zondag 3 september 2017

Moslimbroederschap’s ideoloog Sayed Qotb de inspirator van alle huidige terroristische leiders als Bin Laden en al-BagdadiSayid Qutb is een van de nachtmerries die de moslimbroederschap heeft voortgebracht. Hij is na Hassan al-Banna, Moslimbroederschap’s belangrijkste ideoloog die de moderne ideologie van de politieke en jihadistische bewegingen heeft vormgegeven. 
Uit zijn gedachtegoed zijn de jihadistische en de sourorie bewegingen voortgevloeid, die allen een oorsprong hebben in moslimbroederschap. 

 De volgers van Sayed Qotb zijn geen salafisten

Enkele van Qutb's radicale ideeën:
 • Een 4e pilaar van het monotheïsme aangaande het regeren met Gods wetgeving in het leven gebracht
 • De hoofdtaak van alle profeten en boodschappers was het implementeren van Gods wet  
 • Hoofdprioriteit van de stichting van een islamitisch kalifaat  
 • Verplicht deelnamen aan de globale jihad
 • Alle ongelovigen dienen overal ter wereld gedood te worden
 • Takfier op alle politieke leiders die niet regeren met de Sharia
 • Wie rechtspraak haalt bij een andere wet naast de Sharia is een ongelovigen
 • Ieder persoon die in afvalligheid vervalt dient zonder pardon geliquideerd zonder rekening te houden met de vrijstellingen en eisen van takfier.
 • Alle Apolitieke salafisten zijn ongelovig
 • Alle onderdelen van de ongelovige overheden zijn afvallig van leger tot ambtenaar
 • Alle theologische aartsrivale zijn afvalligen waarvan het toegestaan is deze te liquideren 
 • Een islamitisch land wordt pas na implementatie van de Sharia wetgeving als islamitische land beschouwd
 • Alle landen die niet worden geregeerd met de Sharia zijn  jahiliyya ( ongelovige pre islamitische ) maatschappijen.
 • Alle moskeeën in de landen die niet geregeerd worden met de sharia zijn heidense gebedsplaatsen.
 • Verbod op militaire samenwerking met de ongelovigen

Sayed Qotb wordt mede door zijn radicale ideeën als een van de belangrijkste inspirators beschouwd voor onderandere Osama bin Laden al-Qeada )Abu Bakr al-Bagdady ( ISIS )Taqiudeen an-Nabahani ( hizbu tahreer ), Abdulah Azzam al-Qeada ), Ayman al-Zawahiri al-Qeada ), Abu Mohammed al-Jowlani al-Qeada ), Mohammed Yusuf ( Bokko Haram ), Abu Mohammed al-Adnani ( ISIS ), Muhammed al-Islambuli ( Islamic Jihad ), Chukry Mostapha ( Takfri wal hjira ), Salih Siria Chabaab al-Jihad en abu Moshab as-Suri (al-Qeada ).
Documentaire over het leven van Sayed Qotb waarin wordt bevestigd dat hij de jihadistische ideologie heeft vormgegeven 

Zijn leven

Sayid Qutb begon in 1920 als dichter en literaire criticus vanuit een seculier standpunt te schrijven. Rond 1948 begon hij vanuit een meer islamitisch oogpunt te schrijven. Deze drastische omslag werd veroorzaakt na diens bestudering van de boeken van Hassan al-Banna en abu Abdelahla al-Mawdudi.
Zijn eerste islamitische boek, Sociale Gerechtigheid in Islam, werd gepubliceerd in 1949. Hij volgde eerst een religieuze en daarna een modernistische opleiding voordat hij werkzaam was in het Egyptische Ministerie van Onderwijs.

Sayed Qotb in Amerika

Zijn verblijf in de Verenigde State 

Van 1948 tot 1951 was hij in de Verenigde Staten om het onderwijssysteem te bestuderen aan de Staatsuniversiteit van Colorado. Hij ontving hiervoor van deze universiteit zijn Master.
Zijn tijd in Amerika en de opgedane inspiratie uit de boeken van Hassan al-Banna en Abul Ala Maududi, worden als basis gezien voor zijn latere radicale interpretatie van de Koran, die hij verwoorde in zijn 30-delige serie in de schaduw van de Koran ( Fi zilal al-Qur'an ), dat hij schreef toen hij gevangen zat in de Egyptische gevangenis. 

Lidmaatschap van de moslimbroedershap

Na zijn terugkeer uit Amerika nam hij direct ontslag bij de Egyptische Ministerie van Onderwijs en sloot hij zich aan bij de Moslimbroederschap. Hij werd gezien als een ware aanwinst voor de moslimbroederschap waar hij snel uitgroeide tot een van de meest populairste leidinggevende publicisten. 

