marcouch.

Ondergetekenden
Islamitisch Centrum Imam Malik Leiden
Stichting as-Soennah Den Haag
SIOR Haaglanden
Essalaam moskee rotterdam
Ontdekislam
Lpnm (landelijke platform nieuwe moslims)
NMR (nederlands moslimraad)
Blauwe moskee
Centrum Middenweg
El waqf eindhoven
Nida
Smj
Stichting alFitrah utrecht
Stichting asSoennah Zwolle
Stichting Tawhied Roermond
Stichting SMJ utrecht
Stichting Dawah-Groep utrecht
Islam Centrum Quba Den Haag
moskee elmohsinien Rotterdam SCCF
Moskee Mohcinine Rotterdam
Moskee El-Fath Lansingerland
Islamitisch Cultureel Centrum Alexander Moskee Al Ihsan Rotterdam
Islamitisch Cultureel Centrum Ettaouhid Rotterdam
Moskee Othman Rotterdam
Vereniging el Mishkaat
Vereniging Marokkaanse Moskeeën Zuid Nederland (VMMZN)
Moskee Al Wahda Rotterdam
Moskee Arrabita el Islamiya Amsterdam
Moskee Al-Fath Dordrecht
Moskee el Oummah Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.