donderdag 26 oktober 2017

Alle terroristische leiders als bin laden en abu bakr bagdady waren lid van de Moslim Broederschap
Als gevolg van diverse onweerlegbare artikelen waarin de link tussen de moslim broederschap en alle huidige jihadistische organisaties duidelijk werd, koesterde wij tevergeefs de hoop dat Ahmed Marcouch eindelijk zou gaan beginnen met de bestrijding van het echte probleem, de ideologie van de Moslim Broederschap.

Want na behandeling van diverse passages van de wetboek van de Moslimbroederschap de collectie schrijfwerken van de oprichter van de terroristische organisatie, de terrorist Hassan al-Banna is gebleken dat alle huidige terroristische leiders als bin laden en abu bakr al-Bagdady lid waren van de Moslimbroederschap, dat de organisatie oproept tot deelnamen aan de globale jihad, slapende cellen voor terroristische doeleinde creëren, aansporen tot zelfmoord aanslagen, democratie verwerpen, de stichting van een islamitische kalifaat nastreven, onderwijs willen islamiseren, ongelovigen die niet willen bekeren of een ongelovige taks opleggen of vermoorden, moslims via het DF traject radicaliseren en alle overheden in het belang van de organisatie willen infiltreren.

De boven genoemde feitelijkheden zouden aanleiding genoeg moeten zijn voor Marcouch om zijn huidige standpunten te herzien of om de Moslimbroederschap naast het salafisme te bestrijden. Daarentegen  kijkt hij weg, vergemakkelijkt hij het voor de Moslimbroederschap en volharde hij zich in zijn kruistocht. 

Zijn houding heeft zich geresulteerd in het feit dat velen betwijfelen of het Marcouch echt gaat om de volgens hem radicale opvattingen van het salafisme. Volgens sommigen is de drijfveer achter zijn kruistocht zijn uitzetting van de as-Soennah moskee.


                                   

Terwijl anderen beweren dat Marcouch op een of andere manier verbonden zou zijn met de Moslim Broederschap.


Aboe 'Abdillaah over de aantijgingen van Ahmed Marcouch aan het adres van Salafisme


Uit de screenshots hieronder blijkt dat de Muftie van de tweede kamer alle geboden kansen in de media aangrijpt om zijn ongefundeerde beschuldigingen te doen. 
 


Hieronder zal ter bekrachtiging van de stelling van de AIVD onweerlegbaar blijken  dat Osama bin Laden -AQ-, Ayman al-Dawahiry -AQ-, Abu Bakr al-Bagdady -ISIS-, Abu Mohammed al-Adnany -ISIS-, Mohammed Yusuf -BH- eerder hoge theologische als militaire functies beklede binnen de Moslim Broederschap. 

En dat zij door de theologen van de Moslim Broederschap zijn geronseld voor de jihad en enkel door hun boekwerken zijn geïnspireerd, geradicaliseerd en gevormd tot wat zij nu zijn.Osama bin Laden de leider van al-Qeada

In de opnamen hieronder verklaard Ayaman al-Zawahiry de huidige leider van al-Qeada dat Osama bin Laden, voor diens avontuur in Afghanistan een actieve lid was van de Moslim Broederschap. Ook verklaarde hij dat Osama Bin Laden in de begin face van de Afghaanse oorlog enkel de bevelen opvolgde van de Saudische Moslim Broederschap leiders.


Ayman Azawihri verklaard dat Osama bin Laden een actieve lid was van de Moslim Broederschap 
Abdulaah Azaam de spirituele leider van Osamah bin Laden


DAAbdulaah Azaam onderwijst de boekwerken van Hasan al-Banna aan de jihadisten in AfghanistanAbdulaah Azaam onderwijst de biografie van de prominente leder van de Moslim Broederschap Sayed Qotb

Abu Moshab as-Sury was voor zijn afsplitsing een prominente leider van de Syrische tak van de Moslim Broederschap


Hieronder erkent Abu Moshab as-Sury dat hij lid was van de Moslim Broederschap en dat de organisatie Saoedi Arabië hebben geïnfiltreerd. Zo ook erkent hij dat hij door middel van hun boekwerken was geradicaliseerd en dat de boeken van de theologen van de organisatie aan de jihadisten in Afghanistan werden onderwezen. Abu Moshab as-Sury erkent dat hij lid was van de Moslim Broederschap en dat hij door middel van de boekwerken was geradicaliseerd en geïnspireerd was deel te nemen aan de globale jihad.


