vrijdag 30 december 2016

De godfather van de al-Qaeda, Abdulah Azaam was een van de grootste leiders van de Moslim BroederschapAbdullah Azzam behoort tot de personen die voor hun jihadistische carrière lid waren van de Moslim Broederschap. Net als Bin Laden en abu Bakr al-Bagdadi doorliep het DF traject en stichten hij uiteindelijk na jaren lange indoctrinatie Qotb, al-Qeada.

Nationale volkslied van de Moslim Broederschap

Abdulah Azzam werd geboren in 1941 in het Palestijnse dorp Siat al-Harithiya, ongeveer acht kilometer ten noordwesten van Jenin op de Westelijke Jordaanoever. Hij doorliep met succes het DF الدعوة الفردية traject voordat hij officieel lid werd van de organisatie. Tijdens het DF ( الدعوة الفردية ) traject werd hij begeleid door Shafiq Asad. Zijn spirituele leider had de taak Azzam te indoctrineren met de boekwerken van hasan al-Banna en Sayed Qotb, zodat hij uiteindelijk zou gaan uitgroeien tot een volwaardige lid van de Moslim Broederschap. 


Lidmaatschap Moslim Broederschap 

Midden jaren vijftig werd Abdullah Azzam officieel lid van de Moslim Broederschap waarna Shafiq Asad hem voorstelde aan een aantal lokale leiders. Azzam radicaliseerde zich in een rap tempo en begon zich op aandringen van Shafiq Asad te verdiepen in diverse islamitische studies

Abdullah Azzam kreeg steeds meer verantwoordelijkheden binnen de organisatie waaronder het leiden van studiegroep in zijn dorp om nieuwe jongeren te radicaliseren door middel van het door Hassan al-Banna gecreëerde  DF ( الدعوة الفردية ) traject. 


Promotie


De lokale leiders waren zo tevreden over zijn geboekte resultaten dat zij Shafiq Asad verzochten om Azzam voor te stellen aan Mohammed Abd ar-Rahman Khalifa, de generale supervisor (Muraqib) van de Broederschap in Jordanië.  

Tijdens dit deel van zijn leven werd Abdulah Azzam opgedragen om zich te specialiseren in de methodiek van de Moslim Broederschap. Vanaf dat moment begon hij zich serieus bezig te houden met de bestudering van de boekwerken van Hasan al-Banna en werd hij structureel op elke passage getoetst. Studie

In 1963 begon Azzam met zijn sharia studie aan de Universiteit van Damascus. Aldaar ontmoette hij diverse invloedrijke moslim broeders als Saīd Hawwa en Marwan Hadid die een prominente rol speelde in de opstand tegen hafez al-Assad. Ergens in 1964 stierf zijn mentor Shafiq Asad waarna Azzam hem de belofte maakte zich in te zetten om de methodiek van Hassan al-Banna te verspreiden. 

Tijdens zijn school vakanties hield Azzam zich voornamelijk bezig met de rekrutering van zijn dorpsgenoten die hij klaar stoomde voor het DF ( الدعوة الفردية ) traject. Naast zijn rekruteringsactiviteiten preekte hij ook in de dorpsmoskee. Nadat Azzam in 1965 afstudeerde begon hij in de westelijke Jordaanoever uit te nodigen naar de leer van Hassan al-Banna en Sayed Qotb.


Abdullah Azzam de PLO en Hamas

Na de Zesdaagse Oorlog die eindigde met de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever. Besloot Abdulah Azzam om de Westelijke Jordaanoever te verlaten en verhuisde hij naar Jordanië. 

Vanuit Jordanië heeft Azzam deelgenomen aan diverse paramilitaire operaties tegen de Israëlische bezetting. Alleen kon hij zich totaal niet vinden in de seculiere karakter van het Palestijnse verzet onder leiding van Yasser Arafat.  Hamas en de eed van trouw en loyaliteit aan Moslim Broederschap


Dus creëerde Azzam een islamitisch georiënteerde verzetsbeweging die uiteindelijk na diverse fusies bekend zou worden als Hamas. Velen Moslim Broederschap theologen veronderstellen dat Azzam een grote rol ideologische rol heeft gespeeld in de oprichting van de Hamas-beweging. Dit zou wel kunnen verklaren waarom Hamas onderdeel uitmaakt van de Moslim Broederschap.


Van al-Azhar naar docent aan de universiteit van Amman 

Uiteindelijk verliet Azzam Jordanië voor Egypte om daar aan de Azhar Universiteit islamitisch georiënteerde studies te volgen. Nadat hij zijn master behaalde kreeg hij een baan aangeboden om les te geven aan de universiteit van Amman. Tot hij in 1971 een beurs van Al-Azhar Universiteit kreeg, waar hij in 1973 zijn Ph.D. voor islamitische jurisprudentie (Usool ul-Fiqh) behaalde.


