dinsdag 16 juni 2015

Respect voor Burgemeester Broertjes voor zijn deelname aan het initiatief van Abu Hafs


Team Chessy

Burgemeester Pieter Broertjes is in opspraak geraakt nadat hij onlangs de vergelijking maakte tussen de emancipatie van Moslims als Bewust Moslim en de emancipatiebeweging van de rooms-katholieke arbeidersbeweging rond de oorlog. 
Ook vinden CDA-Kamerleden Oskam en Heerma het niet kunnen dat Broertjes zich heeft ingezet voor het initiatief van Abou Hafs, de woordvoerder van Bewust Moslim. Die zich volgens hen opruiend heeft uitgelaten, een anti-westerse boodschap verkondigd en aanwezig was bij demonstraties met ISIS-vlaggen. Meer diepgang hierover leest u in dit artikel.
Het is de tweede keer in korte tijd dat Broertjes Kamervragen over zich afroept in het kader van het moslimextremisme. In oktober vorig jaar vergeleek hij Syriëgangers met joden die na de Tweede Wereldoorlog naar Palestina vertrokken om daar te strijden voor hun staat Israël. 
Maar ongeacht het feit dat we het niet eens kunnen zijn met de keuzes van de Nederlandse uitreizers, is het wel zo dat zij het als een emigratie naar het beloofde land -Levant- beschouwen. Dus ongeacht alles maakt de burgemeester vanuit het denkpatroon van de uitreizers wel een punt.
Ondanks alle commotie ben ik een voorstander van dit soort initiatieven die naar mijn mening een positieve werking hebben op de veiligheid. Ik ben van mening dat hoe meer intellectuele prominente personen als Abu Hafs naar buiten gaan, in dialoog gaan en een podium krijgen om zich te verdedigen, hoe meer de achterban zich verbonden zal gaan voelen met de maatschappij. 
Dit soort initiatieven behalen meer resultaat dan velen anti-radicalisering programma's die uiteindelijk zoals is gebleken de beoogde doelstellingen niet behalen. Ongeacht het feit dat we het niet eens kunnen zijn met bepaalde ideologische visies die Dhr.. Abu Hafs wellicht zou belichamen, vind ik het een goede zet van de burgemeester om zich hiervoor in te zetten. 
Chessy

donderdag 11 juni 2015

Wahabistische geleerden: ISIS zijn terroristen Moslim Broederschap geleerden: ISIS zijn helden

Artikel van onze terrorisme specialist en jihadisme expert Chessy

We hebben opgemerkt dat bepaalde politici, zelf bekroonde onwetende radicaliseringsdeskundigen, voorzitters van advies organen en stichtingen hun methodieken tegenpolen aan de lopende band ten onrechte beschuldigen dat zij de oorzaak zijn van de huidige jihadistische problematiek. 


Zij grijpen elke situatie aan om hun gal te spuwen op hun theologische tegenpolen terwijl daar in werkelijkheid niets van blijkt te kloppen.  In dit artikel wordt duidelijk dat de Wahabitische geleerden tegen terrorisme zijn en juist constant tegen deze ideologie waarschuwen. 

In tegenstelling tot de politieke en spirituele leiders van de  Moslim Broederschap, die ISIS verdedigen en hun barbaarse daden goedkeuren. In dit artikel wordt tevens ook duidelijk dat alle jihadistische leiders niet door de Wahabitische leer maar door de leer van de Moslim Broederschap zijn beïnvloed en geradicaliseerd.'Abdul-Muhsin al-'Abbâd
De geleerden is een prominente wahabitische geleerden van de 2e heiligste moskee van de Moslims in Medina. Hij is tevens ook leraar in de Moskee en in de Islamitische Universiteit in Medina. 

Vraagsteller: "Sommige mensen zeggen over de huidige "Islamitische Staat" (ISIS) dat zij verdwaalde extremisten zijn. Is dit correct?"

