zondag 29 maart 2015

Maiwand Al-Afghani ontving geld van Sharia4Belguim om doormiddel van vreedzame dawa te ronselen

                                            Artikel van onze terrorisme expert Chessy


Dat Maiwand Al-Afghani door velen waar geen duidelijke bewijzen voor zijn ervan verdacht wordt te ronselen voor de globale jihad is een bekend gegeven. Dat Maiwand Al-Afghani opruiende teksten, audios, en filmpjes via sociale media verspreid en voor velen baserend op hun interpretatie van zijn geuite meningen, aanslagen indirect rechtvaardigt is voor velen overduidelijk.  


Maar wat velen waaronder ik zelf nog niet wisten is dat hij volgens Abu Moussa, voor dawa geld heeft ontvangen van de terroristische organisatie Sharia4Belgium.


                                                                                             
Waar de Diobandi Maiwand Al-Afghani alias Shabir Borhani dit geld in ontvangst heeft genomen is tot op de dag van vandaag nog onduidelijk. Het valt ook niet uit te sluiten of de Westerse Bin Laden, Anjem Choudery  bij een van die transacties aanwezig was. 

 

Zo ook is het tot op de dag niet duidelijk niet hoe Maiwand dit nog onbekende geldbedrag(en) heeft uitgegeven.Dit zou daarom voldoende aanleiding voor het OM moeten zijn om te onderzoeken of Maiwand Al-Afghani zich niet schuldig heeft gemaakt aan terroristische activiteiten dan niet deel uit maakt van een terroristisch netwerk. Vooral nadat uit onderzoek is gebleken dat Maiwand een van de mede oprichters is van Sharia4Holland.


Artikel 435e Maiwands financiering van terrorisme is strafbaar bij wetHet financieren van terrorisme wordt in Nederland bestraft met een gevangenisstraf ten hoogste van acht jaar of doormiddel van een geldboete van de vijfde categorie:


 A-. hij die zichzelf of een ander opzettelijk middelen of inlichtingen verschaft dan wel opzettelijk voorwerpen verzamelt, verwerft, voorhanden heeft of aan een ander verschaft, die geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk, dienen om geldelijke steun te verlenen aan het plegen van een terroristisch misdrijf of een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf;


B-. hij die zich of een ander opzettelijk middelen of inlichtingen verschaft dan wel opzettelijk voorwerpen verzamelt, verwerft, voorhanden heeft of aan een ander verschaft, die geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk, dienen om geldelijke steun te verlenen aan het plegen van een van de misdrijven omschreven in.


Maiwand onder vuur


Als gevolg van velen verdachte handelingen staat Maiwand Al-Afghani momenteel zwaar onder vuur.
 
                            


                      
 
 

ChessyGeen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.