zondag 31 mei 2015

Artikel AIVD overradicalisering en terrorisme


                                                                                       

Overgenomen van de website van de AIVD.

Gewelddadige jihadistische dreiging

De jihadistische dreiging tegen Nederland en Nederlandse belangen elders komt zowel van binnen als van buiten ons land. Een groot risico zit hem in Nederlandse ingezetenen die een jihadistisch strijdgebied hebben bezocht en daarna terugkeren naar Nederland. Deze personen zijn getraind en zijn geconfronteerd geweest met of hebben zelf deelgenomen aan gewelddadigheden. Ook kunnen zij daardoor getraumatiseerd zijn. Tevens is het mogelijk dat zij vanuit jihadistische groeperingen een opdracht hebben gekregen om aanslagen in Europa te plegen.

Online radicalisering
Een bijkomende dreiging voor ons land is de radicalisering van moslims. De radicalisering van vooral jongeren, vindt grotendeels plaats via internet of daaraan gereglateerd toepassinge, zoals sociale media. Beelden en ervaringen uit jihadistische strijdgebieden en propgaganda voor de jihad vinden snel hun weg doordat ze onderling gedeeld worden. Actief zoeken naar jihadistisch materiaal is daardoor niuet nodig. Het risisco bestaat dat een passieve, maar geïnteresseerde consument sympathisant of zelf aanhanger wordt van het jihadisme.

Jihadistisch internet 
Met het jihadistisch internet bedoelen wij de virtuele, doorgaans moeilijk vindbare, plekken waar jihadisten actief zijn. Dit jihadistisch internet is uitgegroeid tot de kraamkamer van nieuwe netwerken en individuele jihadisten.

Internet stelt jihadisten wereldwijd in staat om steeds intensievere samenwerkingsverbanden met elkaar aan te gaan. Op deze virtuele marktplaats ontmoeten de jihadistische vraag en het jihadistische aanbod elkaar. Hier komen de onervaren jihadisten en ervaringsdeskundige jihadisten met elkaar in contact. De ervaringsdeskundigen versnellen en verrijken de dynamiek binnen het jihadistisch internet. Met hun kennis, kunde en connecties krikken ze het kennis- en ervaringsniveau op van de onervaren jihadisten. De dynamische interactie op deze markplaats is gericht op gewelddadige actie.

De AIVD constateert dat jihadistische organisaties als Al Qaida, Jabhat al-Nusra en ISIS gebruikmaken van deze virtuele poel van nieuwe jihadisten. Hiermee vormt het jihadistisch internet een (potentiële) reddingsboei voor deze organisaties.

De AIVD schat in dat in ons land enkele honderden aanhangers van het jihadisme zijn en enkele duizenden sympathisanten. Onder aanhangers scharen wij personen die bereid zijn om af te reizen naar een strijdgebied.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland
De Nederlandse Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) geeft vier keer per jaar een analyse van de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland en Nederlandse belangen in het buitenland. Deze analyse heet het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN). Het DTN wordt geschreven op basis informatie van (veiligheids)diensten die belast zijn met terrorismebestrijding of het tegengaan van radicaliseringsprocessen. Ook wij leveren een bijdrage aan het DTN.

Lees hier het actuele dreigingsbeeld.

Het huidige dreigingsniveau is substantieel. Dit betekent dat de kans op een aanslag tegen Nederland reëel is. Op de website van de NCTV worden voorbeelden gegeven van elementen die, als zij aan de orde zijn, richting geven bij het bepalen van het dreigingsniveau.

In Nederland kennen we vier niveaus van oplopende dreiging:

minimaal
beperkt
substantieel
kritiek

Team Chessy

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.