zaterdag 13 oktober 2018

Radicale moslimbroeder Khashoggi is van de aardbodem verdwenen, opgeruimd staat netjesGrote Egyptische  journalist ontmaskerd fake news en haar meesters aangaande verdwijning Khashoggi


                           Jamal Khashoggi
De verdwenen radicale moslimbroeder Khasshoggi


De verdwenen Washington Post-journalist en prominente leider van de moslimbroederschap, Jamal Khashoggi heeft volgens sommigen, zijn einde vermoedelijk opgenomen met zijn eigen smartmatch, dat schrijft de Turkse fake news krant Sabah. 
Eerder werd bekend dat er wellicht audio-opnames zouden bestaan die ook volgens de Amerikanen overtuigend bewijs leveren dat de in de VS wonende Khashoggi is vermoord.
De radicale kritische Khashoggi ging ruim een week geleden het Saoedische consulaat in Istanboel binnen om documenten voor zijn aanstaande huwelijk te regelen. 
Opmerkelijk is wel waarom hij dit niet in de VS deed waar hij gegarandeerd zou zijn dat welk scenario dan ook uitgesloten zou zijn.

Zo ook is ook heel erg opvallend dat de radicale Khashoggi uitgerekend in Turkije verdween, dit is een operatie van de moslimbroederschap om te voorkomen dat haar afdeling in KSA waaronder de terrorist salman al-awda gedood zou worden.
Sindsdien is er niets meer van deze radicale oproerkraaier vernomen. Volgens Turkije die helaas in handen is van de moslimbroederschap nadat deze in greep is van Erdogan, is de hij vermoord in opdracht van de Saoedische kroonprins Mohammad Bin Salman, over wie Khashoggi geregeld kritisch schreef. 
Los van het feit dat dit niet logisch is vooral omdat MBS gewoon een team van hitmans op hem zou kunnen zetten, waarna zijn dood als overval verklaard zou worden. 
Op de audiopnamen afkomstig van Khashoggi’s smartwacht, zou te horen zijn hoe hij wordt verhoord en hoe hij het uitgeschreeuwd. Khashoggi had de opnamefunctie op zijn telefoon aangezet, vlak voor hij het consulaat betrad.
De audio ging via het horloge rechtstreeks naar de smartphone van Khashoggi’s verloofde, die buiten het consulaat op hem wachtte. Volgens Sabah hebben de Saoediërs het horloge na het verhoor afgenomen en hebben ze geprobeerd bestanden te wissen. Van de fragmenten was toen echter al een back-up gemaakt in de cloud.
Het regime in Saoedi-Arabië ontkent nog altijd iets met de vermissing van Khashoggi te maken te hebben. Het is onbegrijpelijk hoe bepaalde politici, journalisten en bedrijven wereldwijd hun relaties met de Saoediërs hebben opgeschort en meer duidelijkheid eisen van het regime.
Dit bevestigd de stelling zoals deze in Nederland ook voelbaar is, dat het Westen een deal hebben afgesloten met de moslimbroederschap en deze voor hun opbouwende aandeel aan 9-11 en de Arabische lente na disturctie van hun landen lieten regeren. 
Het is onbegrijpelijk maar veel verklarend hoe de Nederlandse regering tot op de dag van vandaag niks heeft ondernomen tegen de Moslimbroederschap, ik ga er van uit dat de AIVD kennis heeft van de in Zweden in beslag genomen documenten genaamd The Project.
Ik adviseer de AIVD en vooral de Nederlandse regering om de artikelen hieronder te lezen om een beeld te krijgen van de radicale ideologie van de moslimbroederschap.

zaterdag 6 oktober 2018

Imam Azzedine Karrat, het spijt me
Als gevolg van bepaalde positieve ontwikkelingen wil ik mijn aanvaarde excuses aanbieden aan Ustad Azzedine Karrat.Alle foto's waar hij op stond als zijn naam gaan uit mijn blog artikelen.

Chessy

donderdag 4 oktober 2018

يا خفافيش الظلام


يا خفافيش الظلام , السوط في اليد وجلودكم لهذا السوط قد خلقت


The Tragic HeroIf an injury has to be done to a man it should be so severe that his vengeance need not be feared


woensdag 3 oktober 2018

Dit is de radicale gedachtengoed van de moslimbroederschap zal de regering en de AIVD ingrijpen

Chessy

Het moment is nu echt aangebroken voor de Nederlandse regering om de radicale moslimbroederschap te verbieden en deze wellicht als een terroristische organisatie te beschouwen. 

