zaterdag 23 juni 2018

Chessy's advies aan Nederland en België aangaande de huidige lonewolf terroristische dreiging


The Boss of all Bosses


Na analyse van globale jihadistische posts, chats en audio opnames kan ik het volgende opmaken.

Ik concludeer dat de jihadistische dreiging in Nederland als gevolg van een aantal factoren lichtelijk is gedaald en het minste is van alle muharib landen.

( Klik HIER voor meer details wat een Muharib land inhoudt )

Maar dit houdt niet in dat Nederland niet door een jihadistische aanslag getroffen kan worden, want als je eenmaal als Muharib land wordt beschouwd dan is het een kwestie van tijd voordat je getroffen wordt.

Het grootse gevaar voor schuilt zich voor Nederland nog steeds zoals ik al vanaf 2014 aangeef achter de lonewolfs. 

Vandaag de dag zijn sociale media infiltraties, een sterke maatschappelijke netwerk als veldwerk heel cruisiaal in de bestrijding van deze terroristische dreiging.

In dit proces zijn allrounders heel belangrijk. Klik HIER voor het artikel
 hebben in dit proces.

Deze lonewollfs radicaliseren meestal zelf via sociale media door mede ook door jihadistische lezingen en boekenwerken van de Moslimbroederschap zoals onder andere van sayed Qotb.


Hierboven erkent al-Jazieera als al-Qeada leider al-Jowlani dat de boeken van de Moslimbroederschap worden onderwezen in de opleidingscentrums van al-Qeada in Syrië. 

Hieronder is te zien dat dergelijke boeken daadwerkelijk daar worden onderwezen.Het is belangrijk om te realiseren dat er een aantal factoren zijn waardoor mensen zich gaan afzetten tegen de maatschaapij en gaan radicaliseren.

Deze factoren kunnen van maatschappelijke, financieeele maar ook een politieke aard zijn.

We moeten de radicalen geen troeven in handen geven door aanleiding aanleiding te zijn waardoor anderen gaan radicaliseren.

Het is daarom vandaag de dag heel belangrijk om niet enkel de focus te leggen op radicalen maar vooral op de factoren waardoor ze mogelijk kunnen gaan radicaliseren. 

In dit proces hebben we de politiek heel hard voor nodig hopend dat zij hun daden aan de hand van veiligheid analyses gaan  aanpassen.

Dit houdt niet in dat we moeten toestaan dat de radicalen aan de hand van hun wereldbeeld onze levenstyl gaan beinvloeden. 

We moeten geen geintjes maken en op een rechtvaardige manier zonder genade korte metten maken met een ieder die onze veiligheid bedreigt.

Maar als we eerlijk zijn, wat voor toegevoegde waarde heeft het maken van een spotprent over de profeet Mohammed, wetend dat je mensen gaat grieven? Wat ga je daarmee bereiken? 

Want opmerkelijk genoeg vallen dergelijke zaken onder vrijheid van mening uiting als het de moslims betreft en ontstaat er grote ophef en is het een misdaad als dergelijke zaken andere treffen, is dubbel toch? Deze zaken moeten stoppen en degene die zich hieraan schuldig maken moeten zich realiseren dat zij de radicalistie van velen bevorderen .

Vandaar dat ik de Nederlandse overheid had geadviseerd om niet te kiezen voor een gehele onnodige voor sommigen onrechtvaardige ondemocratische nikab verbod, maar deze met restricties door te voeren als ze er toch voor kiezen iets tegen te ondernemen. 


Klik HIER voor het artikel

Na analyse van een aantal factoren kan ik opmaken dat de terroristische dreiging in Nederland de afgelopen maanden lichtelijk is gedaald 

Daarin tegen is de dreiging in België als gevolg van S4B en andere factoren als de tekortkomingen van haar diensten gestegen en groter dan ooit te voren.

Los van het feit dat velen landen inclusief Nederland maar vooral België door de extremisten als MUHARIB landen worden beschouwd. Alleen staat België samen met Frankrijk hoger op het lijstje van de jihadisten.

Hieronder wordt duidelijk wat de Muharib landen volgens bepaalde takfiristische gedachtegoeden inhouden.


Hieronder wordt tevens ook duidelijk wat alle moslims volgens deze extremisten zouden moeten ondernemen tegen alle muharib landen, vooral degene die hoog op de ranglijst staat. 

Nu zullen bepaalde beter begrijpen waarom ik bepaalde profielen met man en macht via diverse kanalen heb bestreden, klik HIER voor het artikel. Ik waarschuwde al sinds 2014 tegen het feit dat diverse landen als Nederland maar vooral  België door de terroristen als gevolg van een aantal factoren als een Muharib land worden beschouwd.

Klik HIER voor het artikel

Ik vond het zeer opmerkelijk dat de verantwoordelijken dit in een vroeg stadium over het hoofd zagen maar vooral omdat ze er in mijn beleving weinig of niks tegen gedaan hebben. 