De moord op Hassan al-Banna

Na de moord op de Hassan al-Banna in 1949 was er geen echte leider meer waardoor hij een van de belangrijkste personen binnen de organisatie werd. In 1954 werd hij samen met veel andere leden van de Moslimbroederschap gearresteerd en voor lange tijd gevangengezet door Ghamal Abdul-Nasser, die hem als een gevaar zag voor zijn autoriteit. 

Asiels weigering

Na 10 jaar gevangen te hebben gezeten werd hij in 1964 vrijgelaten. Toentertijd werden vele moslimbroederschap leden asiel verleend door verschillende Arabische landen waaronder Saoedi-Arabië en Irak. Echter weigerde Sayed Qotb om zijn thuisland voor een andere ongelovig land te verlaten.  


Mohammed Qotb in Saoedi Arabië

In tegenstelling tot Sayed Qotb kozen andere Moslimbroederschap’s leden waaronder zijn broer Mohammed Qotb, er wel voor om te vluchten naar de net geschetste landen. Mohammed Qotb werd in Saoedi-Arabië uiteindelijk professor islamitische studies waar hij jonge Saoediërs achter de schermen via het DF traject rekruteerde. Onder zijn gerekruteerden studenten die door middel van het DF traject waren geradicaliseerd bevonden zich onder andere Osama Bin Laden en Ayman al-Zawahiri.

Shaykh Abdulatif al-Shaykh waarschuwt tegen de moslimbroederschap en erkent dat ze Saoedi Arabië hebben geïnfiltreerd 


Opgehangen

In 1965 werd Sayed Qotb opnieuw opgepakt voor vermeende betrokkenheid bij een moordaanslag op Abdul-Nasser. Op 29 augustus 1966 werd hij opgehangen na schuldig te zijn bevonden aan deze aanslag. 

Onenigheid binnen de moslimbroederschap

Sayed Qotb’s ideeën hadden een oorsprong in die van Hassan al-Banna alleen bouwde hij zijn ideologie op sommige punten verder uit. Na diens dood zorgde zijn ideeën voor scheuring binnen de Moslimbroederschap. 

Sommigen wilden de radicale koers Sayed Qotb waarmee Hassan al-Banna mee was gekomen voortzetten, terwijl anderen uit strategische overwegingen een niet-gewelddadige koers prefereerde


Dit omdat de moslimbroederschap zich realiseerde dat organisatie na de liquidatie van Sadat en de huidige politieke ontwikkelingen, enkel zou kunnen overleven als ze een diplomatiekere weg zouden inslaan. Daar kozen ze in het mom van het doel heiligt de middelen ook voor, waardoor afsplitsing onvermijdelijk was. 

Deze stelling vaagt de beweringen van sommige personen dat de scheiding tussen de moslimbroederschap en de ideologie van Sayed Qotb, door zijn radicale opvattingen werden veroorzaakt. 

Na dit begrepen te hebben zullen we niet meer opkijken van het afvallig verklaren van sommige jihadisten voor de leiders van de moslimbroederschap. Want deze verkettering is gebaseerd op hun  politieke standpunten en niet als gevolg van hun ideologische overwegingen, wat weer een regelrechte voortvloeisel is van de keus die de organisatie jaren terug heeft gemaakt.

Bloei van de jihadistische 

Vanaf dat moment ontstonden Takfeer wal Hjira, Chabaab al-Jihad, al-Gamiha al-Islamia en andere terroristische organisaties. Zoals we kunnen zien ontstond de afsplitsing niet als gevolg van een ideologische meningsverschillen maar als gevolg van een strategische meningsverschil aangaande de toekomstige koers van de organisatie. 


 De oprichter van de Sorouria beweging Zayn al-Abideen Sorour 


De opmars van de Sorouria 

Sayed Qotb’s gedachtegoed hebben niet enkel als gevolg van strategische overwegingen voor onenigheid gezorgd binnen de rangen van de moslimbroederschap, ze hebben ook de salafistische rangen in tweeën opgesplitst, 1- de Apolitieke salafisten en 2- de politieke sorouri beweging.

Sorouri Mohammed Hassan prijst Sayed Qotb

De Apolitieke salafisten en de Sorouries zijn sinds de afsplitsing verwikkeld geraakt in een grote verbale oorlog. 


Salafisme VS Sorouria

Wie de Sorouri ideologie bestudeert zal snel concluderen zoals haar oprichter heeft bevestigd, dat de beweging een mengelmoes is van de Bannaistische en de  Qotbische moslimbroederschap met een vleugje salafisme. 

