zondag 28 februari 2016

Vereniging Imams Nederland spreekt zich uit tegen Yassin Elforkani

forkani

Artikel Sunni instituut: De Vereniging Imams Nederland (VIN), waartoe verschillende imams en moskeeën bij aangesloten zijn, heeft zich in een perspublicatie uitgesproken tegen bepaalde zaken die gezegd zijn door Yassin Elforkani in het dagblad Trouw.

De Vereniging deelde het volgende mee: Den Haag, zondag 21 februari 2016

Betreft: Verklaring omtrent hetgeen het dagblad Trouw heeft toegeschreven aan Yassin Elforkani aangaande het vermeend bestaan van een verband tussen terrorisme en Islam.

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle,

In het dagblad Trouw, verschenen op donderdag 18 februari 2016, hebben wij gelezen dat Yassin Elforkani in een interview met deze krant zou hebben gezegd, dat hij in een gesprek met enkele imams het bestaan van een verband tussen terrorisme en islam had verkondigd en dat zij dit niet hebben tegen gesproken.

Wij, de Vereniging Imams Nederland, voelen ons genoodzaakt te reageren met hetgeen ons correct lijkt, uitgaande van onze relatie met de imams van verschillende nationaliteiten. Wij kennen geen enkele imam die het eens is met deze visie van de heer Elforkani. Hoe kan men deze visie over alle imams generaliseren en niet enkel aan de betrokken individuen toe te schrijven?

Als de heer Elforkani waarachtig is geweest over hetgeen hij zei, laat hem de namen en de werklocatie van deze imams bekend maken. Tevens is het uiterst van belang de precieze uitspraak waar deze imams mee hebben ingestemd en waarover ze de heer El Forkani goedkeuring hebben gegeven voor het publiceren hiervan, bekend te maken.

Zoals het er nu naar uitziet, gaat het hier enkel om de heer Elforkani’s eigen positie en standpunt. Het standpunt van de Vereniging Imams Nederland, die het imamschap decennia lang werkelijk in praktijk uitoefent, is gelijk aan het standpunt van de islamitische geleerden en tevens van de verstandige moslims en de billijken onder de niet-moslims: allen hebben ze het standpunt dat de Islam een religie is van vrede, barmhartigheid, liefde, vriendelijkheid en solidariteit, zoals dit is verkondigd in de duidelijke en ondubbelzinnige verzen van de Eerbiedwaardige Koran.

In geval men bepaalde verzen verkeerd interpreteert wegens gebrek aan kennis van de taal en stijl van de Koran, waarvoor diepgaande inzicht in verschillende wetenschappen is vereist, dan blijft dat een persoonlijke mening en geldt zeker niet als een generiek standpunt voor de moslims. Het is een feit dat verschillende partijen op valse en bedrieglijke wijze de islam in verband proberen te brengen met geweld en extremisme.

Indien geweld, terrorisme of extremisme wordt gepleegd door personen die zich met de islam associëren, dan hebben wij altijd verkondigd de daden aan de betreffende dader(s) toe te schrijven en niet aan de religie en of volk:
“En niemand is belast met de last van een ander.”
{Qur’an 17:15}
Tot slot bevestigen wij, als imams in Nederland, en de overgrote meerderheid van de moslims, dat wij als moslims ons distantiëren van elke vorm van geweld, extremisme en handeling die niet in lijn is met de islam die staat voor zijn tolerantie, barmhartigheid, liefde voor het goede en veiligheid voor alle mensen. Tevens accepteren wij geen enkele aantijging aan ons adres of die van de islam waarvan wij en de islam niet schuldig aan zijn.

Uitvoerend comité van de Vereniging Imams Nederland
Originele publicatie van het VIN in het Arabisch:

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.