zondag 5 juni 2016

Het DF ( een op een dawa - الدعوة الفردية ) radicalisering traject van de Moslim Broederschap wordt ook in Nederland toegepastHet DF ( een op een dawa - الدعوة الفردية ) radicalisering traject van de Moslim Broederschap wordt ook in Nederland toegepastWe hebben in diverse artikelen onweerlegbaar aangetoond dat de Moslim Broederschap een radicale organisatie is, waar deelnamen aan de globale jihad jihad centraal staat. ( klik hier voor het ARTIKEL )

Moslim Broeder leider Wajidi gunaim verdedigt ISIS

Zo ook hebben we onweerlegbaar aangetoond dat alle huidige terroristische leiders als Abdulah Azzam (al-Qeadaa ), Abu Moshab as-Suri (al-Qeadaa ), Osama Bin Laden (al-Qeadaa ), Ayman al- Zawahiri  (al-Qeadaa ), Taqiudeen an-Nabahani ( Hizbu at-Tahreer ), abu Bakr al-Bagdady ( ISIS ), abu Mohammed al-Adnani ( ISIS ), Mohammed Yusuf ( Bokko Harm ) als velen anderen eerder hooggeplaatste leiders waren van de Moslim Broederschap en enkel door hun boekwerken waren geradicaliseerd ( klik hier voor het ARTIKEL ).

In ons artikel een glimp van de radicale terroristische opvattingen van de Moslim Broederschap, hebben we tevens ook aangetoond dat de organisatie slapende deelnamen aan de globale jihad verplicht, democratie verwerpt, een kalifaat nastreeft, ongelovigen of de ongelovigen taks laat betalen of vermoord, onderwijs wilt islamiseren, cellen creëert en haar leden leden verplicht om een eed van trouw en loyaliteit af te staan aan de lokale, nationale of internationale verantwoordelijken ( klik hier voor het ARTIKEL ).


Moslim Broeder leider Yusuf al-Qardawi keurt zelfmoord aanslagen goed als dit door de leiders van de organisaties van hun leden wordt gevraagd

In dit artikel willen wij het traject behandelen waarbij een lokale leider van de Moslim Broeder een nieuwe lid radicaliseert en klaar stoomt om lid te worden de organisatie. Het traject waarmee nieuwe leden worden geworven en geradicaliseerd heet het DF ( een op een dawa - الدعوة الفردية ) traject.
Het DF ( een op een dawa - الدعوة الفردية ) traject van de Moslim Broederschap is een achter de schermen opererende traject waarin potentiële leden stapsgewijs worden onderlegd in de leer van Hassan al-Banna.  ( klik hier voor het ARTIKEL )

De potentiële deelnemers worden in de Moskeeën, in privé sfeer maar ook in stichtingen waarvan wordt uitgegaan dat ze gematigd zijn, uitgepikt en stapsgewijs opgeleid.

مراحل الدعوة الفردية 

De potentiële aanhangers van de Moslim Broederschap krijgen tijdens het DF ( een op een dawa - الدعوة الفردية ) traject, naast theologische lessen ook trainingen in de vorm van bijvoorbeeld paintball en kampeer excursies.


Als een potentiële lid slaagt en het vertrouwen van de leiding heeft gewonnen wordt hij diverse testen ceremonieel ingewijd. Eenmaal lid van de slapende cellen worden de leden onderworpen aan een militaristische hiërarchie, waarin het onmogelijk is om buiten de bevelen van de verantwoordelijken te treden.
In onze toekomstige artikelen zullen wij het DF ( een op een dawa - الدعوة الفردية ) traject van de Moslim Broederschap volledig ontmantelen. Naast een analysering daarvan zullen wij ook documenten en opgenomen verklaringen van ex Moslim Broeders vertonen, waaruit meer duidelijkheid geschept zal worden hoe het DF ( een op een dawa - الدعوة الفردية ) traject wordt uitgevoerd.

De DF ( een op een dawa - الدعوة الفردية ) strategie wordt ook in het Westen probleemloos uitgevoerd doordat bepaalde politici deze organisatie achter de schermen indirect ondersteunen, of omdat bepaalde elementen binnen de veiligheiddiensten hier geen weet van hebben.
Team Chessy
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.