zondag 7 juni 2015

Alle leiders van ISIS, AQ, Bokko Haram, Hamas en Takfir wal hirja waren lid van de Moslim BroederschapArtikel van onze terrorisme en jihadisme expert ChessyVelen personen die beweren dat ze radicalisering deskundigen zijn als Moslim Broederschap leden die in navolging van hun gelijken in de VS, de Nederlandse overheid, advies organen en religieuze instellingen hebben geïnfiltreerd. Beweren ten onrechte dat de methodiek van hun theologische tegenpolen de hoofdoorzaak is van de huidige terroristische problematiek.
Alleen blijkt daar na intensief onderzoek niets van te kloppen, want uit onderzoek is gebleken dat de terroristische organisatie de Moslim Broederschap die ook in Nederland actief is, de moeder van alle Jihadistische organisaties is. En dat de huidige leiders van ISIS, al-Qeada, al-Nusra en Bokko Harram, eerder hoge functies beklede binnen de Moslim broederschap en dat ze door de idealogie van de Moslim Broederschap zijn beinvloed.

Uit onderzoek blijkt tevens ook dat niet het otherdoxe wahabisme maar de methodiek van Hasan al-Banna en Sayed Qotb, de oprichters van de Moslim Broederschap de oorzaak zijn van de huidige jihadistische problematiek.

De Moslimbroederschap werd in 1928 in Egypte opgericht door Hassan al-Banna, ten tijde van het Britse bestuur van Egypte als een religieuze, politieke en sociale beweging. En kan beschouwd worden als een reactie van de zijde van de radicale Moslims op de westerse oriëntering van Egypte. De Broederschap strijde voor het behoud van de Islamitische cultuur en de uitvoering van de Islamitische wetgeving gezuiverd van alle Westerse invloeden.

De beweging verwierf miljoenen leden, vooral onder de plattelandsbevolking, en was om de door haar uitgeoefende terreur zeer gevreesd. Na de moord op Hassan al-Banna in 1949 verloor de broederschap tijdelijk aan betekenis, tot haar door haar nieuwe leiders Hassan al-Hodeibi en Sayed Qotb een nieuwe leven werd ingeblazen.

Ook in Nederland bestaat er een MB-afdeling met een leider waaraan alle leden een eed van trouw een loyaliteit moeten afstaan. Deze leider heeft op zijn beurt weer zijn eed van trouw en loyaliteit afgestaan aan de Kalief van de MB. Tot de taken van de Nederlandse MB leider behoren onder meer fondswerving, ledenwerving, infiltratie in en overname van andere moslimorganisaties ter eenwording van de oemma om de uitvoering van de algemene doelstellingen van de MB te bereiken.

De invloed van de Moslimbroederschap in Nederland is groeiend en voornamelijk ideologisch van aard door verspreiding van hun boekwerken en traktaten alsmede door infiltraties in islamitische organisaties maar met name ook in onderwijs en tal van civiele organisaties, waarbij zij alle moslims zeggen te vertegenwoordigen. De actieve leden houden hun banden met de Moslimbroederschap geheim maar verbergen meestal hun contact met MB leiders in de Golfstaten niet..

Hieronder een glimp van de connectie tussen de Moslim Broederschap en alle huidige terroristische organisaties.


        Moslim Broederschap en leiding van al-Qeada

Osama bin Laden de leider van al-Qeada

In de biografie van Osama bin Laden staat dat hij zijn jihadistische loopbaan begon als actief lid van de Moslim Broederschap, en dat zijn visies drastisch beïnvloed werden door twee van haar theologen genaamd Abdulah Azam en Mohammed Qotb.


In de opnamen hieronder verklaarde Ayaman al-Zawahiry de huidge leider van al-Qeada dat Osama bin Laden voor diens avontuur in Afghanistan een actieve lid was van de Moslim Broederschap. Ook verklaarde hij dat Osama bin Laden in de begin facen van de Afghaanse oorlog de bevelen opvolgde van de Moslim Broederschap.

Ayman Azawihri verklaard dat Osama bin Laden een active lid was van de Moslim Broederschap 


Ayman al-Zawahiri de spirituele leider van al-Qeada

Ayman al-zawahiry de huidige leider van al-Qeada was voor zijn Afghaanse avontuur een prominente leider van de Moslim Broederschap waar hij als 15 jarige lid van werd. Hij stichten in Egypte vanuit Afghanistan de jihadistische organisatie al-Jihad al-Islami al-Askari die nauwe banden onderhield met de Moslim Broederschap.

