donderdag 11 juni 2015

Wahabistische geleerden: ISIS zijn terroristen Moslim Broederschap geleerden: ISIS zijn helden

Artikel van onze terrorisme specialist en jihadisme expert Chessy

We hebben opgemerkt dat bepaalde politici, zelf bekroonde onwetende radicaliseringsdeskundigen, voorzitters van advies organen en stichtingen hun methodieken tegenpolen aan de lopende band ten onrechte beschuldigen dat zij de oorzaak zijn van de huidige jihadistische problematiek. 


Zij grijpen elke situatie aan om hun gal te spuwen op hun theologische tegenpolen terwijl daar in werkelijkheid niets van blijkt te kloppen.  In dit artikel wordt duidelijk dat de Wahabitische geleerden tegen terrorisme zijn en juist constant tegen deze ideologie waarschuwen. 

In tegenstelling tot de politieke en spirituele leiders van de  Moslim Broederschap, die ISIS verdedigen en hun barbaarse daden goedkeuren. In dit artikel wordt tevens ook duidelijk dat alle jihadistische leiders niet door de Wahabitische leer maar door de leer van de Moslim Broederschap zijn beïnvloed en geradicaliseerd.'Abdul-Muhsin al-'Abbâd
De geleerden is een prominente wahabitische geleerden van de 2e heiligste moskee van de Moslims in Medina. Hij is tevens ook leraar in de Moskee en in de Islamitische Universiteit in Medina. 

Vraagsteller: "Sommige mensen zeggen over de huidige "Islamitische Staat" (ISIS) dat zij verdwaalde extremisten zijn. Is dit correct?"

Shaykh 'Abdul-Muhsin al-'Abbâd: "Geen twijfel.. Hun eigenschappen en daden zijn die van de Khawâridj. De staat moet "Dâ'ishiyyah" ("van ISIS") genoemd worden.Het past niet om hem "islamitisch" te noemen, hij wordt "Dâ'ishiyyah" genoemd. Dit is de naam die hem past. Slacht een Islamitische Staat de mensen af met messen, verspreidt corruptie en vermoordt (mensen)? Dit heeft geen enkele betrekking tot de Islam!"Afbeeldingsresultaat voor ‫الشيخ الغديان‬‎
Shaykh Gudayaan


Vraagsteller: " Goede Avond speek ik met Shaykh 'Abdullaah al-Ghunaymaan?"

Shaykh: 
"Ja."
Vraagsteller:  " Mag ik u een vraag stellen over de huidige situatie die gaande is in Syrië en over het uitroepen van de "Islamitische Kalifaat" (van ISIS). Is dit islamitisch correct of niet? 

Shaykh: "Nee! Het is niet toegestaan om hen te geloven of naar hen te reizen, omdat zij extremisten zijn van de Khawâridj sekten, die de moslims vermoorden en niet de waarheid van de valsheid kunnen onderscheiden."
Vraagsteller: "O edele Shaykh, ik ben dezelfde vraagsteller die u vroeg over ISIS. Sommige broeders zeiden tegen mij: er bevinden zich bepaalde elementen in de rangen van ISIS die mensen niet zomaar als afvallig verklaren en het bloed van onschuldigen niet vergieten. Het feit dat zij zich onder ISIS bevinden maakt dit hen tot zondaars of terroristen?, en wat is uw advies aan hen,?"

Shaykh: "Ik zie hen allen als gelijken, omdat een ieder de valsheid en haar mensen per direct moet verlaten, afkeuren en vermijden. Als een persoon zich met ISIS bevind, hun verdedigt, hun ideologie verspreid of aan hun kant strijd dan behoort hij tot hen. 

Duidelijk is het geworden voor een ieder dat de Salafistische Wahabitische geleerden zich juist distantiëren van ISIS en zich tegen elke vorm van terrorisme keren. Integenstelling tot de leiders van de Moslim Broederschap die ISIS steunen, verdedigen en terrorisme aanmoedigen. Hieronder drie video's waarin drie prominente Moslim Broederschap leiders, ISIS verdedigen en steunen.

