zondag 24 mei 2015

De terroristische organisatie Moslim Broederschap ook actief in Nederland
Artikel van onze terrorisme expert Chessy


De Moslimbroederschap werd in 1928 in Egypte opgericht door Hassan al-Banna, ten tijde van het Britse bestuur van Egypte als een Islamitische religieuze, politieke en sociale beweging. Ze kan beschouwd worden als een reactie van de zijde van orthodoxe moslims op de westerse oriëntering van Egypte. De Broederschap strijde voor het behoud van de islamitische cultuur en een islamitische wetgeving gezuiverd van alle westerse invloeden. De beweging verwierf miljoenen leden, vooral onder de plattelandsbevolking, en was om de door haar uitgeoefende terreur zeer gevreesd. Na de moord op Hassan al-Banna in 1949 verloor de broederschap tijdelijk aan betekenis, tot haar door de nieuwe leider Hassan al-Hodeibi in 1953 een nieuw leven werd ingeblazen. In 1954 was de Moslimbroederschap betrokken bij een mislukte poging om de seculiere Egyptische president Gamal Abdel Nasser te vermoorden; als reactie daarop werd de beweging verboden. In 1981 werd de Egyptische president Anwar Sadat vermoord door officieren die banden hadden met de Moslimbroederschap.
Het motto van de beweging luidt: "Allah is ons doel, de Koran is onze grondwet, de Profeet onze leider, strijd onze weg, en dood voor Allah onze hoogste aspiratie. Het doel van de Broederschap is om Arabische seculiere democratische regeringen omver te werpen en te vervangen door een islamitisch kalifaat wat geregeerd wordt door middel van de sharia.Als gevolg van de Egyptische revolutie werd de groep in april 2011 gelegaliseerd en stichte ze  een nieuwe politieke partij genaamd de Vrijheid en Rechtvaardigheid Partij. In 2012 wist de partij die met aanslagen dreigde als ze niet zouden regeren de presidentsverkiezingen te winnen. De regering van Morsi verloor zienderogen het respect van de bevolking, vooral omdat de zij het land met harde hand regeerde.  Na massale protesten tegen Morsi kreeg hij op 3 juli 2013, na het aflopen van een ultimatum van het Egyptische leger, samen met andere hooggeplaatste leden van de Moslimbroederschap een reisverbod opgelegd. Op dezelfde dag werd hij door het leger afgezet na een periode van grootschalige protesten tegen zijn bewind, de demonstraties waren groter dan die tegen Moebarak. Sinds zijn afzetting werd Morsi op een onbekende locatie door het leger in gedwongen detentie gehouden. 

Op 20 augustus 2013 werd de geestelijk leider van de Moslimbroederschap Mohamed Badie opgepakt. Niet veel later, begin september, heeft de Egyptische regering de Moslimbroederschap het bestaansrecht ontnomen. Op 25 december 2013 bestempelde de interim-regering van Egypte de broederschap bovendien als een terroristische organisatie.Vandaag de dag wordt de Moslimbroederschap ook door Rusland, Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Saoedi-Arabie als een terroristische organisatie beschouwd. In het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel onderzocht of de Moslimbroederschap een terroristische organisatie is.
  De hyrargie binnen de organisatie


De Algemene vergadering is het hoogste orgaan van de terroristische organisatie, iedere Usra kiest een of twee afgevaardigden afhankelijk van hun grootte.


De Shura Raad
 heeft de taken van planning, ontwikkeling van algemene regels en programma's om de doelen van de Groep (MB) te bereiken. Zijn resoluties zijn bindend voor de Groep en alleen de Algemene Vergadering kan deze tegenhouden of wijzigen en de Shuraraad kan op zijn beurt weer de resoluties van de Executieve Raad tegenhouden of wijzigen. Hij volgt de implementatie van de regels en programma's van de Groep, leidt de Executieve Raad en vormt speciale afdelingen om dit orgaan daarin bij te staan (o.a. de landelijke afdelingen).


Executieve Raad (Leidinggevende raad en kantoor) heeft haar leider en haar leden, beide aangesteld door de Shura Raad, geeft uitvoering en leiding aan de activiteiten van de Algemene Organisatie. Hij verstrekt periodiek rapportage aan de Shuraraad omtrent zijn werk en de activiteiten van de landelijke en algemene afdelingen. Hij verdeelt zijn taken over de onderliggende afdelingen conform de interne regelgeving.

De (Algemene) Executieve Raad heeft de volgende divisies:
Uitvoerend Comité
Afdeling Organisatie
Algemeen Secretariaat
Politieke Afdeling
Zusters-Organisatie (Moslimzusters)
In ieder land waaronder Nederland is een MB-afdeling met een leider waaraan alle leden van het land een eed van trouw een loyaliteit moeten afstaan. Deze leider heeft op zijn beurt weer zijn eed van trouw en loyaliteit afgestaan aan de Khalifa van de MB. Tot zijn taken behoren onder meer fondswerving, ledenwerving, infiltratie in en overname van andere moslimorganisaties ter eenwording van de oemma om de uitvoering van de algemene doelstellingen van de MB te bereiken. Maar vooral de infiltratie in de overheids advies organen.Waar ze al hun politieke als theologische tegenpolen buitenspel zetten nadat ze de desbetreffende overheid hebben misleid met uitspraken waar ze niet achter staan.

De invloed van de Moslimbroederschap in Nederland is groeiend en voornamelijk ideologisch van aard door verspreiding van hun boekwerken en traktaten alsmede door infiltraties in islamitische organisaties maar met name ook in onderwijs en tal van civiele organisaties, waarbij zij alle moslims zeggen te vertegenwoordigen. De actieve leden houden hun banden met de Moslimbroederschap geheim.

De Nederlandse overheid dient zich niet te laten misleiden door zelf bekroonde imams die vrouwen de hand schudden, muziek toestaan en beweren dat het toegestaan is te regeren met de democratische wetten. Dit soort deceptieve uitspraken waar de Moslim Broederschap bekend om staat worden slechts gedaan om de organisatie te versterken, onder het motto het doel heiligt de middelen. 

De Nederlandse overheid dient lering te treffen van de ervaringen van de Amerikaanse overheid met deze terroristische organisatie. Dit is de eerste van de reeks komende ontmaskeringen van de Moslim Broederschap.


                                          
                                           
 Chessy

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.