Verbannen naar Saoedi Arabië 

Na het behalen van zijn doctoraat keerde Hij weer terug naar Jordanië om les te geven aan de universiteit van Amman. Ditmaal verliep het niet zoals hij had gehoopt, want hij kreeg veel weerstand van zijn seculiere colega’s als gevolg van zijn radicale standpunten, waarna hij uiteindelijk werd verplaatst naar Saoedi-Arabië. 

In 1960 had koning Faisal van Saudi-Arabië veel verbannen moslim Broederschap leraren uit Syrië, Egypte en Jordanië in zijn land verwelkomd om les te geven in de Saudische middelbare scholen en universiteiten. Prins khalid al-Faysal verteld hoe de moslim broederschap KSA infiltreerde

Spijtig voor koning Faisal hielden de Moslim Broeders zich niet alleen bezig met les geven. In het geheim waren ze bezig met het uitstippelen van een stappen plan waarmee ze alle gevoelige posities van Saoedi Arabië konden infiltreren, met de stichting van een staat binnen een staat en de uiteindelijke omverwerping van al-Saud. 


Dit is wat Hassan al-Banna zijn volgelingen heeft opgedragen, infiltreer, oefen macht uit, rebelleer, pleeg coupes en neem het over en wacht totdat onze islamitische kalifaat is gesticht. 


Shaykh Mohammad Amaan al-Jami ontmaskerd de moslim broederschap strategie

Ze realiseerde zich dat ze hun doelstellingen nooit zouden kunnen behalen behalve als ze de nieuwe generatie voor zich konden winnen. Vandaar dat ze zich veelvuldig bezig hielden met de uitvoering van het DF ( الدعوة الفردية ) traject, waardoor ze veel Saoediërs als Osama Bin Laden, Salman al-Awdah, Awad al-Qarne, Ayad al-Qarne, Safar al-Hawali, Mohammed Sorour en velen anderen voor zich konden winnen. 


Moslim Broederschap hebben Saoudi Arabie geïnfiltreerd Azzam nam een positie in als docent aan de Koning Abdul Aziz Universiteit in Jeddah. Hij heeft er op aangedrongen dat de door de moslim broederschap gerekruteerde Osama bin Laden werd ingeschreven als student in de universiteit. Hij heeft Osama bin Laden daarna nog diverse malen ontmoet en hem door middel van het DF ( الدعوة الفردية ) traject lid gemaakt van de Moslim Broederschap. 

De opmars van de Sorouria  in Saoedi Arabië

Het zag er goed uit voor de moslim broederschap, ze hadden in negentien jaar tijd veel terrein gewonnen in Saoedi Arabië. Ze waren vooral ondergronds bezig geweest en kozen er daarom bewust voor om niet openlijk uitnodigen naar Hassan al-Banna. De moslim broederschap hadden diverse kaarten die zij konden inzetten, 1- de Banna en 2-de Qotbi kaart. 

Na analyse van de religieuze inslag van dat land realiseerde ze zich dat zij veel meer in Saoudi Arabië konden bereiken, als zij de Qotbi kaart zouden inzetten. Dit omdat Sayed Qotb enigszins net als Mohammed ibn Abdulwahab in tegenstelling tot Hassan al-Banna, de nadruk legde op het monotheïsme. 


Ze realiseerden zich dat ze enkel kans maakte bij de Saudische jeugd  als ze het via dawatu tawheed zouden spelen, en dat deden ze ook. Ze schuilde zich achter het uitleggen van de boeken van Mohammed ibn Abdulwahaab, maar vergiftigde de jeugd aan de andere kant door middel van het DF traject.


Tijdens die periode maakte de Qotbi/Soroury beweging zijn opmars in Saoedi Arabië. Deze radicale beweging veroorzaakte veel problemen in het land met de van oorsprong salafistische gemeenschap. 
Als deze moslimbroederschap/soroury/Qotbi alliantie geen verzet kreeg van grote geleerde als Mohammed Nasirudeen al-Albani, Mohammed Amaan al-jaamy, Yahia an-Najimi en vooral van Rabee al-Madkhali dan zou Saudi Arabie nu niet meer geregeerd worden door al-Saud en zou het land nu of in chaos verkeren of door de moslim broederschap worden geregeerd. 
Fatwa jihad in Afghanistan 

Toen de Sovjet-Unie Afghanistan  in 1979 binnenviel vaardigde Abdulah Azzam een fatwa uit, waarin hij deelnamen aan de jihad in Afghanistan verplichten. Deze fatwa werd onder andere gesteund door  groot Mufti, Abdul al-Aziz bin Baz.
Voor de jihad naar Pakistan

In 1980 begon Abudlah Azzam les te geven op het Internationale Islamitische Universiteit in Islamabad. Niet veel later verhuisde hij naar Peshawar waar hij Maktab al-Khadamat oprichten om gasthuizen op te zetten voor de stroom inkomende jihadisten.Aldaar hield hij zich voornamelijk bezig met rekruteringsactiviteiten en het geven paramilitaire trainingen. Abdulah Azzam en zijn partners hebben tussen de 16.000 en 35.000 vrijwilligers getraind. Vanuit Peshawar regelde Azzam alle logistieke aangelegenheden om de jihadistische vrijwilligers via de Khayber Pass door de Safed Koh bergen naar Afghanistan te brengen.