Wij hebben in diverse artikelen onweerlegbaar aangetoond dat de moslimbroederschap in tegenstelling tot de wahabitische leer, de enige oorzaak is van de huidige terrorisme problematiek.

Wij hebben middels diverse artikelen onweerlegbaar aangetoond dat de moslimbroederschap een radicale jihadistische organisatie is, die deelnamen aan de globale jihad stimuleert, haar leden via het DF traject voor de jihad traint, aanslagen verheerlijkt, infiltratie van overheden na streeft, een khalifaat nastreeft, onderwijs wil islamiseren en het toestaat niet moslims te doden als deze noch bekeren tot de islam of de jihzia willen betalen.


al-Jazeera  presentator erkent tijdens interview met de Syrische leider van AQ in Allepo dat de boeken van de moslimbroederschap in de jihadistische kampen worden onderwerpen

Wij hebben zoals in de video hierboven duidelijk wordt aangetoond dat de boeken van de moslimbroederschap vandaag de dag in de jihadistische trainingskampen worden onderwezen in Syrië en Irak.

Wij hebben onweerlegbaar aangetoond dat de oprichters van al-Qeada, IS, Bokko Haaram, Takfir wal Hjira en andere oprichters van andere organisaties meestal of leden of leiders waren van de moslimbroederschap. 

Deze stelling wordt in de videa\os hieronder door de huidige leider van al-Qeada en de door Interpol gezochte Yusef al-Qaradawi bevestigd.

De huidige leider van al-Qeada bevestigd dat bin Laden lid was van de moslimbroederschap

Yusuf al-Qaradawi erkent dat IS Khalifa al-Bagdady lid was van de moslimbroederschap

Niemand zou nog instaat kunnen zijn te ontkennen dat de moslimbroederschap een radicale jihadistische organisatie is die een gevaar vormt voor de nationale veiligheid. 

               
De tijd is aangebroken voor de minister van binnenlandse zaken om de AIVD de opdracht te geven te onderzoeken of de Moslimbroederschap de Nederlandse regering als maatschappelijk gevoelige organisaties en stichtingen op enige level hebben geïnfiltreerd.

Het is onweerlegbaar bewezen dat de moslimbroederschap een strategische stappenplan in elkaar hebben gezet om de westerse overheden te infiltreren. 

Dit kwam aan het licht nadat de Zweedse politie in november 2001, twee maanden na de verschrikkelijke gebeurtenissen van 11 september inderdaad de hand gelegd hebben op het document. 

Sindsdien is informatie over dit document, in contraterrorisme-kringen bekend als “Het Project” en elke discussie omtrent de inhoud beperkt gebleven tot de uiterst geheime wereld van de Westerse geheime diensten. 

Wat Westerse inlichtingendiensten over Het Project weten begint met de inval in een luxueuze villa in Campione, Zwitserland, op 7 november, 2001. 

Het doelwit van de inval was Youssef Nada, directeur van de Al-Taqwa Bank van Lugano, die meer dan 50 jaar lang actief met de Moslim Broederschap heeft samengewerkt en die toegaf een van de internationale leiders van de organisatie te zijn.

Klik HIER voor het aritkel,  Het moslimbroederschap traject genaamd the project om Westerse overheden te infiltreren Hieronder screenshots van de boekwerken van Hassan al-Banna waaruit blijkt dat de organisatie een radicale takfiristische organisatie is. 

Ik wil de AIVD als de liberale of rechtse politici vragen om baserend op alles wat hieronder komt als onze overige artikelen aangaande de organisatie, een besluit te nemen.

Welk belang dienen heeft bij hen de prioriteit het Nederlandse belang of die van bepaalde supermachten.

Ik realiseer me dat er bepaalde internationale belangen waren met de moslimbroederschap, in de opbouw als tijdens de Arabische lente, enkel is voortzetting van deze strategie niet nodig.

De balngen zijn behartigd en de moslimbroederschap heeft haar grip op de Arabische landen verloren.

