dinsdag 9 juni 2015

Theologische boeken van Moslim Broederschap zijn de oorzaak van de radicalisatie van de leiders ISIS, Al-Qeada en Bokko HaramDiverse islamitische politici, zelfbenoemde radicalisering deskundigen, opportunistische stichtingen, on-democratisch gekozen advies organen en onwetende jongeren imams die op een of andere manier verbonden staan met de Moslim Broederschap, beweren ten onrechte dat enkel het wahabitisme/Salafisme de hoofdoorzaak is van de huidige terroristische problematiek.

 
Alleen blijkt onweerlegbaar na intensief onderzoek dat niet het salafisme maar enkel de methodiek van de Moslim Broederschap de hoofdoorzaak is van de huidige jihadistische problematiek. Zo ook is onweerlegbaar bewezen dat alle leiders van ISIS, al-Qeada, al-Nusra en Bokko Harram voor afsplitsing prominente leiders waren van de Moslim broederschap, en dat ze enkel door hun boekwerken waren geradicaliseerd.Osama bin Laden een van de leiders van al-Qeada was lid van de Moslim Broederschap

In de biografie van Osama bin Laden staat dat hij zijn jihadistische loopbaan begon als actief lid van de Moslim Broederschap, en dat zijn visies drastisch beïnvloed werden door twee van haar theologen genaamd Abdulah Azam en Mohammed Qotb.In de opnamen hieronder verklaarde Ayaman al-Zawahiry de huidige leider van al-Qeada, dat Osama bin Laden voor diens avontuur in Afghanistan lid was van de Moslim Broederschap. 

Zo ook verklaarde hij dat Osama Bin Laden in de begin face van zijn Afghaanse avontuur zijn bevelen enkel van de Moslim Broederschap opvolgde. Hij werd later net als ISIS kalief abu Bakr al-Bagdady uit de organisatie gezet omdat zij volgens de leiding uit waren op leiderschap en macht.

Ayman Azawihri verklaard dat Osama bin Laden een actieve lid was van de Moslim Broederschap Abdulaah Azaam de spirituele leider van Osamah bin Laden en oprichter van al-Qeada was lid van de Moslim Broederschap


Abdullah Azzam wordt gezien als de godfather van al-Qeada die hij in 1989 oprichten. Abdulah Azzam werd nadat hij door Shafiq Assan werd geradicaliseerd midden jaren vijftig officieel lid van de Moslim Broederschap. Nadat de Sovjet-Unie Afghanistan in 1979 binnenviel vaardigde Abdulah Azzam een fatwa uit, waarin hij deelnamen aan de jihad in Afghanistan voor alle moslims verplicht stelde. Eenmaal in Pakistan en Afghanistan werd hij voordat de de oorlog eindigde uit de moslim broederschap gezet omdat hij vond dat hij de bevelen van de organisatie tijdens de jihad hoefde op te volgen. Eind 1989 stichten hij al-Qeada en tot op de dag van vandaag worden zijn boekwerken door de jihadisten onderwezen.


Abdulaah Azaam onderwijst in Afghanistan de biografie van  Hasan al-Banna  


Hierboven verklaard de invloedrijke abu Qatada dat Abdullah Azzam lid was van de Moslim BroederschapAbdulah Azaam prijst de jihadistische activiteiten van de Moslim Broederschap


Taqiu-Deen an-Nabahani de oprichter van Hizbu at-Tahreer was door de Moslim Broederschap geradicaliseerd

De oprichter van Hizbu at-Tahreer, Taqiu-Deen an-Nabahani was een studenten van Izzedine al-Qassam en werd tijdens zijn studie in Eypte door Hassan al-Banna en Sayed Qotb geradicaliseerd. 
Taqiu-Deen an-Nabahani was vooral gecharmeerd van de radicale moslim broeder Sayed Qotb. Sayed Qotb’s religieuze visies speelde een groot rol in vormgeving van Hizbu at-Tahreer.

Deze stelling wordt duidelijk na de bestudering van an-Nabahani’s boekwerken waaruit je zal bemerken dat veel van zijn boekwerken op de schrijfwerken van Sayed Qotb waren gebaseerd. Onder de door Sayed Qotb geïnspireerde boeken behoort: maatschappelijke rechtvaardigheid العدالة الاجتماعية en zijn boek het islamitische karakter الشخصية الإسلامية )

Sayed Qotb speelde ook een belangrijke rol in de creatie van Hizbu Tahreer, dit nadat hij an-Nabahani na diens aandringen toestemming gaf zich af te splitsen van de moslim broederschap, en een eigen organisatie op te richten.


