dinsdag 12 juni 2018

Mijn advies aan de Nederlandse overheid aangaande de mogelijke nikab verbod

Blog van Chessy


RESPECT VOOR DEZE VROUW

De Nederlandse overheid zal een grote historische fout begaan als het een nikab verbod gaat doorvoeren.Laten we niet uit het oog verliezen dat Nederland sinds jaren als gevolg van bepaalde keuzes volgens sommigen tot de Muharib landen behoort, een dergelijke besluit zal deze stelling in de beleving van sommigen enkel maar versterken en zeker een toedracht zijn dat mensen gaan radicaliseren.
Het volgens sommige onderdrukkende besluit zal veel schade aanrichten aan alle opgebouwde allianties die crusiaal zijn in de strijd tegen radicalisme. Zo ook zullen degene die op alle fronten geen waarde hebben binnen de islamitische gemeenschap maar wel in het voordeel van de moslimbroederschap in adviesorganen zitten; niet instaat stellen om hun boodschap te kunnen verspreiden.Want los van het feit dat de net genoemde theologische zeer zwak zijn waardoor ze niet aanslaan zullen ze de stelling van een steeds verder geradicaliseerde persoon niet kunnen ontkrachtten, als deze zegt dat de Nederlandse overheid een strijd voert tegen de islam, los van het feit dat er een stevige meningsverschil bestaat of de nikab verplicht is of niet.


Een dergelijke besluit zou de positie van de Nederlandse overheid drastisch verzwakken en een obstructie kunnen zijn dat de moskeebesturen gaan samen werken met gemeentes, de diverse Regionale Inlichtingen Diensten of de AIVD. 

Vooral nu in het tijdperk van lonewolfs zijn maatschappelijke netwerken en allianties heel belangrijk, Het zou heel jammer zijn als de overheid haar eigen ruiten in zal gooien omdat sommigen daarmee weer in de spotlights willen staan.


En los van de toekomstige veiligheidsrisico wat een dergelijk voor sommige onderdrukkende besluit met zich mee brengt, ben ik van mening dat dergelijke contraproductieve maatregelen niet democratisch zijn.

Vooral als een Moslima er zelf voor kiest om zich te bedekken en in haar beleving geen lust object wil zijn waar elke man van kan genieten. 

Als een Moslima haar schepper in haar beleving tevreden wilt stellen door middel van het dragen van de nikab dan zou dat toch basserend op alle gegeven vrijheden toch geen probleem moeten zijn? 

 Wie ben ik dan om dat te verbieden? De overheid zou een sterke punt maken en veel moslims voor zich winnen als ze zou zeggen wij gaan de vrouwen ondersteunen als deze tegen hun wil de nikab moeten dragen.


Beknopte inzicht op het vraagstuk nikab


De islamitische geleerden verschillen in de gerechtelijke uitspraak of de nikab verplicht is of niet. En zelfs degene als al-albani die zeiden dat het dragen van de nikab niet verplicht is die vindt dat het aangeraden is in alle situaties.

Het komt er op neer dat de sommigen van hen zei dat het dragen van de nikab verplicht is en anderen vonden dat de regelgeving varieert tussen verplicht en aangeraden afhankelijk van de omstandigheden rond de vrouwen,

Imam Ahmad ibn Hanbal zei en dit is tevens ook de mening van de Shafi'i wetsschool dat het dragen van van de nikab voor de moslimvrouwen verplicht is in aanwezigheid van niet maharim dus alle mannen waarmee zou kunnen trouwen 

Terwijl de wetsscholen van al-Imam Abu Hanifa en al-Imam Malik bin Anas het dragen van de nikab als mustahabb dus aangeraden en niet verplicht zagen. De wetsscholen van al-Imam Malik en al-Imam Abu Hanifa vonden het wel dat het dragen van de nikab verplicht is als de moslima als gevolg van haar schoonheid voor fitna zou zorgen.

In de koran staat ( En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun blikken moeten neerslaan en over hun geslachtsdelen (d.w.z. over hun kuisheid) moeten waken, en (dat zij) hun schoonheid niet (moeten) onthullen, behalve datgene wat daar zichtbaar van is. En (laat) hen hun sluiers over hun kraagopening heen slaan en niets van hun schoonheid onthullen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen, of de zonen van hun echtgenoten, of hun broers, of de zonen van hun broers, of de zonen van hun zussen, of onderlig tussen vrouwen, of wat hun rechterhand bezit (d.w.z. de slavinnen), of (hun) volgers onder de mannen die geen geslachtsdrang hebben, of de kinderen die geen oog hebben voor de intieme delen van vrouwen. En laat hen niet met hun voeten stampen, zodat datgene wat zij aan schoonheden verhullen, niet prijs zal worden gegeven. En toon allen berouw aan Allah, o gelovigen, opdat jullie succesvol zullen zijn )

Ibn abaas de metgezel van de Profeet Mohammed heeft gezegd over de uitleg van de gedeelte van de vers (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ)  ( En (laat) hen hun sluiers over hun kraagopening heen slaan en niets van hun schoonheid onthullen ) dat de moslima's hun gezicht moeten bedekken.


Er bestaan tientallen hadeets als quotes van prominente geleerden binnen de vier wetsscholen deze stelling bekrachtigen. Maar het komt erop neer dat er een sterke meningsverschil bestaat of de nikab verplicht is of niet. Maar dat betekend niet dat de Moslima verplicht gesteld kan worden om haar nikab af te doen als zij deze als verplicht of aangeraden beschouwd.

En hieruit blijkt dat diverse theologische zwakke zelf verklaarde vertegenwoordigers van de Moslim gemeenschap die misbruikend van de huidige politieke sfeer van elke kans gebruik maken om hun theologische tegenpolen te bestrijden, eigenlijk dictators zijn. Want er bestaat een consensus dat het niet toegestaan is in zaken van meningsverschil om jou mening als een dictator door te duwen.

Feit blijft wel aan het einde van de dag dat de Nederlandse overheid in beide gevallen deze moslima's die het vrijwillig gebruikmakend van alle in de grondwet vastgestelde vrijheden dragen, zou gaan benadelen, ongeacht de kinderlijke vergelijking van het dragen een nikab met het dragen van een integrale helmen.

Het zou aannemelijk zijn voor velen als de overheid er bijvoorbeeld voor zou kiezen om restricties voor het dragen van een nikab zou op leggen in bijvoorbeeld overheidsinstellingen. Dit is nogmaals een grote fout maar ik heb er alle vertrouwen in dat het net als toen niet zal worden doorgevoerd.
UPDATE 


Ben blij dat de PVDA een wijs besluit heeft genomen, respect voor jullie

TEAM CHESSY

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.