Daarbij komt kijken dat operatie bijenkorf met succes is behaald waardoor voortzetting van deze strategie niet meer nodig, Daarbij komt kijken dat er steeds meer verzet vanuit de Amerikaanse congres komt om deze organisatie te verbieden.

Hieronder een aantal passages van de moslim broederschap.
Door een van de eerste hoofdstukken van dit boek van Hasan al-Banna genaamd de Jihad, is de huidige ideologie van alle Jihadistische groepen opgesteld en zijn Bin Laden, Ayman Zawahiri, ISIS kalief abu Bakr al-Bagdady als alle grote jihadistische theologen geradicaliseerd en geïnspireerd om een Jihad tegen het westen te voeren. 

Hieronder een glimp van zijn radicale oproepen om deel te nemen in de globale Jihad
    
Uit de bovenstaande screenshots van de collectie schrijfwerken van Hassan al-Banna, wordt duidelijk dat de organisatie een radicale methodiek belijd waar deelname aan de globale jihad centraal staat. 

Niemand zou kunnen ontkennen dat de ideologie van de Moslim Broederschap die gefundeerd is op twee pilaren 1- vreedzame dawa 2- jihad, geen radicaliserende factor is waardoor jonge Moslims na bestudering van de collectieve schrijfwerken van Hasan al-Banna, vatbaar zijn om uiteindelijk bij ISIS terecht komen. 

Het kan ook niet anders aangezien alle huidige leiders van alle terroristische organisaties als bin Laden en abu Bakr al-Bagdady, eerder hoge theologische als militaire leiders waren van de Moslim Broederschap. 


Ook staat het onweerlegbaar vast dat de Moslim Broederschap het hun leden en sympathisanten verplicht om deel te nemen aan de globale jihad.


Uit de screenshots hieronder wordt duidelijk dat de Moslim Broederschap haar lokale leiders beveelt om trainingskampen op te zetten waar hun geronselde leden en sympathisanten zich kunnen prepareren voor deelnamen aan globale jihad.


Uit de screenshots hieronder wordt duidelijk dat de Moslim Broederschap al haar leden en sympathisanten oproept om slapende cellen voor terroristische doeleinde te creëren. 

Dit verklaard wel waarom het Westen uit het niets na jaren lange indoctrinatie van haar onderdanen door middel van de boeken van de Moslim Broederschap, opeens te maken hebben met slapende cellen. 

Uit de screenshots hierboven is onweerlegbaar bewezen dat de Moslim Broederschap de creatie van slapende cellen voor terroristische doelende stimuleert. 


Ook zijn de leden en sympathisanten van de Moslim Broeders loyaler aan hun leiders die ze te alle tijde niet moge ongehoorzamen dan aan de Nederlandse grondwet.


Uit de screenshots hieronder wordt duidelijk dat de Moslim Broederschap vind dat alle ongelovigen zich of moeten bekeren tot de Islam, of de ongelovigen tax ( jizia ) moeten betalen waardoor ze geen Moslim hoeven te worden of na weigering van deze opties gedood dienen te worden.Uit de screenshot hieronder wordt duidelijk dat de Moslim Broederschap net als ISIS en al-Qeada een streng Islamitische kalifaat wil stichten wat geregeerd wordt met de sharia, waar geen ruimte is voor anders denkende laat staan voor niet Moslims die volgens de Moslim Broederschap zoals hierboven te lezen is drie opties geboden wordt,

1- bekeren tot de Islam.
2- de ongelovigen tax ( jizia ) te betalen
3- Of na weigering van deze twee opties gedood dienen te worden
Uit de screenshots hieronder wordt duidelijk dat de Moslim Broederschap net als ISIS en al-Qeada vinden dat alle Islamitische landen en vooral het kalifaat enkel geregeerd moet worden met de Sharia.

Regeerbeleid van de Moslim Broederschap: Fondswerving voor en investeren in de jihad als de uitkeringen voor de jihadisten en hun familie leden.Volgens bepaalde undercover Moslim Broederschap leden hebben wij de Moslim Broederschap verkeerd begrepen, alleen liggen de zaken bij de Moslim Broederschap toch anders. Want volgens Hassan al-Banna de oprichter van de Moslim Broederschap, heeft iedereen die een andere conclusie trekt zijn ideologische schrijfwerken verkeerd begrepen.dinsdag 2 oktober 2018

Wanneer zal de AIVD een DUIDELIJK standpunt innemen tegen de moslimbroederschap en erkennen dat ze het fouten makenAdvies van Chessy

Wie de AIVD website globaal bekijkt zal snel de conclusie trekken dat zij bepaalde zaken beter begrijpen dan velen Europese diensten.

