donderdag 17 maart 2016

Nigeria: 500 Christian Villagers Slaughtered by Islamist ExtremistsTaqiu-Deen an-Nabahani de oprichter van Hizbu-at-Tahreer, behoort ook tot de personen die het DF  الدعوة الفردية ) traject heeft doorlopen en na intensief contact met de moslim broederschap een eigen radicale organisatie heeft gesticht.

Taqiu-Deen an-Nabahani was een van de studenten van Izzedine al-Qassam en trok later tijdens zijn studie in Eypte veel op met Sayed Qotb en Hassan al-Banna. An-Nabahani was zeer onder de indruk van Hassan al-Banna die hij respecteerde voor zijn aandeel om de moslim jeugd weer te bekeren tot de islam.


Op intellectueel gebied heeft an-Nabahani veel gehad aan Hassan al-banna’s schrijfwerken aangaande jihad, de stichting van een islamitische kalifaat en hoe deze bereikt diende te worden. Al deze passages uit de collectie schrijfwerken van Hassen al-Banna verwerkte an-Nabahani later na afsplitsing in zijn partij programma.

Klik - hier - om een aantal van Hassan al-Banna’s schokkende passages die an-Nabahani letterlijk als partij protocol overnam, te lezen.


schokkende religieuze opvattingen die HUT heeft overgenomen van de moslim broederschap


Een echte terrorisme expert, radicaliseringsdeskundigen en specialist in de islamitische groeperingen zal direct na bestudering van an-Nabahani’s boekwerken en diens biografie concluderen, dat Hizbu at-Tahreer een ideologisch mix kopie is van de Qotbia moslim broederschap.

Hizbu at-Tahreer legt zoals hierboven in de video duidelijk wordt, net als Hasan al-banna en Sayed Qotb de ideologische nadruk op de jihad, verwerping van de democratie, verplichte eed ( bayha- البيعة ) aan haar lokale, nationale en internationale leiders, de stichting van een kalifaat voordat de Mahdi verschijnt, verplichte deelnamen aan de globale jihad om haar doelstellingen te behalen, het enkel regeren met hun versie van sharia zonder Khabaar al-ahaad ( خبر الاحاد ) zaken, het ongelovig verklaren van alle leiders die niet regeren met de sharia en het hebben van een denigrerende kijk op iedereen die niet lid is van de organisatie.

Klik hier - nogmaals voor ons artikel waarin wij een aantal passages van Hassan al-Banna’s boek behandelen, zodat al de geschetste zaken duidelijk wordt.

 

Taqiu-Deen an-Nabahani was vooral gecharmeerd van de radicale moslim broeder Sayed Qotb. Het staat vast dat Sayed Qotb en Taqiu-Deen an-Nabahani elkaar veelvuldig hebben ontmoet. Zo speelde Sayed Qotb een belangrijke rol in de vormgeving van zijn religieuze visies.

Deze stelling wordt duidelijk na het lezen van de boekwerken van an-Nabahani waaruit je kan concluderen dat veel van zijn boekwerken op de schrijfwerken van Sayed Qotb waren gebaseerd. Onder de door Sayed Qotb geïnspireerde boeken behoort: maatschappelijke rechtvaardigheid -al-adala al-iztimahia- العدالة الاجتماعية en zijn boek het islamitische karakter asagsia al-Islamia الشخصية الإسلامية )

Sayed Qotb speelde ook een belangrijke rol in de creatie van Hizbu Tahreer, dit nadat hij an-Nabahani na diens aandringen toestemming gaf zich af te splitsen van de moslim broederschap, en een eigen organisatie op te richten.

عندما قابل سيد قطب رحمه الله تقي الدين النبهاني رحمه الله مؤسس حزب التحرير ناشده العدول عن فكرت تأسيس حزب ثاني و توحيد الجهود إلا أن تقي الدين النبهاني أصر فقال سيد قطب رحمه الله : (دعوهم فسينتهون من حيث بدأالإخوان


Qoute: Toen Sayed Qotb en Taqiu-Deen an-Nabahani de oprichter van Hizbu at-Tahreer elkaar ontmoeten, ontmoedigde Sayed Qotb hem om zich af te splitsen en een tweede organisatie op te richten en adviseerde hij hem de krachten te bundelen. 
Alleen was Taqiu-Deen an-Nabahani niet op andere gedachten te brengen waarna Sayed Qotb hem uiteindelijk toestemming gaf en zei: Laat ze, ze zullen uiteindelijk eindigen waar de moslim broeders zijn begonnen. 


Radicale Hizbu at-Tahreer nacheed waar hun standpunten duidelijk worden

In dit artikel willen we niet te diep ingaan op de radicale gedachtegoed van hizbu tahreer. Zo ook zijn we in de toekomst niet van plan om passages van hun boekwerken te behandelen, zoals we dat wel hebben gedaan met de moslim broederschap. Waarom zouden we ons bezighouden met de zijtakken terwijl ze allen maar een fundamentele kern hebben, de moslim broederschap.

Hizbu at-Tahreer vanuit Syrië

Hizbu at-Tahreer 

We willen het ook niet hebben over haar deelnamen aan de globale jihad of het radicalisering gevaar wat zich achter de organisatie schuilt. We beperken ons slechts tot het geen wij op dit moment als noodzakelijk achten.

De aantoning dat de oprichter van Hizbu Tahreer, Taqiu-Deen an-Nabahani net als Abdulah Azzam, Bin Laden, Abu Moshab as-Sury, Azawahry en abu Bakr al-Bagdady enkel door de boekwerken van de Moslim Broederschap was geradicaliseerd en geïnspireerd om net als ISIS al-Qeada een eigen jihdistische georiënteerde organisatie op te richten.


An-Nabahani geboren

Al-Nabhani werd in 1909 geboren in Ijzim een dorp in de buurt van Haifa. Zijn opa Yusuf an-Nabahani was een bekende sofistische geleerden die de dogma van ibn arabie belijden. Zijn vader was sharia-wetgeving docent en zijn moeder een lokale vrouwelijke docente.


Al-Azhar en contact met Sayed Qotb en Hassan al-Banna

Al-Nabhani studeerde shariawetgeving in het Al-Azhar Universiteit en de Dar-ul-Ulum college van Caïro. Tijdens zijn studie in Egypte kwam hij veelvuldig in contact met Hassan al-Banna en Sayed Qotb. Hij was gecharmeerd van de boekwerken van Hassan al-Banna en Sayed Qotb die een grote theologische vormgevende rol hebben gespeeld in zijn uiteindelijke visies.


Terug naar Palestina

Toen hij  in 1931 afstudeerde keerde hij terug naar Palestina. Aldaar begon hij als leraar islamitische studies te doceren waarna hij later ook als jurist zijn brood verdiende. Door zijn jurisprudentiële specialiteiten werd hij uiteindelijk aangewezen als sharia rechter in het hof van beroep.


Oprichting Hizbu at-Tahreer

Na de oprichting van de Israëlische staat en de daaropvolgende Arabisch-Israëlische Oorlog en de bezetting van Palestina, richtte hij in 1953  Hizb ut-Tahrir op. De partij was een identieke kopie van de moslim broederschap maar met Qotbische tintje.  De partij werd onmiddellijk in Jordanië verboden waarna Al-Nabhani werd verbannen en zich vestigde in Beiroet, hij overleed op 20 december 1977.


Team Chessy


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.