Shaykh 'Abdul-Muhsin al-'Abbâd: "Geen twijfel.. Hun eigenschappen en daden zijn die van de Khawâridj. De staat moet "Dâ'ishiyyah" ("van ISIS") genoemd worden.Het past niet om hem "islamitisch" te noemen, hij wordt "Dâ'ishiyyah" genoemd. Dit is de naam die hem past. Slacht een Islamitische Staat de mensen af met messen, verspreidt corruptie en vermoordt (mensen)? Dit heeft geen enkele betrekking tot de Islam!"Afbeeldingsresultaat voor ‫الشيخ الغديان‬‎
Shaykh Gudayaan


Vraagsteller: " Goede Avond speek ik met Shaykh 'Abdullaah al-Ghunaymaan?"

Shaykh: 
"Ja."
Vraagsteller:  " Mag ik u een vraag stellen over de huidige situatie die gaande is in Syrië en over het uitroepen van de "Islamitische Kalifaat" (van ISIS). Is dit islamitisch correct of niet? 

Shaykh: "Nee! Het is niet toegestaan om hen te geloven of naar hen te reizen, omdat zij extremisten zijn van de Khawâridj sekten, die de moslims vermoorden en niet de waarheid van de valsheid kunnen onderscheiden."
Vraagsteller: "O edele Shaykh, ik ben dezelfde vraagsteller die u vroeg over ISIS. Sommige broeders zeiden tegen mij: er bevinden zich bepaalde elementen in de rangen van ISIS die mensen niet zomaar als afvallig verklaren en het bloed van onschuldigen niet vergieten. Het feit dat zij zich onder ISIS bevinden maakt dit hen tot zondaars of terroristen?, en wat is uw advies aan hen,?"

Shaykh: "Ik zie hen allen als gelijken, omdat een ieder de valsheid en haar mensen per direct moet verlaten, afkeuren en vermijden. Als een persoon zich met ISIS bevind, hun verdedigt, hun ideologie verspreid of aan hun kant strijd dan behoort hij tot hen. 

Duidelijk is het geworden voor een ieder dat de Salafistische Wahabitische geleerden zich juist distantiëren van ISIS en zich tegen elke vorm van terrorisme keren. Integenstelling tot de leiders van de Moslim Broederschap die ISIS steunen, verdedigen en terrorisme aanmoedigen. Hieronder drie video's waarin drie prominente Moslim Broederschap leiders, ISIS verdedigen en steunen.

De Moslim Broederschap terrorist Wajidi Gunaim verdedigt ISIS

De Moslim Broederschap terrorist Abdul Maqsoud verdedigt ISIS

Moslim Broederschap imam verdedigt ISIS 


Vreemd genoeg blijven bepaalde politici, onwetende zelfbenoemde deskundigen, stichtingen als Moslim Broederschap leden ondanks alle feiten toch ten onrechte beweren dat de wahabitische methodiek van hun theologische tegenpolen de hoofdoorzaak is van de huidige terroristische problematiek.

Terwijl juist is gebleken dat de methodiek van de terroristische organisatie de Moslim Broederschap die ook in Nederland actief is, de hoofdoorzaak is van de huidige jihadistische problematiek. Na onderzoek is het onweerlegbaar vast komen te staan dat de huidige terroristische leiders van ISIS, al-Qeada, al-Nusra en Bokko Harram, eerder leidinggevende functies beklede binnen de Moslim broederschap.

En dat zij niet zijn geradicaliseerd door de boekwerken van het otherdoxe wahabisme maar juist door de boeken van Hasan al-Banna en Sayed Qotb, de oprichters en spirituele leiders van de Moslim Broederschap, althans volgens de Jihadistische leiders zelf.

Osama bin Laden de leider van al-Qeada

In de biografie van Osama bin Laden staat dat hij zijn jihadistische loopbaan begon als actief lid van de Moslim Broederschap, en dat zijn visies drastisch beïnvloed werden door twee van haar theologen genaamd Abdulah Azam en Mohammed Qotb.