Het is zeer bevredigend om te aanschouwen dat ze op velen fronten hun meningen door de jaren heen hebben aangepast.


Schande man

Dit is een van de hoofdoorzaken waardoor de Nederlandse dienst ondanks haar tekortkomingen veel malen efficiënter functioneert dan de Belgische staatsveiligheid.

Maar je zal tegelijkertijd tevens ook de conclusies trekken dat de website aardig aan update toe is, zo ook wordt de stelling dat ze leiden aan logische tekortkomingen door middel van hun artikelen bekrachtigd.
Een van de zaken waaruit blijkt dat de AIVD qua beoordeling beter is dan de hierboven beschreven Belgische dienst, is de onderverdeeld van het salafisme in drie groepen. 


 1. De Apolitieke salafisten
 2. De Qotbi salafisten { jihadisten }
 3. De Sourouri { politieke } salafisten
 1. 2- De Hadadiyah
Deze drie fundamentele groepen hebben zich momenteel als gevolg van de huidige ontwikkelingen nog verder verdeeld en een vierde groep voortgebracht, genaamd de hadadiyah.


Zijn alle stromingen die de salafistische dogma hebben ook salafste

Alle vier salafistische stromingen delen de salafistische dogma aangaande het monotheïsme, de entiteit van hun God als alle overige dogmatische zaken die betrekking hebben met de overige vijf pilaren van al-Imaan.

Dus vanuit dit oogpunt kan je de overige twee stromingen weldegelijk als salafisten categoriseren. Enkel is het niet gepast voor een veiligheidsdienst om als gevolg van algemene zaken specifiek te oordelen.

Want de onderverdeling van de AIVD zou er juist op moeten duiden dat deze drie stromingen toch op een of andere manier van elkaar verschillen, maar waarin verschillen ze van elkaar?

Ze verschillen namelijk in diverse methodieken vraagstukken van elkaar. En zoals je meer ingrediënten nodig hebt om chocoladecake te maken, zo ook moet je aan meerdere zaken voldoen om als salafist beschouwd te worden. 

Je moet naast de dogmatische aspecten ook de salafistische methodiek belijden wil je een salafist zijn.
Sommige personen zoals bepaalde die ervan verdacht worden leden te zijn van de moslimbroederschap verdedigen na mahrakat tadmir al-igwan op eens het salafisme, dit terwijl ze beweren geen salafisten te zijn. 

Het komt er in feite op neer dat niet iedereen die zich als gevolg van de belijdenis van de salafistische dogma ook een salafist is. 

En als dit duidelijk is dan wordt het ook duidelijk dat het niet correct is om het salafisme in Nederland af te straffen als gevolg van de wandaden van de takfiristische Qotbies of de politieke Sourories, los van het feit dat alle salafisten gevaarlijk kunnen zijn, maar het gaat om rechtvaardigheid en eerlijkheid. 

Daarbij komt kijken dat de Qotbia en de Sourouria zoals ik meerdere malen onweerlegbaar heb aangetoond zijn voortgevloeid van de moslimbroederschap. 

Vandaar dat het zeer spijtig is dat de AIVD die de afgelopen jaren veel over het onderwerp heeft gepraat enkel de nadruk op het salafisme legt, terwijl de Qotbi en Sourourie salafisten in feite een creatie zijn van de moslimbroederschap en dus geen salafisten zijn, hoe komt dat? 
                                                  


Wat is de oorzaak dat de AIVD geen onderscheid maakt tussen het salafisme en de Qotbisme en de moslimbroederschap de oorlog verklaard? 

Weten ze niet dat bin laden en IS khalif al-Bagdadi leden waren van de moslimbroederschap?

Is heel dubbel want de AIVD zegt hierover jammer genoeg tegenstrijdige dingen, aan de ene kant vinden ze de moslimbroederschap een ongevaarlijke organisatie, maar aan de andere kant beweren ze dat ex moslimbroeders als bin laden,az-Zawahir en Abdullah Azzam verder is uitgebouwd nadat Sayed Qotb deze weer heeft doen herleven, is toch dubbel?