                                            


                            Moslim Broederschap en de leiding van ISIS

ISIS Khalif Abu Bakr al-Bagdady

De door Interpol gezochte spirituele leider van de Moslim Broederschap, Yusuf al-Qardawi, verklaarde dat Abu Bakr al-Bagdi, een van de belangrijkste leiders van de Moslim Broederschap was in Ir

                                           
MB leider Yusuf al-Qardawi erkent dat Bagdady een leider was van de MBISIS persvoorlichter Abu Muhammad al-Adnani

In de biografie van de persvoorlichter van ISIS, Abu Muhammad al-Adani, staat dat hij in een rap tempo radicaliseerde na het lezen van de boeken van Sayed Qotb, als de mijlpalen op de weg en in de schaduw van de koran.Moslim Broederschap en Bokko Haram


Ibrahiem Azakzaki en Mohammed Yusuf de oprichter van Bokko Haram

Mohammed Yusuf de oprichter van de terroristische organisatie Bokko Haram begon zijn jihadistische loopbaan in de jaren tachtig als student van de Moslim Broederschap leider Ibrahiem Azakzaki, die hem indoctrineerde met de lering van Hasan al-Banna en Sayed Qotb.


                     Moslim Broederschap en Hamas

Hamas

De Islamitische Verzetsbeweging is één van de vleugels van de Moslimbroeders in dat Land. De link tussen de Moslim Broederschap en Hamas is duidelijk, en wordt bevestigd door artikel 2 van het Handvest van Hamas, die luidt: "De Islamitische Verzetsbeweging is één van de vleugels van de Moslimbroeders in Palestina". Moslim Broederschap en Takfir wal Hijra 

Chukri Ahad Mostapha de oprichter van al-Takfir wal Hijra

Chukri Ahemd Mostapha was een van de grootste studenten van de radicale prediker Sayed Qotb die hij in 1965 in de gevangenis leerde kennen. Nadat Sayed Qotb werd opgehangen creëerde hij de extremistische jihadistische organisatie al-Takfir wal Hijra baserend op de ideologie van Hasan al-Banna en Sayed Qotb. 

Een aantal beknopte ideologische standpunten van deze organisatie 

Zij verklaren alle Islamitische zondaars als alle Islamitische overheden die niet regeren met de Islamitische wetgeving als ongelovig.

Zij verklaren alle Islamitische geleerden die de seculiere Islamitische overheden niet als ongelovig verklaren als afvallig.

Zij verklaren een ieder die de organisatie verlaat als afvalligen 

Zij verklaren alle Islamitische landen als vijandige landen die te alle tijde aangevallen kunnen worden door middel van aanslagen.


         Moslim Broederschap en Shabaab al-Jihadia


Salih Siria de oprichter van Shabaab al-Jihadia

Salih Siria was ooit een prominente leider van de Moslim Broederschap en richten na opsplitsing de radicale jihadistische organisatie shabaab al-Jihadia. Zijn radicale opvattingen worden mede duidelijk in zijn boek het geloof. 

Een aantal beknopte ideologische standpunten van deze organisatie 

Zij zien de gewelddadige jihad als de hoofdmiddel om de ideale Islamitische staat te bereiken

Zij verklaren alle Islamitische seculiere leiders die niet regeren met de Islamitische wetgeving als afvallig en beschouwen alle Islamitische landen als vijandige landen, die te alle tijde aangevallen kunnen worden door middel van aanslagen.


Duidelijk is het geworden voor een ieder, dat de leiders van de huidige jihadistische terroristische organisaties als Al-Qeada, ISIS, Bokko Haram, Hamas, Ansar Bayt al-Maqdis en Takfir wal Hijra allen leiders waren van de Moslim Broederschap. 

En dat Osama bin Laden, Ayman Zawahiri ( AQ ), Abu Bakr al-Bagdadi, Abu Mohammed al-Adnani ( ISIS), Mohammed Yusuf ( Bokko Haram ), Salih Sira ( SAJ ), Ahmad Yasin ( Hamas ) allen zijn geradicaliseerd na intensieve  indoctrinatie door middel van de boeken van Hassan al-Banna en Sayed Qotb, beiden oprichters van de Moslim Broederschap. 
Opmerkelijk genoeg blijven bepaalde politici, woordvoerders van advies organen als leden van de Moslim Broederschap, het Wahabisme of het Salafisme aanwijzen als hoofdoorzaak van de problematiek. Terwijl de leiders van de terroristische organisaties zelf erkennen dat zij leiders waren geweest van de Moslim Broederschap en dat hun visies drastisch waren beïnvloed door de boekwerken van de theologische leiders van de Moslim Broederschap.


Duidelijk wordt het dat de net geschetste personen die aan de lopende band onzin uitkramen of onwetend zijn aangaande het vraagstuk of er spelen andere zaken waardoor zij elke situatie aangrijpen om hun theologische tegenpolen in een kwaad daglicht te stellen, terwijl de echte daders wellicht in hun eigen methodieken kringen te vinden zijn.

De Nederlandse overheid dient zich bewust te worden van het feit dat bepaalde politici, advies organen, radicalisering deskundigen en stichtingen een koude oorlog aan het voeren zijn tegen hun theologische tegenpolen.

Ook moet de Nederlandse overheid zich niet laten misleiden door bepaalde theologen met getrimde baarden die vrouwen de hand schudden en beweren voor de democratie te zijn. Zij doen dit soort uitspraken enkel en alleen zodat zij door middel van hun beoogde positie hun theologische tegenpolen kunnen uitschakelen.Chessy
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.