Ayman al-Zawahiri de spirituele leider van al-Qeada

Ayman al-zawahiry de huidige leider van al-Qeada was voor zijn Afghaanse avontuur een prominente theologische als militaire leider van de Moslim Broederschap waar hij als 15 jarige lid van werd. 

ISIS Khalif Abu Bakr al-Bagdady

Abu Bakr al-Bagdady was voordat hij zijn kalifaat stichten een prominente leider van de Moslim Broederschap. Zoals bevestigd door de door Interpol gezochte spirituele leider van de Moslim Broederschap, Yusuf al-Qardawi. 

In de opnamen hieronder verklaard Yusuf al-Qardawi dat Abu Bakr al-Bagdi, een van de belangrijkste leiders van de Moslim Broederschap was in Irak.MB leider Yusuf al-Qardawi erkent dat Bagdady een leider was van de MB

   ISIS persvoorlichter Abu Muhammad al-Adnani
Muhammad al
In de biografie van de persvoorlichter van ISIS, Abu Muhammad al-Adani, staat dat hij in een rap tempo radicaliseerde na het lezen van de boeken van Sayed Qotb, als de mijlpalen op de weg en in de schaduw van de koran.
Ibrahiem Azakzaki en Mohammed Yusuf de oprichter van Bokko Haram

Mohammed Yusuf de oprichter van de terroristische organisatie Bokko Haram begon zijn jihadistische loopbaan in de jaren tachtig als student van de Moslim Broederschap leider Ibrahiem Azakzaki, die hem indoctrineerde met de lering van Hasan al-Banna en Sayed Qotb.
 
Abu Mohammed al-Jowlani, de leider van Jabhat an-Nusra, al-Qeada in Syrie 

 Abu Mohammed al-Jowlani bevestigd in een exclusieve intervieuw met de dubieuze Arabische nieuwszender al-Jazeera, dat er geen verschil bestaat tussen de theologische Methodiek van Jabhat an-Nusra en die van Moslim Broederschap. Hij bevestigd tevens ook dat de boeken van de Moslim Broederschap in Syrie aan de jihadisten worden onderwezen. 

Hamas leider Ahamad Yasin


Hamas terrorist Khalid Mishal erkent dat Hamas onderdeel uit maakt van de Moslim Broederschap

De Islamitische Verzetsbeweging is één van de vleugels van de Moslimbroeders in dat Land. De link tussen de Moslim Broederschap en Hamas is duidelijk, en wordt bevestigd door artikel 2 van het Handvest van Hamas, die luidt: "De Islamitische Verzetsbeweging is één van de vleugels van de Moslimbroeders in Palestina".

Chukri Ahad Mostapha de oprichter van al-Takfir wal Hijra

Chukri Ahemd Mostapha was een van de grootste studenten van de radicale prediker Sayed Qotb die hij in 1965 in de gevangenis leerde kennen. Nadat Sayed Qotb werd opgehangen creëerde hij de extremistische jihadistische organisatie al-Takfir wal Hijra baserend op de ideologie van Hasan al-Banna en Sayed Qotb. 


                      
Salih Siria de oprichter van Shabaab al-Jihadia

Salih Siria was ooit een prominente leider van de Moslim Broederschap en richten na opsplitsing de radicale jihadistische organisatie shabaab al-Jihadia. Zijn radicale opvattingen worden mede duidelijk in zijn boek het geloof. 

Hoe kunnen Marcouch en zijn gelijken beweren dat ze radicalisme en terrorisme bestrijden terwijl ze het huidige probleem weigeren te bestrijden?

Team ChessyGeen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.