Weten ze niet wie Sayed Qotb is en dat hij een leider was van de moslimbroederschap? Klik HIER voor het artikel. 

Weten ze niet dat bin Laden en al-Bagdadi leiders waren van de moslimbroederschap? Bekijk de hieronder komende videos, dus wat is er aan de hand?


De huidige leider van al-Qeada bevestigd dat bin Laden lid was van de moslimbroederschap

Yusuf al-Qaradawi erkent dat IS Khalifa al-Bagdady lid was van de moslimbroederschap

                
Hoe komt het dat de AIVD geen vragen heeft gesteld aan Marcouch die een van de leiders van de moslimbroederschap die heeft erkend dat al-Bagdadi een leider was van zijn partij, naar Nederland wilde halen?

Waarom neemt de AIVD geen duidelijke positie tegen de moslimbroederschap? Wat is de reden dat de AIVD de zaken die wij middels de boekwerken van de moslimbroederschap onweerlegbaar hebben aangetoond, over het hoofd hebben gezien?

Is dit een regelrecht gevolg van de behartiging van een bepaald belang? Hebben ze hier geen kennis over? Aboe 'Abdillaah over de aantijgingen van Ahmed Marcouch aan het adres van Salafisme


Of komt zijn ze misleid door de moslimbroederschap? Of komt het door bepaalde politici die onwetend zijn? Het is heel opmerkelijk dat de AIVD tot op de dag van vandaag geen duidelijk standpunt heeft genomen tegen deze radicale organisatie. 
                                   


Opmerkelijk is wel dat het AIVD artikel in 2015 was geschreven in de periode dat IS minister Dhr, plasterk van de PVDA verantwoordelijk was voor de dienst. 

Dat was ook de periode dat wij hevig verwikkeld waren in de strijd tegen de moslimbroederschap en de huidige burgemeester van Arnhem, Batman Marcouh. Wat is hier aan de hand?

Ik twijfel niet aan de goede intenties van de AIVD maar dan vraag ik mij af waarom de AIVD geen ijzersterke standpunten inneemt tegen de Moslimbroeders?
  
                          


Weet de dienst dan niet dat al-Qeada leider bin laden en IS kahlif leider abu bakr al-Badadi waar zij hierboven over spreken, leden waren van de moslimbroederschap? 

Sterker nog deze stelling wordt door de huidige leider van al-Qeada in het geval van bin laden en in het geval IS leider al-Bagdady door Yusuf al-Qaradawi bevestigd, wat is hier aan de hand?


De huidige leider van al-Qeada bevestigd dat bin Laden lid was van de moslimbroederschap


Yusuf al-Qaradawi erkent dat IS Khalifa al-Bagdady lid was van de moslimbroederschap

In mijn artikel feiten waar Marcouch niet over spreekt: alle terroristische leiders waren lid van de moslimbroederschap en zijn enkel door hun boekweken geradicaliseerd, klik HIER voor het artikel. 

Heb ik onweerlegbaar aangetoond dat de oprichters van al-Qeada, IS, Bokko Haram, Takfir wal Hijra en Chabaab al-Jhadia lid of leiders waren van de moslimbroederschap, dus wat is hier aan de hand? 

Dus hoe kan de AIVD dit in het artikel zeggen: '' De gewelddadige strijd tegen de machthebbers in de islamitische wereld is met name gepropageerd door de Egyptenaar Sayyid Qutb in de jaren zestig van de vorige eeuw''. 

Hoe kunnen ze dit zeggen en middels dergelijke uitspraken het salafisme aanpakken, terwijl Sayyid Qutb lid en leider was van de moslimbroederschap?

Ze moeten toch wel zijn biografie kennen? { Klik HIER voor de biografie van Sayyid Qotb }

Hoe kan de AIVD dit zeggen: De wereldwijde gewelddadige jihad tegen het Westen werd in de jaren '80 verwoord door een van de grondleggers van Al Qaida, de Palestijn Abdullah Azzam. Osama bin Laden en Ayman al-Zawahiri hebben deze ideologie uitgebouwd.

