dinsdag 26 mei 2015

Iliass Azaouaj door Sharia4Belgium in Syrië geëxecuteerd wegens spionage

Artikel van onze terrorisme expert en inlichtingen specialist Chessy


Volgens diverse bronnen zou de omstreden Belgische Marokkaan Iliass Azaouaj na diens berouw inzake zijn pseudo-salafisme in Syrië bruut zijn onthoofd door leden van Sharia4Belgium. Iliass Azaouaj werd eerder na zijn aankomst in Raqqa door leden van Sharia4Belgium opgepakt, vernederd, gemarteld en bijna geëxecuteerd. Hij ontsnapte echter aan de dood na bemiddeling door de Brusselse extremist Bassam Ayachi, die beweerde dat Iliass Azaouaj afstand had gedaan van zijn pseudo-salafistische methodiek.

Het stelde voor dat ze Iliass Azaouaj een kans zouden moeten geven zoals de tweede Islamitische kalief Omar Ibn al-Khataab deze ook gaf aan Sabeeg Inb Asl om zich te bewijzen. Na overleg zijn ze daar uiteindelijk toch mee akkoord gegaan en hielden zij, zoals afgesproken, zijn handelingen nauwlettend in de gaten. Iliass ging samen met de leden van Sharia4Belgium op ribaat –  patrouille langs de grens van een islamitisch gebied –  en op een gegeven moment leek het er op dat er totaal geen sprake meer was van een conflict.

Totdat Iliass Azaouaj een miscalculatie maakte en gerichte vragen begon te stellen aan Nederlandse, Franse en Belgische strijders van de Islamitische Staat (IS). Waarna de Belgische leden van Sharia4Belgium na een vergadering besloten om Iliass Azaouaj uit voorzorgsmaatregelen te arresteren. Volgens bronnen hadden zij al zijn spullen inclusief zijn laptop in beslag genomen en deze doorzocht op indicaties waarmee zijn verraad bewezen werd.
Onder bedreiging gaf Illias zijn toegangscodes van zijn facebook en email accounts waarna zij al zijn verzonden e-mail berichten hadden gelezen. Toen stond het voor hen vast: dat Iliass een spion was. Zij hebben hem volgens diverse bronnen voordat zij hem hadden geëxecuteerd eerst brut mishandeld en daarna onthoofd.Contact met Iliass
In het verleden had ik als gevolg van wat zaken diverse malen gesproken met Iliass Azaouaj in de Brusselse wijk Anderlecht. Daarna had ik hem op sociale media opgespoord nadat het bekend werd dat hij zich in Syrië bevond. We hadden een aantal keren intensief contact via e-mail en Facebook. Tijdens deze gesprekken bleek ook dat hij zijn besluit mede na het contact met een omstreden prediker had gevormd.

We spraken bijna om de twee weken met elkaar af totdat ik op een gegeven moment bemerkte dat ik niet meer tegen Iliass sprak, maar tegen personen die toegang tot zijn accounts hadden. Nadat ik zijn bedreigingen jegens de Belgische staat had gezien concludeerde ik, op basis van de manier hoe hij uit zijn ogen keek, dat Iliass deze bedreigingen onder dwang had gedaan en dat hij niet lang meer te leven had. Deze conclusies waren gedeeld met de Belgische verantwoordelijken en de Vlaamse socialistische partij SP.A .

Een glimp achter de schermen
Hij kwam in het vizier van de Belgische staatsveiligheid nadat hij, naast de Vlaamse Islamitische stichting Ahlul Hadeet, gelegen in Borgerhout, Shariha4Belgium verbaal bestreed. Staatsveiligheid wist dat de Antwerpse salafistische stichting Ahlul Hadeet zich niet door hen zou laten gebruiken, dus concentreerde zij zich op Iliass Azaouaj.
Het was toendertijd heel opmerkelijk dat Iliass Azaouaj extreem vaak Abu Imran en diens terroristische netwerk weerlegde. Maar waarom? Was het echt allemaal om de salafistische methodiek die hij toch niet belijde of speelden er andere zaken een rol en had hij toch, zoals velen beweren, een dubbele agenda ?

In eerste instantie voelde hij zich voordat hij een gesprek had met staatsveiligheid, gedoogd door de lokale politiek als door de Brusselse politie. Toen bemerkte hij dat hij in sommige privé-zaken door een derde hand werd geholpen. Daarna zou hij benaderd zijn door een bekende Brusselse politicus, met de vraag wat hij ervoor zou voelen om met agenten van de Belgische staatsveiligheid rond de tafel te zitten. Na zijn akkoord zou er contact zijn geweest en werd het voor Iliass Azaouaj duidelijk wat zijn financiële voordelen waren en wat daar tegenover stond. 

Naar Syrië voor de jihad, om jongeren terug te halen of voor spionage?

Volgens het Brusselse parlementslid Ahidar (SP.A) zou de Brusselse moslimpredikant Iliass Azaouaj uit Anderlecht naar Syrië vertrokken zijn om jongeren te overtuigen om terug te keren naar België.
Op stadsradio FM Brussel zei het Brussels parlementslid Ahidar (SP.A):
“Hij was ervan overtuigd dat hij erin zou slagen om met een paar jongeren terug te keren.”
Hij zou volgens Ahidar herkend zijn door leden van Sharia4Belguim die hem direct gevangen namen. “Hij wacht nu op een proces voor een soort strafbank”.

“We hebben gehoord dat hij vandaag of morgen veroordeeld zal worden. Hij loopt zelfs het risico geëxecuteerd te worden. Blijkbaar verdenkt de groep die hem gevangen houdt hem ervan om voor de Belgische staatsveiligheid te werken,” aldus Ahidar

                                  

De stelling van Ahidar dat Iliass Azaouaj naar Syrië was afgereisd om jongeren terug te halen lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. En dit om meerdere redenen: ten eerste was het risico vooral voor hem te groot. Want hij wist dat hij werd gehaat door alle Belgische Nusra- en IS-strijders. Hij wist dat hij bij geen enkele strijdende groep veilig zou zijn behalve bij de seculiere strijdgroepen of bij het Vrije Syrische Leger (VSL).

Ten tweede wist hij dat zeker 99 procent van alle Belgische Syriëgangers overtuigde jihadisten waren die theologisch niet meer te redden weren. Zij waren allen naar Syrië afgereisd nadat ze in België jaren lang de takfiristische methodiek belden hadden. Hij had zich beter moeten inzitten om de overgebleven extremisten te deradicaliseren.

En als hij toch de prioriteit legde bij de Belgische Syriëgangers, dan zou hij hen beter kunnen proberen te overtuigen om naar België terug te keren via sociale media. Dus was hij echt zo naïef of reisde hij toch naar Syrië voor de jihad of was hij een spion voor de Belgische staatsveiligheid? 

Chessy


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.