Lezingen in de gasthuizen van Abdulah AzzamVolgens velen jihadisten had Mohammed Atef zijn collega Azzam uiteindelijk overtuigd om zijn academische bezigheden te verlaten en zich enkel te wijden aan de prediking van jihad. 


Abdulah Azzam prijst Osama Bin Laden

Nadat Osama Bin Laden in 1981 afstudeerde aan de universiteit in Jeddah verhuisde hij direct naar Peshawar. Aldaar overtuigde Azzam de steenrijken Bin Laden om de opleidingen van rekruten te financieren. 


Afgestudeerde moslim broeder Osama Bin Laden geeft lezing in Afghanistan

Via de door Azzam opgerichte organisatie al-Khadamat, betaalde Bin Laden met diens fortuin voor vliegtickets, accommodatie, behandeling en het versnellen van alle papierwerk met de Pakistaanse autoriteiten. Abdullah Azzam de Sayed Qotb van Afghanistan


Abdulah Azzam werd als gevolg van de bloedige oorlog steeds radicaler in zijn overtuigingen, dat merkte je vooral aan de qoutes die hij aanhaalde van Sayed Qotb en Hassan al-Banna. 


Op een gegeven moment zei hij: 

" Geen praatjes meer enkel Jihad en het geweer. Geen onderhandelingen, geen conferenties en geen dialogen we maken geen onderscheid meer tussen burgers en militairen". 

DF ( الدعوة الفردية ) traject de basis van de jihad

Door middel van de uitvoering van het DF ( الدعوة الفردية ) traject creëerde Abdullah Azzam een praktische, wetenschappelijke, ideologische paramilitaire infrastructuur voor de globalisering van de jihadistische bewegingen, die eerder enkel gericht was op afzonderlijke nationale, revolutionair en bevrijdingsstrijd. Zijn praktische theologische uitvoering van het DF ( الدعوة الفردية ) traject waarmee hij nieuwe islamitische militanten uit de hele wereld kon rekruteren , bleken naderhand gezien cruciaal te zijn voor de verdere ontwikkeling van Al-Qaeda. De geboorte van al-Qeada

Nadat de Sovjets zich in 1989 uit Afghanistan teruggetrokken besloten Azzam en Osama bin Laden om hun tot stand gekomen beweging permanent tot stand te houden en stichtte ze officieel Al Qaeda. 

Net als zijn voorgangers Hassan al-Banna en Sayyid Qutb, legde Azzam als toekomstige prioriteit de nadruk op de creatie van een "baanbrekende maatschappelijke voorhoede", van jihadistisch ingestelde moslims als kern van de beoogde nieuwe islamitische samenleving.
"We zullen daarom de jihad ongeacht hoe lang deze ook duurt voort te zetten, we gaan door tot de laatste adem, tot de laatste pols slag we gaan door totdat we de islamitische staat gevestigde hebben. Na de overwinning in Afghanistan zal de jihad de moslim landen bevrijden die door ongelovigen worden geregeerd".
Met de ongelovigen bedoelde Abdulah Azzam de Joden en niet de Arabische leiders. Want Abdullah Azzam geloofde dat de jihad nu in Palestina tot de prioriteiten van de jihadistische organisaties moest behoren. Hij had zich voorgenomen om Hamas strijders in Afghanistan te trainen en deze weer heen te zenden om daar de jihad voort te zetten. 

Zijn visie over de toekomstige voortzetting van de jihad bracht hem op gespannen voet met andere invloedrijke jihadistische leiders als Ayman al-Zawahir. Al-Zawahiri vond dat de primaire jihad in de Moslim landen gevoerd diende te worden tegen de volgens hem afvallige islamitische leiders. 

Liquidatie
Nadat het conflict met al-Zawahri een verkeerde wending kreeg werd Abdulah Azzam het slachtoffer van een mislukte liquidatie poging. Na een door Azzam gegeven vrijdagpreek ontdekte zijn vertrouwelingen dat er grote hoeveelheid TNT explosieve onder zijn preekstoel was geplaatst. De hoeveelheid TNT zou bij ontploffing de hele moskee vernietigen.