Hoe kan de AIVD deze uitlatingen doen en tot op de dag van vandaag niks ondernemen tegen de moslimbroederschap, terwijl wij onweerlegbaar hebben bewezen dat de door de AIVD als grondleggers van al-Qeada als Abdullah Azzaam, Bin Laden, az-Zawahiri als de leiders van IS als al-Bagdadi als de leiders van Bokko Haram leiders waren van de moslimbroederschap?  

Alle biografieën van de hieronder weergegeven radicale terroristen als bin Laden waren lid van de moslimbroederschap, dit is onweerlegbaar dus waar is de AIVD?

Bio van Sayed Qotb

Klik HIER voor het artikel

Bio van Taqiudeen an-Nabahani oprichter van HUT hizbutahreer

Klik HIER voor het artikel

Bio bin Laden

Klik HIER voor het artikel

Bio van abu Moshab az-Zarqaoui

Klik HIER voor het artikel

De levensloop van staatsvijand nummer een de Syrische spirituele leider van de hofstad groep, Reduan al-Issa

Klik HIER voor het artikel

Is toch dubbel? Waar ligt dit aan? Wat is hier aan de hand? Is dit te wijten aan onwetendheid of wordt er juist bewust de andere kant op kijken omdat belangen van derde partijen worden gediend? 

Het is onbegrijpbaar dat  de AIVD na dit alles tot op de dag van vandaag minimaal geen strengere rapport over de moslimbroederschap geschreven?  

Het is onweerlegbaar bewezen dat Bin Laden en IS khalief al-Bagdadi leden waren van de moslimbroederschap en toch wordt nog steeds onterecht de focus gelegd op het slafisme terwijl de oorzaak elders ligt, wat is hier aan de hand?

Los van alles wat wij door de jaren heen onweerlegbaar hebben aangekaart, Zou het niet voldoende moeten zijn voor de AIVD om na bestudering van de hieronder weergegeven video om zich sterk te maken de moslimbroederschap te verbieden?

Hieronder wordt in een al-Jazeera intervieuw met de Syrische leider van al-Qeada, al-Jawlani duidelijk, dat de boekwerken van de moslimbroederschap in de jihadistische trainingskampen in Syrië en Irak onderwezen.Zou de video hierboven geen aanleiding moeten zijn voor de AIVD om zich sterk te maken om de boekwerken van de moslimbroederschap te verbieden?

Hoe kan de AIVD na alles wat is voortgegaan beweren dat de moslimbroederschap niet gevaarlijk is?


              
Zal de AIVD haar onbegrijpelijke mening na het lezen van de hieronder komende pasages uit de de boekwerken van de oprichter en spirituele leider van de moslimbroederschap, de godfather van alle terroristische orgainsaties, Hassan al-Banna? 

Zal de AIVD bereid zijn om haar standpunten te wijzigen en dit ook via een artikel duidelijk maken, zullen ze dit keer de juiste bronnen vermelden?

Lees de volgende uitspraken van de moslimbroederschap en oordeel zelf.
Door een van de eerste hoofdstukken van dit boek van Hasan al-Banna genaamd de Jihad, is de huidige ideologie van alle Jihadistische groepen opgesteld en zijn Bin Laden, Ayman Zawahiri, ISIS kalief abu Bakr al-Bagdady als alle grote jihadistische theologen geradicaliseerd en geïnspireerd om een Jihad tegen het westen te voeren. 

Hieronder een glimp van zijn radicale oproepen om deel te nemen in de globale Jihad
    
Uit de bovenstaande screenshots van de collectie schrijfwerken van Hassan al-Banna, wordt duidelijk dat de organisatie een radicale methodiek belijd waar deelname aan de globale jihad centraal staat. 

Niemand zou kunnen ontkennen dat de ideologie van de Moslim Broederschap die gefundeerd is op twee pilaren 1- vreedzame dawa 2- jihad, geen radicaliserende factor is waardoor jonge Moslims na bestudering van de collectieve schrijfwerken van Hasan al-Banna, vatbaar zijn om uiteindelijk bij ISIS terecht komen. 

Het kan ook niet anders aangezien alle huidige leiders van alle terroristische organisaties als bin Laden en abu Bakr al-Bagdady, eerder hoge theologische als militaire leiders waren van de Moslim Broederschap. 


Ook staat het onweerlegbaar vast dat de Moslim Broederschap het hun leden en sympathisanten verplicht om deel te nemen aan de globale jihad.