Op het gebied van organisatorische zaken zijn ze bannaistische moslimbroeders, op het gebied van oproep tot ongeregelde jihad, ongelovig verklaren van een ieder die niet regeert met de sharia zijn ze Qotbische moslimbroeders en op het gebied van sommige fundamentele begrippen van de islam zijn ze salafistisch ingesteld. 
Dit zorgt ervoor dat de Sorouria aan de ene kant diverse raakvlakken heeft met de Bannaistische en Qotbische moslimbroeders maar aan de andere kant ook met de twee richtingen van mening verschillen. 

Deze stelling wordt mede bevestigd in opnamen hierboven waar Abu Moshab as-Suri, waarin hij spreekt over zijn meningsverschil met Zayn al-Abideen Sorour. 

Sayed Qotb’s theologische erfgoed

Sayed Qotb’s boek Ma'alim fi'l Tariq waarin hij onder andere opriep tot een totalitaire gewapende strijd waaraan een "ideologische rijping van het individu" voorafgaat, werd door de jihadisten als lijdraad gezien en tot in de kleinste punten ten uitvoer gebracht. Deze radicale transformatie kon volgens de organisatie enkel bereikt worden door middel van het DF ( الدعوة الفردية traject, klik hier voor meer diepgang over het DF traject. 


Saoudische jongen belande na het DF traject bij ISIS in Irak

Het DF الدعوة الفردية )traject

De Qotbie moslimbroeders en de Banna moslimbroeders hebben na het overlijden van Hassan al-Banna en Sayed Qotb vooral de nadruk gelegd op het DF traject . En het heeft zoals de qotbi-moslimbroederschap hadden verwacht zijn vruchten afgeworpen. 
Want de personen die via het DF الدعوة الفردية traject radicaliseerde,  vermoorden uiteindelijk in 1981 de Egyptische president Anwar Sadat uit naam van deze jahiliyya waar de moslimbroederschap in hun boekwerken de nadruk op legde. 

Sayed Qotb’s boeken in Syrië en Irak onderwezen 

Sayed Qotb’s invloed is nog altijd zeer sterk voelbaar in verschillende islamistische bewegingen, zijn boekwerken worden zoals hieronder door al-Qead’s leider in Syrië wordt bevestigd,  in Syrië en Irak door de jihadistische organisaties aan hun leden onderwezen.

Al-Jawlani al-Qeada’s leider in Syrië en al-Jazeera bevestigen dat de boeken van de moslimbroederschap en Sayed Qotb in Syrië worden onderwezen.

Sayed Qotb’s interpretatie van de islam wordt door de overgrote meerderheid van de moslims wereldwijd als verkeerd gezien. Vooral de zeer conservatief bekendstaande volgers van Mohammed ibn Abdulwahaab wijzen zijn interpretaties sterk af met het verwijt dat hij door gebrek aan kennis de koran niet goed heeft begrepen en daarom een  dwaalleer verkondigt.

Conclusies • Dat Sayed Qotb na diens radicalisatie door de boeken van Hassan al-Banna en al-Mawdudi, lid was geworden van de moslimbroederschap
 • Dat de moslimbroederschap na het overlijden van Hassan al-Banna de invloedrijke Sayed Qotb naar voren hadden geschoven waardoor ze velen jongeren via het DF traject radicaliseerde met zijn jihadistische gedachtegoed.
 • Dat Moslimbroederschap’s ideologen de moderne ideologie van de politieke sorouri en jihadistische beweging hebben hebben vormgegeven
 • Dat Sayed Qotb enkel was geradicaliseerd door de boekwerken van Hassan al-Banna en Abu Abdelahla al-Mawdudi
 • Dat de jihadistische en de sorouri beweging ontstonden nadat de moslimbroederschap als gevolg van de aanslagen op onder andere Sadat, uit strategische overwegingen ervoor hadden gekozen om een diplomatiekere weg op te gaan zodat de organisatie kon voortbestaan 
 • Dat de ideologie van de moslimbroederschap de voorportaal is van de jihad
 • Dat alle huidige jihadistische leiders lid waren van de moslimbroederschap of zoals Taqiudeen an-Nabahani de oprichter van Hizbu Tahreer, enkel door hun boekwerken waren geradicaliseerd
 • Dat de boeken van de moslimbroederschap met de getuigenis van al-Jazeera in Syrië en Irak door de jihadistische organisaties worden onderwezen
 • En het belangrijkste, dat de personen die beweren radicalisme te bestrijden en zich niet uitspreken tegen de moslimbroederschap, of onwetend of sympathie hebben met of lid zijn van de moslimbroederschap


Team Chessy

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.