Klik HIER voor het artikel

Zoals ik al voor 2014 had aangegeven schuilt het grootste gevaar nog steeds niet enkel achter de terug gekeerde strijders maar vooral achter de lonwolfs en de degene die een Bayha ( eed van trouw en loyaliteit ) hebben afgestaan. 

Deze lonwolfs laten zich meestal zelf radicaliseren waardoor ze daarna via sociale media contact zoeken met jihadistische organisaties of zelf worden gecontacteerd of zich via hun eigen milieu bij dergelijke organisaties aansluiten maar ze kunnen ook via veiligheidsdiensten worden gestimuleerd en aangezet om aanslagen te plegen. 

En dit is een ander scenario waar de Europese diensten zich op moeten focussen en rekening mee moeten houden. Want een vijandige veiligheidsdienst zou als deze de kwaliteiten heeft voor diverse aanslagen kunnen zorgen. 

Deze bayhas zijn opmerkelijk genoeg ook door in Nederland en België woonachtige staatsburgers afgestaan, dit wordt ook door de diverse jihadistische organisaties openlijk erkent maar is ook door de realiteit bevestigd.

006


Het is onvoorstelbaar hoe dit zo ver had kunnen komen terwijl ik als enigste hier in een vroeg stadium tegen had gewaarschuwd en een realistisch scenario als de mogelijke gevolgen daarvan had geschetst en deze heb gedeeld. 

En uiteindelijk hebben ze moeten concluderen dat mijn inzicht adequaat bleek te zijn.


Hierboven is te zien hoe deze Bayha gevers onder toeziend oog van de Nederlandse politie hun lidmaatschap of alliantie met IS en al-Qeada hadden verkondigt. 

Uit alle in Europa uitgevoerde terroristische aanslagen zouden de diensten bepaalde conclusies moeten trekken. 

Ze moeten zich realiseren dat het gevaar zich momenteel niet enkel schuilt achter de terug gekeerde Syriëgangers maar vooral achter de lone wolfs en de bayha –eed van trouw en loyaliteit- gevers. 

Waarom maak ik onderscheid tussen de lonewolfs en de bayha gevers? Dit omdat niet elke lonwolf lid is van een terroristische organisatie. Deze kan zich zelf of door derden laten radicaliseren en een aanslag plegen zonder daadwerkelijk lid te zijn van een terroristische organisaties.

Dergelijke aanslagen worden dan meestal niet opgeëist door een terroristische organisatie zoals het geval was met de in de Joodse supermarkt Hyper Cacher uitgevoerde aanslag door Amedy Coulibaly. 

Terwijl de Bayha gevers na de bayha automatisch lid worden van een terroristische organisatie en dan meestal onder bevel staan van een door de organisatie aangewezen Amir. 

Deze aanslagen worden dan wel door de organisaties opgeëist zoals het geval was met de aanslagen gepleegd door de gebroeders kouachi.

De lone wolfs zijn naar mijn optiek nog gevaarlijker dan de bayha –eed van trouw en loyaliteit- gevers. Dit omdat je er geen grip op kan hebben behalve als je een sterke maatschappelijke inlichtingen netwerk hebt opgebouwd. 

           006


Daarbij komt kijken de harde kern bayha gevers zoals hierboven op de foto's te zien is bekend zouden moeten zijn bij de diensten,.

Enkel maken sommigen verkeerde beoordelingen en zoveel amateuristische fouten waardoor ze het overzicht verliezen.Velen denken dat het moeilijk is om lid te worden of om in contact te komen met ISIS en AQ. Maar de realiteit duidt er op dat het heel erg simpel is om door IS of AQ gebruikt te worden om een aanslag te plegen. Je hoeft enkel maar een bayha Bayha –eed van trouw en loyaliteit- aan hen af te staan. 

Zij stellen wel als eis zodat de bayha een kwalitatieve bayha –eed van trouw en loyaliteit- zal zijn, dat de bayha gever een bekende moet zijn binnen het takfiristische netwerken.

Als dat het geval is dan kan je de bayha  –eed van trouw en loyaliteit- geven aan de aangewezen personen in het land van herkomst of aan een bekende strijder op sociale media. 

Na de gegeven bayha–eed van trouw en loyaliteit- ben je officieel lid en kan je je vrijwillig aanmelden of bevolen worden om aanslagen te plegen in de Muharib landen.

Als dit pad bewandeld wordt dan zal ISIS of AQ de gepleegde aanslag opeisen zoals het geval was met  de recente aanslagen in Tunesische, Koeweit en Frankrijk. Anders zal de gepleegde lone wolf aanslag enkel maar door hen worden verheerlijkt en voor propaganda doeleinde gebruikt worden.

Uit onderzoek blijkt dat niet iedereen die een bayha heeft afgestaan bevolen wordt om aanslagen te plegen in de Muharib –vijandige- landen. 

