dinsdag 12 juni 2018

Heeft de AIVD voldoende middelen?Artikel van Chessy
Klik hier voor het artikel op MEDIAWERKGROEP SYRIE – 18 februari 2015 – De fractievoorzitters van de oppositiepartijen hebben kritische vragen gesteld aan minister-president Rutte over het anti-terreurbeleid. 

Zij zijn bang dat de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) te weinig geld en mankracht ter beschikking wordt gesteld.
De fractievoorzitters geven aan dat zij hierover verontrustende verhalen te horen krijgen van burgemeesters, de politie en diverse instanties die betrokken zijn bij de nationale veiligheid.
De fractievoorzitters willen weten wat minister-president Rutte tijdens het debat over de aanslagen in Parijs bedoelde met zijn opmerking dat de AIVD geen extra geld nodig heeft. Ze vragen zich af of hij toen wel rekening heeft gehouden met de toegenomen radicalisering en het jihadisme.


Minister-president Rutte
Minister-president Rutte zei op 14 januari jl. in de Kamer: “Op dit moment is het onze overtuiging dat de AIVD met de huidige bezetting en financiering in staat moet zijn om goed te functioneren .”
De fractievoorzitters Roemer (SP), Van Haersma Buma (CDA), Wilders (PVV), Pechtold (D66), Slob (ChristenUnie), Van Ojik (GroenLinks) en Van der Staaij (SGP) willen ook van de minister-president weten of de AIVD wel voldoende mankracht heeft om teruggekeerde jihadisten en andere verdachten te volgen. 
Eerder werd bekend dat de veroordeelde jihadist Omar H. onvindbaar is. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie zegt dat zijn paspoort is ingetrokken maar dat het nog onduidelijk is waar Omar H. zich bevindt.
ChristenUnie-leider Slob: “We zien dit als een zaak van het grootste belang gezien het gaat om onze veiligheid. Daarom willen wij hierover absoluut duidelijkheid hebben en daarom hebben we gezamenlijk vragen gesteld.”
D66-leider Pechtold betwijfelt of de veiligheidsdiensten, het Openbaar Ministerie en de politie voldoende capaciteit hebben om jihadstrijders te volgen en te berechten. Ook vraagt hij zich af ten koste van welke andere capaciteit dat eventueel gaat.


Nu, niet na een aanslag
Het CDA wil dat er snel maatregelen worden genomen. Fractievoorzitter Buma: “Er is nu een capaciteitsprobleem en de oproep die er achter die vragen zit is: Doe er nu wat aan. Ik wil niet dat dat pas na een aanslag gebeurt.”

Wat moet er gebeuren
De AIVD heeft het afgelopen jaar op enkele  uitzonderingen na uitmuntend werk verricht. Het staat onweerlegbaar vast dat de AIVD onder leiding van Dhr. Bertholee  velen malen sterker is en beter presteert dan onder leiding van zijn voorganger Dhr. Joustra. Ik ben van mening gezien de huidige situatie dat Dhr. Bertholee de juiste persoon is om de AVID te leiden.
Ongeacht de duidelijke vooruitgang zullen de bezuinigingen gezien de huidige ontwikkelingen grote gevolgen met zich mee kunnen brengen voor de openbare orde en veiligheid. Vandaar dat ik het gezien de huidige situatie niet verstandig acht om deze bezuinigingen door te voeren.
Minister-president Rutte zou wel een punt hebben gemaakt als hij zei dat de AIVD ongeacht de bezetting met de huidige financiering in staat zou moeten zijn om haar werk goed uit te voeren. Als de dienst enkel allrounders zou werven die gezien hun specialisme op het gebied van contraterrorisme, inlichtingeninwinning en theologische kennis gelijk staan aan velen medewerkers.

*De AIVD zou zich moeten focussen op allrounders die instaat zijn om zelf achter inlichtingen te gaan, deze snel te analyseren. Deze eigenschappen zouden de dienst instaat stellen om de situatie onder controle te krijgen en zowel nationaal als internatiionaal voor te lopen op hun collega diensten.
Dit zullen multifunctioneel allrounders moeten zijn die inlichtingen en situaties velen malen beter kunnen beoordelen dan de huidige medewerkers. Als de minister-president dit bedoelde dan had hij de spijker op zijn kop geslagen.
Hierdoor zou de dienst ongeacht welk scenario zich ook voordoet te allen tijde kwalitatief hoogstaand werk kunnen blijven leveren en bijvoorbeeld geen tijd verliezen aan onderzoeken naar aanleiding van ongecontroleerde informatie afkomstig van de de diverse RID’s welke uiteindelijk op niets uitlopen.
Succes op het gebied van contraterrorisme hangt niet alleen af van het kunnen beschikken over technologie, grote sommen geld en geluk maar hangt ook af van theologische deskundigheid. 


Strategie

Veel in de inlichtingenwereld kunnen als gevolg van hun onbekendheid met het theologische aspect geen effectieve strategie ontwikkelen waarmee ze de terroristische dreiging kunnen reduceren.
De dienst zal haar aanpak om effectief succes te boeken moeten herzien. Na de aanslagen in België, Canada, Australië en Frankrijk moet het landsbelang de voorkeur krijgen zodat de persoonlijke geschillen worden uitgesproken.
Chessy.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.