woensdag 8 april 2015

ABOU HAFS EN STICHTING WWR ONDER DE LOEP DUBIEUS OF BINNEN HET KADER VAN DE WET
                                                                         

                                        Artikel van onze terrorisme expert Chessy                                                               

De gemeente Sittard-Geleen kan de komst van de theoloog Abou Hafs niet tegen houden.

De moslim prediker Abou Hafs wordt de afgelopen tijd overdreven gedemoniseerd en neer gezet als een omstreden moslim. Diverse onwetende personen waarvan beweerd wordt dat zij Radicaliseringsdeskundige zijn maar nog niets hebben toegevoegd aan het vraagstuk. Grijpen telkens alle gelegenheden aan al om hun tegenpolen in diskrediet te brengen. Zonder onderscheid te maken of hun tegenpolen jihadistich, politiek of Apolitiek georiënteerd zijn. 

Ik verricht nu al zeker 3 jaar intensief onderzoek naar Abu Hafs als de stichtingen waarbij hij direct of indirect bij betrokken is. En heb tot op heden nog niets kunnen vinden wat deze ophef rond om zijn persoon rechtvaardigt. Los van het feit dat ik het niet eens ben met een aantal zaken waar hij voor staat. 

Abu Hafs is aankomende zaterdag uitgenodigd om te spreken in de Al Houda moskee in Geleen. Dat leidde tot veel ophef wat zich resulteerde dat de gemeente liet onderzoeken of het mogelijk was om Abou Hafs te weren. Alleen kreeg Abu Hafs zoals verwacht wellicht bijval van de RID, die vond dat het ongegrond zou zijn om hem te verbieden om in de moskee te spreken.

De opgetrommelde tenlasteleggingen 


Abou Hafs zou volgens sommigen omstreden zijn omdat hij volgens sommigen omstreden is, no comment. Ook zou Abou Hafs omstreden zijn omdat hij zich samen met Abou Dhar bemoeide in de zaak van een mishandelde niqab draagster in Eindhoven.Maar wat is daar wettelijk mis mee, aangezien de mishandelde vrouw de bemoeienis waardeerde en zij het recht niet in eigen hand hadden genomen? Maar verschillen de net geschetste van mening dat je af  moet blijven van vrouwen die gebruik maken van hun democratische rechten en er vrijwillig voor kiezen om een niqaab te dragen? Opmerkelijk is het wel dat er meer aandacht werd geschonken aan Abu Hafs en zijn collega Abou Dhar dan aan de mishandelde vrouw. 


Ook zou Abou Hafs omstreden zijn omdat hij zich samen met stichting WWR  bemoeiden met de vermissing van de 15-jarige Moezdalifa uit Hilversum. Maar dezelfde personen nemen het Abou Hafs aan de andere kant ook kwalijk dat hij zich niet openlijk uitgeeft tegen de strijd in Syrië.

Ook zou Abou Hafs omstreden zijn omdat hij de raad voor de Kinderbescherming bekritiseerde, toen die de zes kinderen van de twee ten terechte aangehouden ouderparen had ondergebracht bij pleeggezinnen in plaats van de grootouders. Ik ben het eens met het besluit van de kinderbescherming alleen heb ik wel diverse Islamitische organen van diverse Islamitische stromingen hierover laten oordelen, en gaven ze allen dezelfde mening die Abou Hafs verkondigde. Ook zou Abou Hafs omstreden zijn omdat hij volgens de Trouw binnen de Nederlandse jihadistische beweging een invloedrijke figuur zou zijn. Alleen toonden zij geen bewijzen waarmee zij hun stelling bekrachtigde en aan het einde van de dag blijven toch enkel en alleen de feiten overeind staan. 
                                                           


Ook nemen sommigen het Abou Hafs kwalijk dat hij als spreker aangekondigd stond voor een betoging, die op 21 december 2013 helaas uitliep op een steunverklaring voor ISIS. Alleen had hij daar geen invloed op omdat hij niet behoort tot de invloedrijke personen die instaat zouden kunnen zijn om het te stoppen. Hij demonstreerde voor de vrijlating van Islamitische gevangen en kan wettelijk niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verloop van de demonstratie. Sterker nog die ISIS leuzen kwamen pas nadat de demonstratie officieel een uur afgelopen was.
Ik ben van mening dat mensen inhoudelijk moeten bekritiseren gebruikmakend van zowel wettelijke als theologische telastleggingen. We kunnen het niet eens zijn met een persoon maar dat rechtvaardigt de huidige gang van zaken niet. Ik ben van mening dat personen als Abou Hafs een goede bijdragen kunnen leveren aan de totstandhouding van de multiculturele samenleving en de openbare orde en veiligheid. 

Als hij radicale uitspraken zou doen of zou ronselen voor de jihad of zou oproepen tot geweld of systematich zou onderrichten in extremistische leer dan zou dat de huidige gang van zaken rechtvaardigen, alleen is dat niet het geval. 

ChessyGeen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.