De Moslim Broederschap terrorist Wajidi Gunaim verdedigt ISIS

De Moslim Broederschap terrorist Abdul Maqsoud verdedigt ISIS

Moslim Broederschap imam verdedigt ISIS 


Vreemd genoeg blijven bepaalde politici, onwetende zelfbenoemde deskundigen, stichtingen als Moslim Broederschap leden ondanks alle feiten toch ten onrechte beweren dat de wahabitische methodiek van hun theologische tegenpolen de hoofdoorzaak is van de huidige terroristische problematiek.

Terwijl juist is gebleken dat de methodiek van de terroristische organisatie de Moslim Broederschap die ook in Nederland actief is, de hoofdoorzaak is van de huidige jihadistische problematiek. Na onderzoek is het onweerlegbaar vast komen te staan dat de huidige terroristische leiders van ISIS, al-Qeada, al-Nusra en Bokko Harram, eerder leidinggevende functies beklede binnen de Moslim broederschap.

En dat zij niet zijn geradicaliseerd door de boekwerken van het otherdoxe wahabisme maar juist door de boeken van Hasan al-Banna en Sayed Qotb, de oprichters en spirituele leiders van de Moslim Broederschap, althans volgens de Jihadistische leiders zelf.

Osama bin Laden de leider van al-Qeada

In de biografie van Osama bin Laden staat dat hij zijn jihadistische loopbaan begon als actief lid van de Moslim Broederschap, en dat zijn visies drastisch beïnvloed werden door twee van haar theologen genaamd Abdulah Azam en Mohammed Qotb.

In de opnamen hieronder verklaarde Ayaman al-Zawahiry de huidige leider van al-Qeada dat Osama bin Laden voor diens avontuur in Afghanistan een actieve lid was van de Moslim Broederschap. Ook verklaarde hij dat Osama Bin Laden in de begin face van de Afghaanse oorlog de bevelen opvolgde van de Moslim Broederschap.

Ayman Azawihri verklaard dat Osama bin Laden een actieve lid was van de Moslim Broederschap 


Ayman al-Zawahiri de spirituele leider van al-Qeada

Ayman al-zawahiry de huidige leider van al-Qeada was voor zijn Afghaanse avontuur een prominente leider van de Moslim Broederschap waar hij als 15 jarige lid van werd. Hij stichten in Egypte vanuit Afghanistan de jihadistische organisatie al-Jihad al-Islami al-Askari die nauwe banden onderhield met de Moslim Broederschap.


ISIS Khalifa Abu Bakr al-Bagdady

De door Interpol gezochte spirituele leider van de Moslim Broederschap, Yusuf al-Qardawi, verklaarde dat Abu Bakr al-Bagdi, een van de belangrijkste leiders van de Moslim Broederschap was in Irak.

MB leider Yusuf al-Qardawi erkent dat Bagdady een leider was van de MBISIS persvoorlichter Abu Muhammad al-Adnani

In de biografie van de persvoorlichter van ISIS, Abu Muhammad al-Adani, staat dat hij in een rap tempo radicaliseerde na het lezen van de boeken van Sayed Qotb, als de mijlpalen op de weg en in de schaduw van de koran.


Ibrahiem Azakzaki en Mohammed Yusuf de oprichter van Bokko Haram

Mohammed Yusuf de oprichter van de terroristische organisatie Bokko Haram begon zijn jihadistische loopbaan in de jaren tachtig als student van de Moslim Broederschap leider Ibrahiem Azakzaki, die hem indoctrineerde met de lering van Hasan al-Banna en Sayed Qotb.Hamas

De Islamitische Verzetsbeweging is één van de vleugels van de Moslimbroeders in dat Land. De link tussen de Moslim Broederschap en Hamas is duidelijk, en wordt bevestigd door artikel 2 van het Handvest van Hamas, die luidt: "De Islamitische Verzetsbeweging is één van de vleugels van de Moslimbroeders in Palestina".Duidelijk wordt het dat bepaalde politici, onwetende zelfbenoemde deskundigen,voorzitters van bepaalde advies organen en stichtingen die aan de lopende band onzin uitkramen of onwetend zijn aangaande het vraagstuk of er spelen andere zaken waardoor zij elke situatie aangrijpen om hun theologische tegenpolen in een kwaad daglicht te stellen, terwijl de echte daders wellicht in hun eigen methodieken kringen te vinden zijn. 

Chessy


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.