Uitvaart Abdulah Azzam

Op 24 november 1989 reed Muhammad Azzam zijn vader en broer naar de moskee waar onbekende moordenaars naast hun auto een bom lieten afgaan. Abdulah Azzam overleefde de aanslag niet en werd kort daarna samen met zijn zoon begraven in de Pabi martelaren begraafplaats in Peshawar. 


Verdachten
De jihadistische wereld was na de liquidatie van Abdulah Azzam in rep en roer. Velen verdachten concurrerende militie leiders als Osama bin Laden en Ayman az-Zawahiri evenals de CIA en de Mossad van de liquidatie. 

Ze wisten niet wie de opdracht voor de liquidatie had gegeven het kon iedereen zijn. Waren de Russen het? Dat vonden de ze niet voor de hand liggen want als ze Azzam wilde liquideren dan zouden ze dat veel eerder kunnen proberen. 
Was het de Mossad het? Het was een bekend geven dat de huidige regionale ontwikkelen en de jihadistische bewustwording van veel moslims, de Israëliërs zenuwachtig maakte. Azzam steunde de Palestijnse milities maar de verkregen steun van de Moslim landen was velen malen groter, dus waarom zouden ze hem laten liquideren? Bin Laden had door dat velen hem beschuldigen dat hij opdracht gaf voor de liquidatie, hij gooide het weer op de Israëliërs.
Voormalig FBI-agent Ali Soufiane zei in zijn boek The Black Banners, dat Ayman al-Zawahiri hoofdverdachte is voor de moord. Abdullah Azzam's schoonzoon Abdullah Anas, beschuldigde de Egyptische Islamitische Jihad van het doden van zijn schoonvader als gevolg van zijn fatwa, "dat zodra de Russische uit Afghanistan zouden vertrekken het voor ons niet geoorloofd is om partij te kiezen". 
Volgens Hudaifa de zoon van Abdulah Azzam heeft Bin Laden niets te maken met de liquidatie van zijn vader. Hudaifa verbleef  jaren nadat zijn vader was geliquideerd in het gezelschap van Osama Bin Laden. Zelfs na de aanslagen van 11 september bleef hij Osama bin Laden verdedigen. De getuigenissen van Hudaifa ibn Abdulah Azzam duiden op het feit dat Ayman az-Zawahir ervoor heeft gezorgd dat al-Qeada na diens oprichting door Abdulah Azzam een andere koers begon te varen.In maart 1991 werd Azzam’s collega Mustapha Shalabi, die Maktab al-Khidmat in New York runde en ook de mening van Azzam deelde, dood gevonden in zijn appartement. Al deze zaken versterkte de invloed van Ayman az-Zawahiri op al-Qeada.


Ayman az-Zawahiri de dictator van al-Qeada had macht over Bin Laden

Op een gegeven moment leek het erop dat Ayman az-Zawahiri achter de schermen de echte leider was van al-Qeada. Dit zorgde voor een storm van kritiek van Hudaifa ibn Abdulah Azzam op de volgens hem extremistische Ayman az-Zawahiri die volgens hem nooit echt heeft mee gevochten in Afghanistan.Vanaf het moment dat Abdullah Azzam was geliquideerd hebben divers strijden milities zich verenigd achter al-Qaeda. Dat was ook het moment dat al-Qeada een andere koers begon te varen en de jihad in eerste instantie in de Arabische wereld voerde. Tot het moment dat Bin Laden door de Amerikaanse overheid werd gedwarsboomd en uit Sudan werd uitgezet. Dat was het moment dat Bin Laden de oorlog aan het Westen in het algemeen en de VS in het specifiek verklaarden, met alle aanslagen als gevolg.Tot slot
In dit artikel hebben wij aangetoond dat Abdullah Azzam de oprichter van al-Qeada een hooggeplaatste leider was van de Moslim Broederschap. Wij hebben alle fases van leven beknopte behandelt om aan te tonen welke ideologie verantwoordelijk was voor de creatie van al-Qeada.

Wij hebben in diverse artikelen onweerlegbaar aangetoond dat Abdulah Azzam net als Osama bin Laden, Ayman az-Zawahiri, Abu Moshab as-Suri, Abu Bakr al-Bagdady, Mohammed Yusuf en velen anderen, eerder leden waren van de Moslim Broederschap en enkel door hun boekwerken zijn geradicaliseerd en geïnspireerd om een globale jihad te voeren tegen de wereld.

Zo ook is uit al die feitelijk onderbouwde artikelen gebleken dat het Salafisme/Wahaibisme niets te maken heeft met de radicalisatie of inspiratie van de huidige jihadisten. Na alle gepresenteerde feitelijkheden gezien te hebben wordt het duidelijk dat Ahmed Marcouch of onwetend is aangaande het vraagstuk, of er voor onbekende redenen bewust voor kiest om zijn pijlen niet te richten op de Moslim Broederschap.


Team ChessyGeen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.