Abu Moshab as-Sury was voor zijn afsplitsing een prominente leider van de Syrische tak van de Moslim Broederschap


Hieronder geeft Abu Moshab as-Sury die mede al-Qeada heeft opgericht dat hij lid was van de Moslim Broederschap, en dat de organisatie Saoedi Arabië vanaf 1960 hadden geïnfiltreerd. Zo ook erkent hij dat hij door middel van hun boekwerken was geradicaliseerd en dat de boeken van de organisatie aan de jihadisten in Afghanistan werden onderwezen. Abu Moshab as-Sury erkent dat hij lid was van de Moslim Broederschap en dat hij door middel van dun boekwerken was geradicaliseerd en geïnspireerd om deel te nemen aan de globale jihad.


Ayman al-Zawahiri de spirituele leider van al-Qeada

Ayman al-zawahiry de huidige leider van al-Qeada was voor zijn Afghaanse avontuur een prominente leider van de Moslim Broederschap waar hij als 15 jarige lid van werd. Hij stichten in Egypte vanuit Afghanistan de jihadistische organisatie al-Jihad al-Islami al-Askari die nauwe banden onderhield met de Moslim Broederschap.ISIS Khalif Abu Bakr al-Bagdady

De door Interpol gezochte spirituele leider van de Moslim Broederschap, Yusuf al-Qardawi, verklaarde dat Abu Bakr al-Bagdi, een van de belangrijkste leiders van de Moslim Broederschap was in Irak.

MB leider Yusuf al-Qardawi erkent dat Bagdady een leider was van de MB


ISIS persvoorlichter Abu Muhammad al-Adnani

In de biografie van de persvoorlichter van ISIS, Abu Muhammad al-Adani, staat dat hij in een rap tempo radicaliseerde na het lezen van de boeken van Sayed Qotb, als de mijlpalen op de weg en in de schaduw van de koran.Ibrahiem Azakzaki en Mohammed Yusuf de oprichter van Bokko Haram

Mohammed Yusuf de oprichter van de terroristische organisatie Bokko Haram begon zijn jihadistische loopbaan in de jaren tachtig als student van de Moslim Broederschap leider Ibrahiem Azakzaki, die hem indoctrineerde met de lering van Hasan al-Banna en Sayed Qotb.Ahmed Yasin en zijn Hamas maken onderdeel uit van de moslim broederschap

De Islamitische Verzetsbeweging is één van de vleugels van de Moslimbroeders in dat Land. De link tussen de Moslim Broederschap en Hamas is duidelijk, en wordt bevestigd door artikel 2 van het Handvest van Hamas, die luidt: "De Islamitische Verzetsbeweging is één van de vleugels van de Moslimbroeders in Palestina".
Chukri Ahad Mostapha de oprichter van al-Takfir wal Hijra

Chukri Ahemd Mostapha was een van de grootste studenten van de radicale pSayed Qotb, die hij in 1965 in de gevangenis leerde kennen. Nadat Sayed Qotb werd opgehangen creëerde hij de extremistische jihadistische organisatie al-Takfir wal Hijra baserend op de ideologie van Hasan al-Banna en Sayed Qotb. 

De leugenaar Adnan Ibrahiem spreekt de waarheid, Chukri Mostafa was een student van Sayed Qotb

Salih Siria de oprichter van Shabaab al-Jihadia

Salih Siria was ooit een prominente leider van de Moslim Broederschap en richten na opsplitsing de radicale jihadistische organisatie shabaab al-Jihadia. Zijn radicale opvattingen worden mede duidelijk in zijn boek het geloof. Uit dit artikel is duidelijk geworden dat alle huidige terroristische leiders en oprichters van alle radicale organisaties lid waren van de moslim broederschap, en dat ze enkel door middel van hun boekwerken waren geradicaliseerd.

Opmerkelijk genoeg blijven de net geschetste politici, stichtingen en woordvoerders van advies organen het Wahabisme/Salafisme aanwijzen als hoofdoorzaak van de problematiek. 

Duidelijk wordt het dat de net geschetste personen die aan de lopende band onzin uitkramen of onwetend zijn aangaande het vraagstuk of door nog onbekende zaken elke situatie aangrijpen om hun theologische tegenpolen in een kwaad daglicht te stellen, terwijl de echte daders wellicht in hun eigen methodieken kringen te vinden zijn.

Chessy

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.