donderdag 14 mei 2015

ISIS spoort haar sympathisanten aan om aanslagen te plegen in Amsterdam                                                                 
Artikel van onze radicaliseringsdeskundigen en terrorisme expert Chessy


In een recent verschenen tweet worden Westerse ISIS sympathisanten opgeroepen om aanslagen te plegen in Amsterdam. Het valt niet uit te sluiten of er al iets is gepland maar ik ga ervan uit na analyse van de tweet dat het enkel gaat om een oproep aan de Westerse ISIS sympathisanten.

Want na de bloedige terroristische aanslagen in Parijs, werd er ook een soort gelijke oproep gedaan door Shami Nasr waarin hij tweete dat the next stop Denemarken zou zijn.

                                                                   


Deze tweet werd wellicht over het hoofd gezien en wellicht niet serieus genomen maar weken later werd er daadwerkelijk een aanslag in Denemarken gepleegd, op identieke doelen als in Parijs. Uit onderzoek blijkt dat ISIS en AQ hun pijlen via sociale media hebben richt op hun Westerse sympathisanten die zij willen rekruteren om strategische Westerse aanslagen te plegen.

Dat was ook het geval met de Franse Kouachis, de Coulibalalys, de Deense Omar ibn Abdelhamid en de Amerikaanse Elthon Simpson en Nadir Hamid Soofi. Die allen via sociale media werden gerekruteerd en uiteindelijk na hun gegeven eed van trouw en loyaliteit hun aanslagen hadden gepleegd.


                                                 


Advies aan de Nederlandse overheid en de AIVD

Deze tweets dienen direct geanalyseerd te worden en er moeten naar mijn mening direct onzichtbare voorzorgsmaatregelen worden getroffen rond om de aanslag gevoelige doelen. Vooral nadat is gebleken dat een van de Texaanse aanslag plegers uren voor zijn aanslag zijn eed van trouw en loyaliteit aan ISIS had geven. Waarvan naderhand ook is gebleken dat hij intensief contact onderhield met diverse Westerse ISIS jihadisten.

Ik ben van mening dat de AIVD gezien de huidige globale situatie op alle vlaktes qua inlichtingen inwinning actief moet zijn, zowel maatschappelijk, persoon gericht als op sociale media. Want de realiteit heeft aangetoond dat er veel inlichtingen verloren gaan waarvan uiteindelijk blijkt dat ze van onschatbare waarde waren geweest, zoals hieronder geconcludeerd kan worden.

                                                     


De Nederlandse overheid als de AIVD dienen zich ervan bewust te zijn dat er zich momenteel in Nederland tientallen slapende cellen bevinden. Aangezien het vast staat dat velen Nederlandse staatsburgers hun eed van trouw en loyaliteit aan ISIS en AQ hebben afgestaan.

                                                         

Dit houdt in zoals ook het geval was in Texas dat ze na de gegeven eed direct onderdeel uitmaken van slapende cellen, die de leiding, ondercommandanten als de Westerse strijders met aanzien te alle tijden kunnen inzetten om aanslagen te plegen op geplande als spontane doelen. Maar de sympathisanten kunnen ook zelf hun doelen uitzoeken zoals geconcludeerd kan worden na analyse van de recente verschenen ISIS handleiding.

De AIVD dient zich ervan bewust te zijn dat de radicale Moslims door middel van dit soort radicale nachids worden aangespoord om spontane aanslagen te plegen op de in de nachieds aangegeven doelen.


                                                               

De drijfveer van dit soort tweets en de uiteindelijke aanslagen


De recente tweet waarin wordt opgeroepen om aanslagen te plegen in Amsterdam is een stuk je van een groter plaatje wat velen helaas niet begrijpen.

Nederland is een van de landen die deelgenomen heeft aan oorlogen tegen Islamitische landen. Tevens maakt Nederland momenteel ook deel uit van de coalitie, die bombardementen uitvoert op de terroristische organisatie ISIS. Hierdoor wordt Nederland door de jihadisten als een Muharib-vijandig- land beschouwd. Wat inhoudt dat Nederland te allen tijde als vergelding door een aanslag getroffen kan worden. Daarnaast staat Nederland hoog gerangschikt op het lijstje van ISIS en AQ als gevolg van haar anti Islam beleid en het toestaan van godslastering in de mom van vrijheid van meningsuiting. Bijna alle Westerse Muharib landen zijn aangevallen tegenstelling tot Nederland, vandaar dat alle indicaties bestudeerd dienen te worden, in hoop de speld in de hooiberg te vinden.


Waar zullen de aanslagen zich plaats kunnen vinden

Niemand kan met zekerheid vaststellen waar een aanslag gepleegd zal gaan worden behalve na infiltratie van een organisatie, cel of doormiddel van het contact met een lonewolf. Maar na analyse van de gepleegde aanslagen als de uitspraken van de terroristische leiders kan je voorzorgsmaatregelen treffen.

Want het staat vast dat ISIS en AQ het gemunt hebben op de desbetreffende overheden, Joodse doelen, ambassades van bondgenoten, politie, leger, veiligheidsdiensten als op theologen en Islamitische politici die de extremisten verbaal bekritiseren. Zoals is gebleken na de arrestatie van de ISIS cel in Marokko die aanslagen aan het voorbereiden waren op hun theologische tegenpolen.

Vandaar dat ik het nodig acht dat de net geschetste objecten en personen beter beveiligt dienen te worden. Als je donkere regenwolken ziet moet je je voorbereiden op regen, als het winter seizoen is aangebroken dan moet je je daarop voorbereiden en zo ook moet je voorzorgsmaatregelen treffen baserend op alle ingewonnen inlichtingen als op de gekozen doelen van de reeds gepleegde Westerse aanslagen.

Chessy


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.