In de opnamen hieronder verklaarde Ayaman al-Zawahiry de huidige leider van al-Qeada dat Osama bin Laden voor diens avontuur in Afghanistan een actieve lid was van de Moslim Broederschap. Ook verklaarde hij dat Osama Bin Laden in de begin face van de Afghaanse oorlog de bevelen opvolgde van de Moslim Broederschap.

Ayman Azawihri verklaard dat Osama bin Laden een actieve lid was van de Moslim Broederschap 


Ayman al-Zawahiri de spirituele leider van al-Qeada

Ayman al-zawahiry de huidige leider van al-Qeada was voor zijn Afghaanse avontuur een prominente leider van de Moslim Broederschap waar hij als 15 jarige lid van werd. Hij stichten in Egypte vanuit Afghanistan de jihadistische organisatie al-Jihad al-Islami al-Askari die nauwe banden onderhield met de Moslim Broederschap.


ISIS Khalifa Abu Bakr al-Bagdady

De door Interpol gezochte spirituele leider van de Moslim Broederschap, Yusuf al-Qardawi, verklaarde dat Abu Bakr al-Bagdi, een van de belangrijkste leiders van de Moslim Broederschap was in Irak.

MB leider Yusuf al-Qardawi erkent dat Bagdady een leider was van de MBISIS persvoorlichter Abu Muhammad al-Adnani

In de biografie van de persvoorlichter van ISIS, Abu Muhammad al-Adani, staat dat hij in een rap tempo radicaliseerde na het lezen van de boeken van Sayed Qotb, als de mijlpalen op de weg en in de schaduw van de koran.


Ibrahiem Azakzaki en Mohammed Yusuf de oprichter van Bokko Haram

Mohammed Yusuf de oprichter van de terroristische organisatie Bokko Haram begon zijn jihadistische loopbaan in de jaren tachtig als student van de Moslim Broederschap leider Ibrahiem Azakzaki, die hem indoctrineerde met de lering van Hasan al-Banna en Sayed Qotb.Hamas

De Islamitische Verzetsbeweging is één van de vleugels van de Moslimbroeders in dat Land. De link tussen de Moslim Broederschap en Hamas is duidelijk, en wordt bevestigd door artikel 2 van het Handvest van Hamas, die luidt: "De Islamitische Verzetsbeweging is één van de vleugels van de Moslimbroeders in Palestina".Duidelijk wordt het dat bepaalde politici, onwetende zelfbenoemde deskundigen,voorzitters van bepaalde advies organen en stichtingen die aan de lopende band onzin uitkramen of onwetend zijn aangaande het vraagstuk of er spelen andere zaken waardoor zij elke situatie aangrijpen om hun theologische tegenpolen in een kwaad daglicht te stellen, terwijl de echte daders wellicht in hun eigen methodieken kringen te vinden zijn. 

Chessy


dinsdag 9 juni 2015

Theologische boeken van Moslim Broederschap zijn de oorzaak van de radicalisatie van de leiders ISIS, Al-Qeada en Bokko HaramDiverse islamitische politici, zelfbenoemde radicalisering deskundigen, opportunistische stichtingen, on-democratisch gekozen advies organen en onwetende jongeren imams die op een of andere manier verbonden staan met de Moslim Broederschap, beweren ten onrechte dat enkel het wahabitisme/Salafisme de hoofdoorzaak is van de huidige terroristische problematiek.

 
Alleen blijkt onweerlegbaar na intensief onderzoek dat niet het salafisme maar enkel de methodiek van de Moslim Broederschap de hoofdoorzaak is van de huidige jihadistische problematiek. Zo ook is onweerlegbaar bewezen dat alle leiders van ISIS, al-Qeada, al-Nusra en Bokko Harram voor afsplitsing prominente leiders waren van de Moslim broederschap, en dat ze enkel door hun boekwerken waren geradicaliseerd.Osama bin Laden een van de leiders van al-Qeada was lid van de Moslim Broederschap

In de biografie van Osama bin Laden staat dat hij zijn jihadistische loopbaan begon als actief lid van de Moslim Broederschap, en dat zijn visies drastisch beïnvloed werden door twee van haar theologen genaamd Abdulah Azam en Mohammed Qotb.In de opnamen hieronder verklaarde Ayaman al-Zawahiry de huidige leider van al-Qeada, dat Osama bin Laden voor diens avontuur in Afghanistan lid was van de Moslim Broederschap. 