Uit de screenshots hieronder wordt duidelijk dat de Moslim Broederschap haar lokale leiders beveelt om trainingskampen op te zetten waar hun geronselde leden en sympathisanten zich kunnen prepareren voor deelnamen aan globale jihad.


Uit de screenshots hieronder wordt duidelijk dat de Moslim Broederschap al haar leden en sympathisanten oproept om slapende cellen voor terroristische doeleinde te creëren. 

Dit verklaard wel waarom het Westen uit het niets na jaren lange indoctrinatie van haar onderdanen door middel van de boeken van de Moslim Broederschap, opeens te maken hebben met slapende cellen.


 

Uit de screenshots hierboven is onweerlegbaar bewezen dat de Moslim Broederschap de creatie van slapende cellen voor terroristische doelende stimuleert. 


Ook zijn de leden en sympathisanten van de Moslim Broeders loyaler aan hun leiders die ze te alle tijde niet moge ongehoorzamen dan aan de Nederlandse grondwet.

Uit de screenshots hieronder wordt duidelijk dat de Moslim Broederschap vind dat alle ongelovigen zich of moeten bekeren tot de Islam, of de ongelovigen tax ( jizia ) moeten betalen waardoor ze geen Moslim hoeven te worden of na weigering van deze opties gedood dienen te worden.Uit de screenshot hieronder wordt duidelijk dat de Moslim Broederschap net als ISIS en al-Qeada een streng Islamitische kalifaat wil stichten wat geregeerd wordt met de sharia, waar geen ruimte is voor anders denkende laat staan voor niet Moslims die volgens de Moslim Broederschap zoals hierboven te lezen is drie opties geboden wordt,

1- bekeren tot de Islam.
2- de ongelovigen tax ( jizia ) te betalen
3- Of na weigering van deze twee opties gedood dienen te worden
Uit de screenshots hieronder wordt duidelijk dat de Moslim Broederschap net als ISIS en al-Qeada vinden dat alle Islamitische landen en vooral het kalifaat enkel geregeerd moet worden met de Sharia.

Regeerbeleid van de Moslim Broederschap: Fondswerving voor en investeren in de jihad als de uitkeringen voor de jihadisten en hun familie leden.Volgens bepaalde undercover Moslim Broederschap leden hebben wij de Moslim Broederschap verkeerd begrepen, alleen liggen de zaken bij de Moslim Broederschap toch anders. Want volgens Hassan al-Banna de oprichter van de Moslim Broederschap, heeft iedereen die een andere conclusie trekt zijn ideologische schrijfwerken verkeerd begrepen.


Belangrijke vragen voor de AIVD


 1.  Is de AIVD bewust van de radicale opvattingen van de moslimbroederschap?
 2. Wat gaan ze daar nu tegen ondernemen?
 3. Wist de AIVD dat alle oprichters van bijna alle huidige terroristische organisaties als bin laden { al-Qeada}. al-Bagdady { IS } an-Nabahani { Hizbu tahreer} Salih siriah { Shabaab al-Jihadia } Ahmad Yusuf { Bokko Harram } en Shukri Mostapha{ takfir wal hirjira } en de Syrische spirituele leider van de Hofstadgroep Reduan al-Issa leden waren van de moslimbroederschap? Zo ja, waarom zijn er geen kritische rapporten geschreven? Zijn er stappen tegen de organisatie in Nederland genomen? Zo nee, wat zijn nu de gevolgen voor degene die dit eigenlijk wel had moeten weten? En wat gaat de dienst nu ondernemen tegen deze organisatie?
 4. Deelt de AIVD na dit alles gerealiseerd te hebben dat de organisatie in Nederland verboden dient te worden?
 5. Kan de AIVD uitsluiten dat de regering niet is geïnfiltreerd door de moslimbroederschap?
 6. Wat is de oorzaak dat er tot op heden niks is ondernomen tegen deze organisatie?
 7. Deelt de AIVD nu de stelling dat de aanhangers van de Qotbia geen salafisten zijn?
 8. Vormt de idealogie van de moslimbroederschap een bedreiging voor Nederland? 
 9. Zou deze ideologie Nederlandse burgers middels het DF traject zoals het geval was met bin Laden en al-Bagdadi kunnen radicaliseren?


Update volgt.