Degenen met een theologische overwaarde worden bevolen om zich enkel maar bezig te houden met de verspreiding van de jihadistische ideologie, waardoor er nieuwe personen worden  geïnspireerd om zich bij hen te voegen of om aanslagen te plegen.Advies


Ik wil ten eesten mijn waardering en respect betuigen aan de Nederlandse politie. Ik ben super blij hoe zij bepaalde zaken afhandelen ben daar heel erg van onder de indruk.

Zo ook wil ik mijn respect betuigen aan de Europese diensten maar vooral aan de Nederlandse dienst die ons al deze tijd veilig en aanslagen vrij heeft gehouden terwijl andere landen wel doelwit werden.You never had a friend like me Maar ik wil ook mijn respect betuigen aan sommigen die ik noodgedwongen soms op een denigrerende manier aansprak, van feedback voorzag en de les las. 

Dit deed ik echt enkel om hen wakker te schudden want wat voor baat zou ik erbij hebben die tour op te gaan, behalve hun hierdoor wakker te schudden waardoor zij de tekortkomingen gaan dichten en scherper worden? 

Iedereen moet van mij aannemen dat de diensten ongeacht alles toch hun uiterste best doen en allemaal naar eer en geweten handelen, ik heb er veel respect en waardering voor. 

Enkel leiden ze aan een aantal logische tekortkomingen die ze niet instaat zijn zelf te dichten. 

Dit wordt mede veroorzaakt omdat ze de Arabische taal niet machtig zijn waardoor ze afhankelijk zijn van onkundige derde personen. Zo ook schieten ze zwaar tekort op theologische vlak als kennis over van het jihadistisch vraagstuk. 

Kan het enkel niet uitstaan dat we zo afhankelijk zijn van buitelandse diensten en andere landen eigenlijk om hulp smeken. 

Waarom zo afhankelijk zijn van een buitenlandse dienst die ons de les gaat lezen, en wij moeten smeken voor Intel terwijl bepaalde daar ook aan kunnen komen?

Waarom moeten wij een buitenlandse dienst dankbaar zijn terwijl wij alles in huis hebben om hun te voorzien van Intel?  

Dit hoeft echt niet want de rollen kunnen met de aanstelling van allrounders zo omgedraaid worden. 

We hebben ze echt niet nodig in dit proces, ik denk eerder dat zij ons nodig hebben vooral omdat deze kwaliteiten waarvoor wij bepaalde om hulp smeken ook bij onze eigen staatsburgers aanwezig zijn. 

Sterker nog veel van deze door buitenlandse diensten gegeven tips aangaande potentiële aanslagen komen wellicht van de zelfde bron. Dus waarom niet gelijk zonder tussenschakels van de bron afnemen? 

Ik adviseer de diensten om betere mensen te werven die hun team gaan versterken, het liefst allrounders. Die zelf inlichtingen kunnen zoeken, deze sneller kunnen beoordelen en veel zaken tot stand kunnen brengen als gevolg van hun al reeds gecreëerde maatschappelijke netwerken.

Ze moeten ook hun inlichtingen inwinning processen perfectioneren. Want het duurt veelste lang voordat reactie wordt gegeven. 

Hoe kan het mogelijk zijn gezien de huidige terroristische dreiging dat er zoveel informatie wordt verstrekt via sociale media als via de mail en er niks of veelste laat iets mee gebeurt? 

Ik begrijp dat ze niet op alles en iedereen kunnen reageren omdat veel zaken onzin is. Maar dat is niet bij iedereen het geval.

Zo ook moet de interne communicatie tussen de diensten en de politie als andere belangrijke schakels beter. Want het duurt veelste lang voordat aangesproken agenten terugkoppeling krijgen van de diensten, met aanslagen als gevolg.

De diensten moeten sneller het contact aangaande terroristische zaken van de Politie overnemen. 

De diensten moeten ervoor zorgen dat hun inlichtingenofficieren als analisten beter worden opgeleid, want ze laten veel steken vallen en zien veel zaken over het hoofd. 

De diensten moeten na analyse van de aanwezige Intel het zekere voor het onzekere nemen en wellicht de mogelijke uitgekozen doelen onzichtbaar gaan beveiligen.

We bevinden ons momenteel in een kritieke situatie en de lonewolf dreiging zal nog jaren voortduren. Ze moeten hun maatschappelijke netwerken verbeteren en indien deze niet aanwezig is opbouwen. 

Er bestaan schakels die door de jaren heen sterke netwereken  hebben opgebouwd waardoor ze blijvend maatschappelijke getinte Intel krijgen en hoog spel spelen.

De diensten moeten zich realiseren dat de grootste dreiging zich momenteel schuilt achter de lonewolfs, dergelijke profielen moet je op een andere manier neutraliseren.

Ik heb een effectieve strategie ontwikkeld waardoor de terroristische dreiging op alle fronten zeker met zeker 40 procent zal gaan dalen. Een rechtvaardige maar keiharde strategie die alle benodigde schakels met elkaar verbinden.

De tijd van geintjes moeten voorbij zijn de dreiging kan worden geminimaliseerd, enkel moeten bepaalde bereid zijn compromissen te sluiten. 

Update aan dit artikel volgt later.

Chessy

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.