Zo ook verklaarde hij dat Osama Bin Laden in de begin face van zijn Afghaanse avontuur zijn bevelen enkel van de Moslim Broederschap opvolgde. Hij werd later net als ISIS kalief abu Bakr al-Bagdady uit de organisatie gezet omdat zij volgens de leiding uit waren op leiderschap en macht.

Ayman Azawihri verklaard dat Osama bin Laden een actieve lid was van de Moslim Broederschap Abdulaah Azaam de spirituele leider van Osamah bin Laden en oprichter van al-Qeada was lid van de Moslim Broederschap


Abdullah Azzam wordt gezien als de godfather van al-Qeada die hij in 1989 oprichten. Abdulah Azzam werd nadat hij door Shafiq Assan werd geradicaliseerd midden jaren vijftig officieel lid van de Moslim Broederschap. Nadat de Sovjet-Unie Afghanistan in 1979 binnenviel vaardigde Abdulah Azzam een fatwa uit, waarin hij deelnamen aan de jihad in Afghanistan voor alle moslims verplicht stelde. Eenmaal in Pakistan en Afghanistan werd hij voordat de de oorlog eindigde uit de moslim broederschap gezet omdat hij vond dat hij de bevelen van de organisatie tijdens de jihad hoefde op te volgen. Eind 1989 stichten hij al-Qeada en tot op de dag van vandaag worden zijn boekwerken door de jihadisten onderwezen.


Abdulaah Azaam onderwijst in Afghanistan de biografie van  Hasan al-Banna  


Hierboven verklaard de invloedrijke abu Qatada dat Abdullah Azzam lid was van de Moslim BroederschapAbdulah Azaam prijst de jihadistische activiteiten van de Moslim Broederschap


Taqiu-Deen an-Nabahani de oprichter van Hizbu at-Tahreer was door de Moslim Broederschap geradicaliseerd

De oprichter van Hizbu at-Tahreer, Taqiu-Deen an-Nabahani was een studenten van Izzedine al-Qassam en werd tijdens zijn studie in Eypte door Hassan al-Banna en Sayed Qotb geradicaliseerd. 
Taqiu-Deen an-Nabahani was vooral gecharmeerd van de radicale moslim broeder Sayed Qotb. Sayed Qotb’s religieuze visies speelde een groot rol in vormgeving van Hizbu at-Tahreer.

Deze stelling wordt duidelijk na de bestudering van an-Nabahani’s boekwerken waaruit je zal bemerken dat veel van zijn boekwerken op de schrijfwerken van Sayed Qotb waren gebaseerd. Onder de door Sayed Qotb geïnspireerde boeken behoort: maatschappelijke rechtvaardigheid العدالة الاجتماعية en zijn boek het islamitische karakter الشخصية الإسلامية )

Sayed Qotb speelde ook een belangrijke rol in de creatie van Hizbu Tahreer, dit nadat hij an-Nabahani na diens aandringen toestemming gaf zich af te splitsen van de moslim broederschap, en een eigen organisatie op te richten.


Abu Moshab as-Sury was voor zijn afsplitsing een prominente leider van de Syrische tak van de Moslim Broederschap


Hieronder geeft Abu Moshab as-Sury die mede al-Qeada heeft opgericht dat hij lid was van de Moslim Broederschap, en dat de organisatie Saoedi Arabië vanaf 1960 hadden geïnfiltreerd. Zo ook erkent hij dat hij door middel van hun boekwerken was geradicaliseerd en dat de boeken van de organisatie aan de jihadisten in Afghanistan werden onderwezen. Abu Moshab as-Sury erkent dat hij lid was van de Moslim Broederschap en dat hij door middel van dun boekwerken was geradicaliseerd en geïnspireerd om deel te nemen aan de globale jihad.


Ayman al-Zawahiri de spirituele leider van al-Qeada

Ayman al-zawahiry de huidige leider van al-Qeada was voor zijn Afghaanse avontuur een prominente leider van de Moslim Broederschap waar hij als 15 jarige lid van werd. Hij stichten in Egypte vanuit Afghanistan de jihadistische organisatie al-Jihad al-Islami al-Askari die nauwe banden onderhield met de Moslim Broederschap.ISIS Khalif Abu Bakr al-Bagdady

De door Interpol gezochte spirituele leider van de Moslim Broederschap, Yusuf al-Qardawi, verklaarde dat Abu Bakr al-Bagdi, een van de belangrijkste leiders van de Moslim Broederschap was in Irak.

MB leider Yusuf al-Qardawi erkent dat Bagdady een leider was van de MB


ISIS persvoorlichter Abu Muhammad al-Adnani

In de biografie van de persvoorlichter van ISIS, Abu Muhammad al-Adani, staat dat hij in een rap tempo radicaliseerde na het lezen van de boeken van Sayed Qotb, als de mijlpalen op de weg en in de schaduw van de koran.Ibrahiem Azakzaki en Mohammed Yusuf de oprichter van Bokko Haram

Mohammed Yusuf de oprichter van de terroristische organisatie Bokko Haram begon zijn jihadistische loopbaan in de jaren tachtig als student van de Moslim Broederschap leider Ibrahiem Azakzaki, die hem indoctrineerde met de lering van Hasan al-Banna en Sayed Qotb.Ahmed Yasin en zijn Hamas maken onderdeel uit van de moslim broederschap

De Islamitische Verzetsbeweging is één van de vleugels van de Moslimbroeders in dat Land. De link tussen de Moslim Broederschap en Hamas is duidelijk, en wordt bevestigd door artikel 2 van het Handvest van Hamas, die luidt: "De Islamitische Verzetsbeweging is één van de vleugels van de Moslimbroeders in Palestina".
Chukri Ahad Mostapha de oprichter van al-Takfir wal Hijra

Chukri Ahemd Mostapha was een van de grootste studenten van de radicale pSayed Qotb, die hij in 1965 in de gevangenis leerde kennen. Nadat Sayed Qotb werd opgehangen creëerde hij de extremistische jihadistische organisatie al-Takfir wal Hijra baserend op de ideologie van Hasan al-Banna en Sayed Qotb. 

De leugenaar Adnan Ibrahiem spreekt de waarheid, Chukri Mostafa was een student van Sayed Qotb

Salih Siria de oprichter van Shabaab al-Jihadia

Salih Siria was ooit een prominente leider van de Moslim Broederschap en richten na opsplitsing de radicale jihadistische organisatie shabaab al-Jihadia. Zijn radicale opvattingen worden mede duidelijk in zijn boek het geloof. Uit dit artikel is duidelijk geworden dat alle huidige terroristische leiders en oprichters van alle radicale organisaties lid waren van de moslim broederschap, en dat ze enkel door middel van hun boekwerken waren geradicaliseerd.

Opmerkelijk genoeg blijven de net geschetste politici, stichtingen en woordvoerders van advies organen het Wahabisme/Salafisme aanwijzen als hoofdoorzaak van de problematiek. 

Duidelijk wordt het dat de net geschetste personen die aan de lopende band onzin uitkramen of onwetend zijn aangaande het vraagstuk of door nog onbekende zaken elke situatie aangrijpen om hun theologische tegenpolen in een kwaad daglicht te stellen, terwijl de echte daders wellicht in hun eigen methodieken kringen te vinden zijn.

Chessy